Перейти до вмісту

Українсько-польський словник (1920)/Б

Матеріал з Вікіджерел
Українсько-польський словник
І. Свєнціцкий
Б
Львів: Ставропиґійський Інститут, 1920
А • Б • В • Г • Ґ • Д • Е • Є • Ж • З • И • І • Ї • Й • К • Л • М
Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ю • Я

Баба́к-а, bobak, świszcz.

баби́нець-нця, część cerkwi w której stoją kobiety.

бабівщи́на, баби́зна, spadek po babce.

бабу́син, babusin.

ба́бчин, babusin.

ба́витися-влю, zabawiać się, tracić czas.

ба́вовна, bawełna.

багате́нький, (dość) bogaty.

бага́тий, bogaty.

багати́рство, bogactwo.

багати́рський, багати́рів, należący do bogacza.

багати́рь я́, bogacz.

бага́то, dużo, wiele.

бага́ття, ogień.

бага́цтво, bogactwo.

бага́цько=бага́то.

багно́, bagno, błoto.

ба́гнути, pragnąć.

ба́грити, na czerwono farbować, malować.

бадили́на, źdźbło, łodyga.

бади́лля, łodyga.

бадьо́р(н)ий, śmiały, rzeźwy.

бажа́ний, pożądany.

бажа́ти, życzyć, żądać.

байдуже́, bajbardzo, wszystko jedno.

байду́ж(н)ість-ости, opieszałość.

байра́к-а, gaj, zarośle w jarze.

бала́кати, mówić, gadać, gawędzić.

ба́лка, jar w stepie.

ба́льок-лька, balek.

ба́нність-ости, tęsknota.

банува́ти-у́ю, tęsknić.

бараба́н-а, bęben.

барабо́ля, kartofla.

бара́н á, baran.

баране́ць-нця́, baranek.

бара́нина, baranina.

бараня́-я́ти, baranek.

бара́нячий barani.

ба́рва, kolor.

бари́вка, бари́лка, baryłka, beczułka.

бари́тися-рю́, bawić się, zatrzymać się.

бари́ш-у́, dochód, zarobek, gotówka.

барка́н-а́, parkan.

барлі́г-огу, barłóg, legowisko.

ба́течки, (wykrzyk) ojcowie, rany boskie.

ба́тьківський, ojcowski.

ба́тьківщина, ojcowizna, w Galicji: ojczyzna.

ба́тько-а, ojciec.

ба́чити, widzieć; бач, patrzaj.

ба́чний oględny, ostrożny, uważny.

ба́чність ости, oględność.

баша́-и́, pasza.

башта́н-а, ogród z kawonami, melonami i ogórkami.

баю́ра, kałuża.

ба́яти, opowiadać, wróżyć.

бга́ти, бга́ю, składać, zwijać, wciskać, wyrabiać, пр. бга́ти корова́й.

бджола́-и́, pszczoła.

бедро́-а́, biodro.

бе́звік-у, wieczność.

безві́кий, bez wieku.

безві́рря, bezbożność, brak wiary.

бе́звісти, niewiadomo gdzie.

бе́звість-и, niewiadomość.

безголо́вя, bezgłowie.

безді́лля, nieczynność, próżnowanie.

бездорі́жжя, bezdroże, brak drogi.

безжу́рний, bez troski.

беззако́ння, bezprawie

безза́хистний, bez przytułku, bezdomny.

безконе́чне, nieskończenie.

безкра́ій, nieograniczony.

безкри́лий, bez skrzydeł.

безла́ддя, nieporządek, nieład.

безли́чний, bezczelny, nieprzyzwoity, bez moralnego oblicza.

бе́злік-у, бе́зліч-и, bezlik.

безлю́ддя, brak ludności, brak ludzi.

безме́жний, bezgraniczny.

бе́змін-у, bezmian, waga.

безмі́рний, bezmierny.

безмо́вний, milczący, niemy.

безнаща́дний, bezpotomny.

безперево́дно, nieprzebranie, niewyczerpanie.

безпере́ста́нку-нно, bezustannie, nieprzerwanie, ciągle.

безпере́чний, bezsprzeczny, bezwątpienia.

безприто́мний, nieprzytomny.

безпробу́дний, pogrążony w sen wieczny.

безпросві́тний, bez światła, nie oświecony, beznadziejny.

безпу́тний, rozwiązły, rozpustny.

безробі́ття, brak pracy.

безсме́ртний, nieśmiertelny.

відсутні 2 сторінки

бо́ркати, podrzynać skrzydła, uśmierzać.

бормота́ти, бормочу́-мо́чеш, mruczyć.

бормя́-і́, walka, zapasy.

борода́-и́, broda.

борозди́ти-джу́, боро́здиш , bróździć, działać na przekór.

борозна́, brózda.

борона́, brona.

борони́ти-ю, bronić.

бо́рошно, mąka.

бо́рсатися, rzucać się.

борть-бо́ртя, ul.

бо́рше, боржі́й, prędzej.

борщ-у́, barszcz

бости́, боду́, bość, bodnąć.

ботви́на, botwina, boćwina

бохо́не́ць-иця, bochenek.

бо́чка, beczka.

боязки́й, bojaźliwy.

боязли́вий, боязни́й, bojaźliwy.

бра́вий, dobry, zuch, chwat.

бра́га-и, braha.

брак-у, wybrakowany towar.

брак, niedostaje, brakuje.

бра́нець-нця, jeniec.

бранка, branka, pobór.

бра́ти, беру́-еш-брав, brać.

бра́тія-і, браття, bracia, bractwo (klasztorne).

братова́-во́і, bratowa.

братова́-и́, przyjacielska kompania.

бра́тчик-а, brat, braciszek.

брести́, бреду́, брів-брела́, przechodzić w bród.

бри́дити(ся)-джу(ся), brzydzić(się).

бридкий, brzydki.

бридня́-і́, бредня́, brednia, niedorzeczność.

бридь-бри́ді, брид, obrzydliwość

бри́знути, bryzgać, pryskać.

бри́тва-и, brzytwa.

бри́ти-бри́ю, golić.

брід-бро́ду, bród.

брова́-и́, brew; бро́ви, brwi l. m.

брудни́й, brudny.

бря́зкати-каю, brząkać, dzwonić.

бубле́йниця-і, przekupka z obarzankami,

бу́блик-а, obarzanek.

бу́бнити-бубню, bębnić.

бува́лець-льця, bywalec, człowiek doświadczony.

бува́лий, doświadczony, obyty.

бу́(д)день-дня, dzień powszedni.

бу́де, dość, dosyć.

буди́ти-джу, budzić.

буде́нний, бу́дни́й, powszedni.

бу́дучина, przyszłość.

бу́дущий, przyszły.

будущина́, будучина́, przyszłość.

бужани́на, wędzona świnina.

бузина́-и́, bez.

бузько́, bocian.

бу́йвіл-вола, bawół.

булава́-и́, buława.

бурха́ти-ха́ю, silnie dąć, burzyć się.

буря́к а́, burak.

буря́н-у́, burzan.

бусько́-а́, бу́сель-сля, бу́сол-сла, bocian.

бута́-и́, (gal.) buta.

бутни́й, (gal.) butny.

бу́́ти, бу́ду, був-ла́-ло́, być.

бухане́ць-нця́, pszeniczna bułeczka, szturkaniec.

буя́ти-я́ю, bujać, bujnie róść.

А • Б • В • Г • Ґ • Д • Е • Є • Ж • З • И • І • Ї • Й • К • Л • М
Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ю • Я