Перейти до вмісту

Українсько-польський словник (1920)/В

Матеріал з Вікіджерел
Українсько-польський словник
І. Свєнціцкий
В
Львів: Ставропиґійський Інститут, 1920
А • Б • В • Г • Ґ • Д • Е • Є • Ж • З • И • І • Ї • Й • К • Л • М
Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ю • Я

Вага́-и́, waga.

вагани́-ні́в, niecki, półmisek.

вагота́-и́, ciężkość, brzemienność.

ва́жити-жу, ciężyć, ważyć; в. на ко́го, що, mieć coś na widoku; в. чим, ryzykować.

важки́й, ciężki.

вал-ва́лу, wał, nasyp, grube nici z kłaków

валови́на, grube płótno z kłaków.

вандрі́вка, мандрі́вка, wędrówka, podróż.

ва́пна-и, ва́пно-а, wapno.

ва́рево-а, warzywo.

варе́на-ноі, wódka przegotowana z miodem i pieprzem.

варе́ний, warzony.

вареница, warenica.

варену́ха-и, wódka przegotowana z miodem i pieprzem.

варе́ха-и, warzocha.

Ва́рка, Barbara.

васи́льо́к-лька, bławatek.

Васю́та, Bazyli.

ва́тра, ognisko.

вдова́, удова́, wdowa,

вдове́ць-івця́, wdowiec.

ведмежа́-жа́ти, niedzwiadek.

ведмі́дь-ме́дя, niedzwiedź.

везти́-зу́-віз-везла́, wieźć.

велелю́дний, ludny, zaludniony.

ве́лет-а, ве́летень-тня, olbrzym.

великдень-кодня, wielkanoc.

величі́нь-ні, ogromność.

вели́чність-ости, znaczność, ważność.

велі́ння, rozkaz.

велі́ти-лю́, rozkazywać.

ве́льми, bardzo,

вельмо́жа, pan, magnat.

ве́пер-пра, wieprz, dzik.

вепри́на-и, wieprzowina, jagoda Ribes grossul.

верба́-и́, wierzba,

верблю́д а, wielbłąd.

вергу́н а́, chrust.

ве́реди-дів, kaprysy.

вередли́вий, kapryśny.

вереду́н-а, вереді́й-я, grymaśnik.

Веремі́й, Jeremiasz.

вере́мя (gal.) pogoda piękna.

ве́рес-у, wrzos.

ве́ресень-сня, wrzesień.

ве́реск-у, wrzask, hałas.

вере́́та-и, parć, gruba tkanina, rodzaj kilimku.

верете́но, wrzeciono.

верзти́-зу́, mówić niedorzeczności.

верзти́ся-зе́ться, śnić się.

верста́ти-та́ю (доро́гу), być na drodze do…, iść, podróżować.

верства́, wiorstwa, warstwa, wiek.

верта́ти(ся)-та́ю, wracać (się).

верте́п-у, pieczara, jasełka.

верті́ти-верчу́ ти́ш, wiercić, świdrować.

вертки́й, żwawy, ruchliwy.

верх-ве́рху, верхи́-і́в, wierzch, szczyt; ве́рхи, wierzchem.

верхови́на, wierzchołek.

верхово́д-а, wodzący rej.

верхово́дити-джу, kierować, prawić.

ве́рша-і, więcior.

верши́ти-шу́, konczyć.

весе́лий, wesoły.

весели́ти-лю́, weselić.

весе́лка, tęcza.

весі́лля, wesele.

весі́льний, weselny.

весі́нний, wiosenny.

весло́, wiosło

веслува́ти-лу́ю, wiosłować.

весна́-і, wiosna.

весня́нка, wiosnianka, obrzędowe pieśni wiosenne

вести́-ду́-е́ш ві́в-вела́, wieść.

вечері́ти, zmierzchać się.

вечерви́ці и́ць, wieczornice.

вечеровий, wieczorny.

вече́ря-і, kolacya, wieczerza.

ве́чір-чера-(чора), wieczór.

ве́штатися, wałęsać się.

ви́бір-бору, wybór.

вибира́ти, вибіра́ти, wybierać.

ви́бірки-ів, wybrakowany towar.

вибо́іна, wybój.

ви́борсатися, wywikłać się.

ви́бути, przebyć, przepędzić czas.

ви́варити-рю, wygotować.

виверта́ти, wywracać, przewracać.

ви́від-воду, wywód po porodzie

ви́ворот-у, lewa strona (materyi), na wywrót.

вига́дливість-ости, zdolność do wynalazków, przemyślność.

вига́дувати, wymyślać.

виганя́ти, wypędzać.

ви́ганятися, wybiegać się.

вигина́ти , wyginać.

виги́нистий, wygięty, dający się wygiąć.

ви́гинути, wyginąć.

вигі́дливий, wygodny.

ви́гін-ону, pastwisko.

ви́глядіти-джу, wypatrzeć, wyszukać.

ви́гнати-жену, wypędzić.

вигні́чувати, wytłaczać.

ви́годити-джу, dogodzić.

