Українсько-польський словник (1920)/Г

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Українсько-польський словник
І. Свєнціцкий
Г
Львів: Ставропиґійський Інститут, 1920
А • Б • В • Г • Ґ • Д • Е • Є • Ж • З • И • І • Ї • Й • К • Л • М
Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ю • Я

Габа́, biała tkanina turecka.

га́ва, wrona.

Га́врик, Gabryel.

гавя́чий, wroni.

гад-га́ду, gad, płaz.

гада́ти-а́ю, myśleć.

га́дина, gad, płaz, żmija.

га́дка, myśl.

гаі́вка, zabawa wielkanocna koło cerkwi.

га́іти(ся), zatrzymywać (się), tracić (czas).

га́й-га́ю, gaj.

га́йворон, gawron.

га́йка, osada śruby, strata czasu.

га́йний, powolny, niezgrabny.

гайнува́ти-у́ю, tracić, trwonić.

га́лас-у, hałas, wrzask.

галаса́ти-у́ю, hałasować, wołać

галасли́вість-ости, hałaśliwość, hałasowanie.

галеня́-ня́ти, pisklę kawki.

Гали́на, Helena.

га́лич-і, kawka.

Галича́нин-а, Galicjanin.

га́лка, kawka.

галу́за, gałąź.

галу́шка, kluska, knydel.

гама́н-а́, moszna, worek skórzany.

гамане́ць-нця́, skórzany woreczek.

га́мір-ору, hałas, krzyk.

гане́бний, haniebny.

га́нити-ню, ganić.

ганча́рь-ря́, garncarz

ганчі́рка, ścierka, gałgan.

Га́п(к)а, Agata.

Гапо́н, Agaton.

гаразд-у́-и́, powodzenie, dostatek; przysł. dobrze.

Гараси́м, Гарасько́, Gerasym.

гарасі́вка, harasówka.

гарба́рь ря́, garbarz.

га́рбати, grabić, zabierać.

гарбу́з а́, dynia, arbuz.

гарбузі́ння, łodygi arbuzowe.

гарка́вий, szepleniejący.

гарма́та, harmata, działo.

га́рнець-нця, garniec.

га́рний, piękny.

гарні́ти-і́ю, pięknieć.

гарува́ти-у́ю, harować, pracować ciężko, z naprężeniem.

гаряче́, gorąco.

гаря́чий, gorący.

гаса́ти-а́ю, hasać, biegać.

гаси́ти-шу́, gasić.

га́сло, hasło, znak.

га́снути, gasnąć

га́спед-да, żmija jadowita, padalec.

гать-га́ти-га́та, grobla, hać.

гати́ти-чу́-ти́ш, robić tamę, sypać groblę.

гвіздо́к-дка́, gwoźdź.

гвозди́ти-джу́-ди́ш, przybijać gwoździami.

ги́бель-і, zguba, zagłada.

гиди́ти-джу́-ди́ш, walać, brudzić, brzydzić.

гидки́й, obrzydliwy.

гидо́та, ги́дь-ги́ді, obrzydliwość, nieczystość.

гижки́-жо́к, dregle.

ги́лка, гиля́ка, гильце́-я́, gałąź, gałązka.

ги́ря-і, nizko strzyżony.

ги́чка, liść na jarzynie.

гі́дний, godny, szanowny.

гілка, gałązka.

гірки́й-а́ е́, gorzki.

гі́рло, ujście (rzeki).

гірня́к-а́, góral

гірчи́ця-і, gorczyca, musztarda.

гірша́ти, pogorszeć się.

гі́рше, gorzej.

гість-го́стя, gość.

глава́-и́, голова́, głowa.

гла́дити-джу-диш, głaskać.

гладу́щик-а, garnek na mleko.

гладша́ти, tyć, stawać grubszym.

глевки́й, (o chlebie) lepki, klejkowaty, niedopieczony.

гле́к-а́, dzban.

гле́чик, dzbanek.

глибина́, глибиня́, глибочиня́, глибочі́нь-і́, głębia.

гли́вий, gliwiasty.

гли́нище , glinisko.

глита́й-я́, eksploatator, skąpiec, lichwiarz.

