Перейти до вмісту

Українсько-польський словник (1920)/Д

Матеріал з Вікіджерел
Українсько-польський словник
І. Свєнціцкий
Д
Львів: Ставропиґійський Інститут, 1920
А • Б • В • Г • Ґ • Д • Е • Є • Ж • З • И • І • Ї • Й • К • Л • М
Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ю • Я

Да, ta, a.

давни́м-давно́, bardzo dawno.

давнина́-и́, dawność, starożytność.

да́вній-я-є, dawny, starożytny.

дак, tak, to.

далебі́, да́лебі́г, prawdziwie, istotnie, doprawdy.

дале́кий, daleki, oddalony.

далечі́нь-і́, wielka dal, odległość.

далиня-і, odległość, dalekość.

Дани́ло, Danjel.

дань-і, dań, danina.

Данько́-а́, Danjel.

даре́мний, darowy, próżny, nadaremny.

дармоі́д-а, darmozjad, pasożyt.

дармува́ти, próżnować.

даро́м, darmo, bezpłatnie.

дарува́ти, darować, nagradzać.

да́сть-бі́г, да́сть-бі da Bóg, niema.

да́ча-і, dań, danina.

два́дцятеро, dwadzieścioro.

два́дцять, два́йцять-ти, dwadzieścia.

двана́дцятеро, dwanaścioro.

двана́дцять, dwanaście.

две́рі-ри́й, drzwi.

две́рник-ка, odźwierny.

две́рці ре́ць, drzwiczki.

дви́гати, dźwigać.

дві́йний, podwójny.

двір-дво́ру, dwór, podwórze, świta, orszak.

дві́ста, дві́сті-двохсо́т, dwieście.

дворяни́н-а, dworzanin, sługa dworski.

двули́чний, dwulicowy, fałszywy, obłudny.

дебе́лий, tęgi otyły, opasły.

дебелина́, otyłość, tęgość.

де́готь-гтю, dziegieć.

де́коли, niekiedy, czasem.

де́которий, де́котрий, niektóry, niejeden.

де́куди, gdzieniegdzie.

Деми́д, Dyomed.

Демя́н, Damjan.

Дени́с, Dyonizy.

де́нний, dzienny.

день-дня, dzień.

де́рен-де́рну, darń

дере́н-у, dereń.

де́рти-у́-е́ш, drzeć.

де́ржава, mocność, trwałość, majątek, władza.

держа́ва, państwo, rząd.

держа́к-а́, rękojeść, rączka,

держа́ти-жу́-и́ш, dzierżeć, trzymać.

де́рти дерý-е́ш-дер, drzeć, zdzierać.

десяти́на, dziesięcina, 2 morgi, dziesiąta część.

деся́тка, dziesiątka, dziesiątek.

деся́ток-тка, dziesiątek.

де́сять-и́, dziesięć.

де́-хто, niektóry, niektórzy.

деше́вий, tani.

дещо́, nieco.

деяки́й, niektóry.

дже́рело, źródło.

джере́ловий, джере́льний, źródłowy, джереля́ний, źródlany.

джиґу́н-а́, swawolnik, psotnik, wzięty u kobiet.

джур, czyr, jedzenie z owsianej mąki.

джу́ра-у, ciura, paź, sługa kozacki.

джурча́ти-у́, dziurczyć.

дзвені́ти-ню́, dźwięczeć, brzęczeć.

дзвін-дзвону, dzwon.

дзві́нка-ки, dzwonka.

дзвінки́й, dźwięczny.

дзвона́рь-я́, dzwonnik, dzwoniarz.

дзвони́ти-ню́-ниш, dzwonić, dźwięczeć.

дзи́ґник, krzesło, stołek, trójnóg.

диви́тися-дивлю́ ди́виш, patrzeć.

ди́вний, dziwny, cudowny, dziwak.

ди́во, dziw, cud.

дивови́жа, dziwowisko, dziwaczność.

дик-а, dzik.

ди́кий, dziki.

дима́рь-я́, dymowy komin.

дити́на, dziecko.

дитя́-я́ти, dziecię.

ди́хати, oddychać, dmuchać, wiać, dąć.

дичина́-и́, dziczyzna.

дібро́ва, dąbrowa.

ді́ва, dziewica.

ді́верь-ря, szwagier, brat męża.

діви́ця, dziewica, panna, dziewczyna.

діво́чий, dziewiczy, panieński, dziewczęcy; д. школа, żeńska szkoła.

дід-ді́да, dziadek, starzec, (galic.) żebrak.

діди́зна, spuścizna po dziadku.

ді́дич-а, dziedzic

ді́дко-ка, dyabeł, czart.

дідова́-и́, starcy; żebracy.

діду́х-а́, (діду́ха), słoma, którą wyścielają podłogę w wilję.

ді́дько-а, djabeł, czart.

діжа́-і́, dzieża, dzieżka.

дійни́ця-і, dojnica skopiec.

ділени́на-и, podział.

ді́ло-а, dzieło, praca, trud, sprawa.

діляни́ця і, podział.

діра́ и́, dziura

ді́рка-и, dziurka.

діра́вий, dziurawy.

дітво́ра, dziatwa.

ді́ти-ти́й, dzieci.

ді́я-і, działanie, akt.

дія́льний, działalny, czynny.

дія́ння, dzieje apostolskie.

днесь, dzisiaj.

Дні́пер, Дніпро́-а́, Dniepr.

Дністе́р, Дністро́-тра́, Dniestr.

добавля́ти; dodawać, przydawać.

добача́ти, dopatrywać się, ujrzeć.

добі́рний, wyborowy, wyborny.

добрести́-ду́, przebyć w bród.