ви́горіти-рю-иш, wypalić się.

ви́гулькнути, wynurzyć się.

вид-ви́ду, oblicze.

вида́влювати-а́влюю, wygniatać.

ви́датися-аю́ся, wydawać się, pójść zamąż.

вида́ти-а́ю, widywać, widzieć.

виде́лка-и, widelec.

виде́льце я, widelec.

ви́держати-де́ржую, wytrzymać.

ви́дертися-деруся-дерся, wydobyć się.

видивля́тися, rozpatrywać, przyglądać się.

види́мий, widoczny.

видира́ти, wydzierać, wyrywać.

ви́діти-джу диш, widzieć.

ви́драти-деру, wyrwać.

ви́дужати, wyzdrowieć.

вижида́ти, wyczekiwać

вижина́ти, zżynać, ścinać.

Византі́я, Bizancyum, Konstantynopol.

ви́звіл-олу, oswobodzenie.

визволя́ти, wyzwalać, oswabadzać.

ви́зути-ую-ув, rozzuwać, rozzuć.

ви́ізд-у, wyjazd.

виізджа́ти, wyjeżdżać.

ви́кличка, zapowiedź w cerkwi.

ви́крут-у, wykręt.

ви́купати(ся), wykąpać (się).

викупне́-но́го, czynsz za ziemię.

ви́лаяти, wyłajać.

ви́линути, wylecić.

ви́літ-лету, wylot, odlot.

вилуча́ти, wyłączać.

вильце́-я́, gałązka obrzędowa w korowaju.

вимина́ти, wymijać, wygniatać.

вимоща́ти, wykładać (podłogę), mościć.

ви́мя-я-(мени), wymię.

ви́низати-жу, nawlekać, nanizać.

ви́нний, winny, z wina.

виногра́д-у, winograd, winogron.

випа́док-у, wypadek.

ви́пестити ещу-естиш, wypieścić.

випіра́ти(ся), випи- wypierać (się).

ви́пірнути, wynurzyć się.

ви́плат-у, wypłat, płacenie

ви́плекати, wychować.

ви́лигнути, wyskoczyć.

виплу́туватися, wywikłać się, wydobyć się.

виповіда́ти, wypowiadać, wyrażać.

випого́джуватися, wypogadzać się.

ви́полонити-ню, wyplenić.

ви́почити, odpocząć

випра́вдувати(ся), usprawiedliwiać (się).

ви́пурхнути, wylecić bystro.

вир, wir.

ви́рай-ю, ciepłe kraje, dokąd podąża ptactwo.

ви́рна, kuban, datek, pobór, danina.

ви́ректися-ечу-рік, wyrzekać się.

ви́рій-ію=ви́рай.

виробля́ти, wyrabiać.

ви́сіти-шу-сиш, wisieć.

висна́жувати, osłabiać wycieńczać.

ви́снути, wisieć, uwisnąć.

висо́к-ска́, skroń.

високопова́жаний, wielceszanowny.

височина́, височінь-ні, wysokość.

вистарча́ти, wystarczyć.

вистеріга́тися, wystrzegać się.

ви́стріл у, wystrzał.

вистромля́ти, wystawiać.

висту́жувати-жую, studzić, ostudzić.

вись, ви́сі, wysokość.

вита́ти, unosić się w górę, bujać.

витруха́ти, gnić, psuć się.

витру́шувати, wytrząsać.

витряса́ти, wytrząsać.

ви́тязь-я, zwycięzca, bohater.

ви́хопити-плю, wyrwać.

ви́хрест-а, wychrzest.

ви́чунити-июю, wyzdrowieć.

ви́шка, strych, góra, poddasze.

ви́щий, wyższy.

ви́щість-ости, wyższość, przewaga.

Ві́вдя, Eudocja.

вівся́ний, owsiany.

вівся́ник, chleb owsiany.

вівто́рок-ірка, wtorek.

вівця́-і, owca.

вівча́рь-я́, owczarz.

від, od.

віда́в, віда́й, zapewne, prawdopodobnie.

ві́дати, znać, wiedzieć; не зна́ю-не ві́даю, nie wiem zgoła nic.

відбива́тися, odbijać się, bronić się.

відбіра́ти, відби-, odbierać.

відві́дини, odwiedziny.

відвіча́ти, odpowiadać.

відворі́т-ро́ту, odwrót, niszczenie, obrzydliwość.

відворо́тний на смак, obrzydliwy.

відга́дка, zgadywanie.

ві́дгомін-ону, odgłos.

відго́нити-ю-гнав, odpędzać, cuchnąć.

ві́дгук-у, odgłos, echo.

відгуля́ти (весі́лля), odbyć, obchodzić (wesele).

віддалеки́, zdaleka.

віддалі́, obok, na stronie.

відда́ниця-і, dziewucha na wydaniu.

відзе́мок-мка, pień.

ві́дзимки-ів, zimowa część wiosny.

відкі́ль, відкіля́, odkąd.

відклика́тися, odzywać się.

відколи, gal.―коли́, odkąd.

відли́нути, odlecić.

відна́джувати, odstręczać.