Гліб, Gleb.

глода́ти-гложу́-жеш, gryźć.

глу́зд-у, rozum, świadomość.

глузува́ти-у́ю, naśmiewać się.

глум-у, pośmiewisko.

глуми́ти-млю-ми́ш, razić, porazić, niszczyć.

гляда́ти, szukać, poszukiwać.

гляді́ти-жу́-ди́ш, patrzeć za czym, szukać.

гля́нути, popatrzeć.

Гнат, Ignac(y).

гна́ти-жену́-е́ш, pędzić.

гне́сти́-гнету́ е́ш, gnieść, ugniatać.

гнили́й, zgniły, zepsuty.

гні́в-а́, gniew.

гніди́й, gniady.

гнізди́тися-джу́-диш, gnieździć się.

гніздо́, l. m. гні́зда, gniazdo.

гніт-у, ucisk, prasa.

гніти́ти-чу́-ти́ш, uciskać, ugniatać, г. хліб, podrumieniać chleb.

гноби́ти-блю́-би́ш, uciemiężać, gnębić.

гнузда́, гнузде́чка, uzdeczka wędzidło.

гну́тися-гну́-гне́ш, giąć się, chylić się.

гну́чий, гнучки́й, gibki, elastyczny.

гові́ння, post i sposobienie się do spowiedzi i komunii.

го́вір-ору, gwar, zgiełk, narzecze.

гові́рка, narzecze, dyalekt.

говірки́й, rozmowny.

гові́ти-ію, pościć i sposobić się do spowiedzi i komunii.

говори́ти-рю́ о́риш, mówić, rozmawiać.

го́голь-ля, gogol-kaczka.

гогота́ти-чу́-о́чеш, гоготі́ти-чу́-тиш, rżeć (o koniu), wydawać silny dźwięk.

го́д, rok; по го́дах ходи́ти, być na rocznej służbie.

годи́на, godzina, czas.

годи́нник, zegarek.

годи́ти-джу́-диш, dogadzać pomagać.

годи́тися-джу́ся-о́дишся, godzić się, zgadzać się.

го́ді, dość, dostatecznie, basta.

годови́й, roczny, doroczny.

годува́ти, hodować, karmić.

го́же, pięknie, dobrze.

го́жий, piękny, dobry, zacny.

го́йда́тися huśtać się.

го́лий, nagi, goły.

голи́ти, golić.

го́лка, igła.

голо́бля-і, hołobla, dyszel.

голова́-и, głowa.

голова́тий, wielkogłowy.

голова́ч-а́, wielkogłowy, głowacz.

головни́й, główny.

голо́вня-і, głównia.

го́лод-у, głód.

го́лос у, głos.

голоси́ти-шу́-сиш, głosić; szlochać, płakać.

голубе́ць-бця́, gołąbek, hołubiec.

голуби́й-а́-е́, niebieski, błękitny.

голу́бити, hołubić, pieścić.

голь-го́лі, hołota; biedność.

гомін-ону, gwar, odgłos, poszum, krzyk; hałas.

гомоні́ти-ню́-и́ш, rozmawiać.

гони, dop.: гін-го́нів-го́ней, miara pola, długości

гони́тель я, prześladowca.

гони́ти-ю́-иш, pędzić, prześladować.

гонча́рство, ганча́рство, garncarstwo.

гонча́рь-я́, garncarz.

гончий, gończy (o psach).

гора́, góra, wzniesione miejsce.

гора́льня, gorzelnia.

горб-а, garb, pagórek.

горди́ня-і, hardość, pycha.

гордевли́вий hardy.

гордощ-щі, hardość, pycha.

горе-ря, utrapienie, nieszczęście, żal, smutek.

горен, горн-го́рна, huta, ognisko.

гори́ще-а, strych, poddasze.

горі́лиця-і, gorzałka, wódka.

горі́ти-ю́ и́ш, palić się, mieć gorączkę.

горі́шній-я-є, wierzchni.

горлиця, synogarlica.

го́рло, gardło.

горне́ць-нця́, garnek.

го́рноста́й, gronostaj.

горну́ти-ну́-неш, garnąć, zbierać razem, grabić.

горня́-я́ти, garnek.

го́род, miasto.

горо́д, ogród.

городи́ти-джу́-диш, grodzić.

городи́ще, gród, grodzisko.

городя́нин-а, mieszkaniec miasta.

горо́х-у, groch.

горо́хвяник, placek z grochem.

го́рстка, garść, pęk.

горю́вати, biedzić się, cierpieć nędzę

госпо́да, gospoda.

господа́рити-рю, gospodarzyć.

господа́рь-я́ gospodarz.

господи́ня, gospodyni, pani domu

госпо́дній-я є, boży.

Госпо́дь-Го́спода, Pan Bóg.

госте́ць-тця́, reumatyzm, syfilis.

гости́на, gościna.

гости́нець-нця, podarunek, gościniec.

гости́ти-щу́-сти́ш, gościć.

гото́вити-влю-виш, gotować.

граблі́-бе́ль блі́в, grabie.

гра́к-а́, gawron.

грама́тка, abecadlnik, elementarz.

гра́мота, pismo, umienie czytać, dokument.

гра́мотний, piśmiennny.

гра́нка, kant, róg, krawędź.

гра́нь-ні, granica, miedza, kant, róg; rozżarzony węgiel.

гра́ти(ся): grać, bawić się, igrać się.

гребе́ць-бця́, robotnik przy grabienia, wioślarz.

гребі́нний, grzebieniowy, grube płótno.

гре́зен-зна, grono, winogrono.

гремі́ти-млю́-ми́ш, grzmieć.

греча́ник, placek hreczany, hreczuch.

гриб ба́, grzyb.

гри́ва-и, grzywa.

гри́вня-і, drobna moneta; гри́вня золота́, dukat, czerwony złoty.

гри́зти-у́-е́ш, gryść, kąsać, męczyć.

Гриць-я́, Grześ, Grzegorz.

гріб-гро́бу, mogiła.

грі́нка, grzanka; gwar. kawał, kawałek chleba.

гріти, grzać, ogrzewać.

гріх-а́, grzech.

гріш-гроша́, grosz, pieniądz.

грі́шний, grzeszny.

грома́да, gmina, gromada.

грома́дський, gminny, społeczny, publiczny.

громадя́нин, członek gminy, społeczeństwa.

громадя́нство, zespół ludzi, społeczeństwo, społeczność.

грошови́тий, bogaty.

гру́день дня, grudzień.

гру́ша-і, grusza

гря́да, гря́дка, grzęda, grządka.

грязь-гря́зі, błoto, kałuża, brud.

грязю́ка, kałuża.

гря́нути, prędko ruszyć się, pobiegnąć.

губи́ти-гу́блю-би́ш, gubić, tracić, niszczyć.

гу́бка, hubka; lub zdrob. od гу́ба, gębeczka.

гугни́вий, gęgliwy, mówiący przez nos

гуди́ти джу́-де́ш, brzęczeć, wydawać odgłos.

гуж-жа́, powróz, rzemień chomątowy.

гузи́рь-ря́, odziemek drzewa, zżęta część snopa, grubszy koniec.

гули́ти-лю́-ли́ш, łudzić, oszukiwać.

гульба́-би́, hulanka, gody, uczta.

гуля́ти, hulać, bawić się, przechadzać się, odpocząć.

гуля́щий, próżny, swobodny, wolny od roboty.

гурт-а́, stado (o bydle), towarzystwo, zespół, (o ludziach).

гурто́к-тка́, małe towarzystwo, kółko.

гу́сельниця, gąsienica.

гусеня́-я́ти, gęsię.

гу́си и́й, gęsie.

гу́сла, гу́слі-гу́сел, gęśle, skrzypce.

гу́ствина, gęstwina.

густи́-ду́-е́ш, загуло́, brzęczeć, wydawać odgłos.

гу́сячий, gęsi.

гучни́й, brzmiący, dźwięczny, głośny, wesoły, szumny.

А • Б • В • Г • Ґ • Д • Е • Є • Ж • З • И • І • Ї • Й • К • Л • М
Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ю • Я