ві́дпо́відь-і, odpowiedź.

відпочи́нок-нку, odpoczynek.

відпра́ва , nabożeństwo, odprawa.

відправля́ти, odsyłać, odprawiać, wykonać.

відра́да, pociecha, ulga.

відріжня́ти, odróżniać.

відро́-а́, l. m. ві́дра е́р, wiadro.

відробі́ток-тку, odrobienie.

відряжа́ти, oddzielać, odsyłać.

ві́дси, ві́дсі, відсі́ль, відсіля́, stąd.

ві́дсіч-і, odsiecz, odparcie, odbicie.

відта́к, nastąpnie, potem.

відтепе́р, od teraz, z tego czasu.

ві́дти, відті́ль, відтіля́, stąd.

відусю́ди, ze wszech stron.

відча́й а́ю, beznadziejność.

відча́лювати, odbijać, odbić od brzegu.

відчиня́ти, odmykać.

відчіпне́ о́го odczepne.

відщепля́ти, odszczepiać.

ві́дьма, wiedźma.

відьо́мство, czarodziejstwo, czary.

віз-во́за, wóz.

візни́к-а́, wóźnica.

візни́ця, wóźnica.

війна́-и́, wojna.

ві́йсько, wojsko.

війт-а, wójt, sołtys.

вікно́-а́, l. m. ві́кна, okno.

ві́ко, wieko, pokrywa, pokrywka.

вікови́й, stary.

вікові́чний, wieczny.

вікода́вній, bardzo stary.

ві́льга, wilgotność, wilgoć.

ві́льха olsza.

віне́ць-нця́, wieniec.

ві́ник-а, miotła.

вінкобра́ни-ра́н, chwila wesela, kiedy wieńczą młodego i drużbę.

вінкопле́тини-тин, pierwsza cześć wesela, plecenie wianka.

ві́но-на, posag.

ві́нця-нець, brzeg naczynia.

вінча́тися (з―, по―), brać szlub.

ві́ра-и, wiara.

ві́рити-ю, wierzyć.

вірля́-я́ти, orlę.

вірш-у, wiersz.

ві́сім, восьми́, ośm.

вісімдеся́ть-ти, osiemdziesiąt.

вісімна́дцятий, osiemnasty.

віслю́к а́, osioł.

ві́спа, ospa.

ві́сь-(в)о́сі, oś.

ві́та, gałąź, gałązka.

віта́ти, gal. вита́ти, witać.

вітри́ло, żagiel.

вітра́к-á, wiatrak.

вітчи́м-а, ojczym.

ві́хоть-хтя, wiecheć.

ві́щий, wieszczy.

ві́що, за- на ві́що, co, za- naco.

віщу́н-а́, wieszczek, wróżbita.

вла́да, władza.

влади́чиця-і, władczyni.

вла́сне, właśnie.

вла́сник-а, właściciel.

вовк-во́вка, wilk.

вовкула́к, wilkołak.

во́вна, wełna.

вовча́-а́ти, wilczę.

вовчи́ця-і, wilczyca.

водопі́й-о́ю, miejsce do pojenia bydła.

водосвя́ття, święcenie wody.

Водохре́ще, Zjawienie Pańskie, Chrzest P. Jezusa.

водяни́й, wodny.

во́здух-у, powietze.

во́зний-ого, woźny.

Воли́нь-ні, Wołyń.

Волиня́к, Волиня́нин, mieszkaniec Wołynia.

волі́ти, woleć, chcieć.

волі́чка, włóczka.

волосі́нь-і włosień koński.

во́лость-ти, włość.

Воло́х-а, Rumun.

волоха́тий, kosmaty.

волоцю́га, włóczęga.

волочи́ти чу́, włóczyć, wlec, ciągnąć, bronować.

Воло́шка, Rumunka.

воло́шки-ок, bławat.

воню́чий, cuchnący, śmierdzący.

вори́на, żerdź przy ogrodzeniu.

воробе́ць-бци́, wróbel.

воробя́-я́ти, wróblę.

ворог-а, wróg.

ворогува́ти-ту́ю, być wrogiem.

ворожби́т-а́, wróżbita.

воро́жий, wrogi.

во́рон-а, kruk, gawron.

ворони́й, kary (o koniu), czarny.

воро́нячий, wroni.

воро́та-і́т, wrota.

ворота́рь-я́, odźwierny.

ворохі́бня-і, bunt, powstanie.

воскобійник, woskolejnik.

вощи́на, woszczyna.

врожа́й-ю, urodzaj.

вугілля, węgiel.

ву́гіль-гля, węgiel.

вужі́вка, przewiosło z prętów.

вус-ву́са wąs.

Ву́стя, Justyna.

ву́тлий, słaby, słabowity, wątły.

вя́з-у, wiąz.

вяли́ти-лю́, suszyć, osłabiać.

вя́нути-ну, więdnąć.

вя́тер-а, вятір, więcior.

А • Б • В • Г • Ґ • Д • Е • Є • Ж • З • И • І • Ї • Й • К • Л • М
Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ю • Я