доброхі́ть, dobrowolnie.

добува́ти, wyjmować, dobywać, zdobywać, dożyć.

довба́ти, wydrążać.

до́вбе́нька, drewniany tłuczek, młotek, dłubnia.

до́вбня, baba drewniana do wbijania czegoś, kafar.

довг у́, dług.

до́вгий, długi.

до́вгість-ості, długość

довголі́тній-я-в, długoletni.

дов ота́, długość

довж-до́вжі, у довж, długość, wzdłuż.

дові́дуватися, dowiadywać się.

дові́ритися-рю-, przekonać się.

довіря́ти, dowierzać.

дово́лі, dosyć, dostatecznie.

до́вше, dłużej.

до́га́д-у, дога́дка, domysł, domniemanie.

дога́дливий, domyślny.

дога́на, upomnienie, nagana.

доганя́ти кого́, dopędzać, zdążać; д. кому́, ganić, upominać.

догі́дний, dogodny.

догляда́ти, doglądać.

догові́р-о́ру, układ, umowa, ugoda.

дого́да-и, dogadzanie, pobłażanie, wygoda.

догожда́ти, dogadzać.

дого́нити-ню-иш, dopędzić.

дого́нь і, pogoń.

дожда́ти, doczekać, czekać.

дожи́н-у, dożęcie, koniec żniwa.

дозві́л-о́лу, pozwolenie.

дозоля́ти, dokuczać

дозо́рець-рця, dozorca.

дозо́рний, strzegący, naglądający.

дозріва́ти, dojrzewać.

доі́дливий, dokuczliwy.

До́ка, Eudocja.

до́каз-у, dowód.

дока́зувати, dowodzić.

до́ки, док, до́кіль, bopóki, dokąd.

докі́р-ко́ру, wyrzut, zarzut.

докла́д-у, referat, sprawozdanie, doniesienie.

доколи́шній, onegdajszy.

докона́ти, dokonać.

доконе́чний, konieczny, obowiązkowy.

доко́нче, koniecznie.

доку́ка, kłopot, zgryzota.

докуча́ти, dokuczać.

дола́дній, przystojny, porządny, rozumny.

доладу́, stosownie.

долега́ти, dojmować, dokuczać.

доли́на, dolina.

до́лі, w dole, niżej, nizko.

долі́в, na ziemię, na dół.

долі́вка, podłoga ubita z gliny.

доло́ня-і, dłoń.

долото́-а́, dłuto

долува́ти, wydłubywać.

до́ля-і, dola, los.

до́ма, w domu.

Дома́ха, Dominika.

домі́в, do domu.

домі́вка, siedziba, sadyba.

домівни́к-а́, domownik.

До́мна, Dominika.

домо́вий, domowy.

домови́к-а́, domowik, domowy duch.

домови́на, trumna, grób, grobnica.

до́ня-і, до́нька, córka.

дооко́ла, około, naokoło.

допе́рва, (допі́ро, допі́ру), dopiero.

доплу́татися, dociągnąć się, dowlekać się.

допомо́га, pomoc

допуття́, stosownie, jak, jak należy.

до́раз, дора́зу, natychmiast.

доре́чі, á propos, stosownie, jak należy.

дорі́дний, urodzajny, dorodny, rasowy.

доро́га, droga

дороги́й, drogi, kochany.

до́рого, drogo.

дорогоці́нний, drogocenny.

дорожне́та, дорожне́ча-і, drożyzna.

дорожня́-і́, drożyzna.

доса́да, nieprzyjemność, zgryzota.

до́світ-у, świt, świtanie.

до́сі, до́сіль, dotąd, do tego czasu, do dziś dnia.

достига́ти, dojrzewać.

досто́йний, dostojny.

досто́ту, tak właśnie, kubek w kubek.

до́ступ-пу, dostęp.

досхочу́, do woli.

до́теп-у, dowcip.

дотепе́р, do dzisiejszego dnia.

доте́пний, dowcipny, sposobny.

до́ти, до́тіль, dotąd .

доторка́тися, доторкну́тися, dotykać się.

доча́сний, doczesny, czasowy.

до чи́ста , do tła, całkowicie.

дочка́-и́, córka.

доччи́н-а́-е́, (własne) córki.

до́шка, deska.

до́щ-у́, deszcz.

доща́ни́й, z desek.

доще́рця, do dna, do ostatka.

драби́на, drabina.

дратува́ти-у́ю, drażnić, jątrzyć.

дра́ч а́, piłacz, tracz, stempel do strzelby, poborca podatków.

дра́ча-і, zdzierstwo, kłótnia.

дріб-дро́бу, cząsteczka, kawałek, śrot, drób. (gal.) ułamek.

дрі́бка, cząsteczka, odrobina.

дрібни́й, drobny, gęsty.

дріготі́ти-чу́-ти́ш, drzeć, trząść się.

дріжа́ти-жу́ жи́ш, drzeć.

дрі́жджі-ів, дрі́жчі-чів, drożdże.

дрі́зка-зок, drzazgi.

дріма́ти, drzemać.

дріт-дро́ту, drót.

дро́ва дрів-дров, drwa.

дрові́тня, drewutnia.

дровору́б, drwal.

дротяни́й, dróciany.

друг, l. m. дру́зі, druh, przyjaciel.

дру́гий, drugi, inny.

дру́жба, przyjaźń, przyjacielstwo; drużba.

дружи́на, mąż, żona, drużyna, przyjaciele.

дружко́-ка́, drużba.

друко́ваний, drukowany.

друля́ти, дру́лити-ю-иш, szturchać, potrącać, trącać, uderzać.

дуб-ду́ба, dąb.

дубе́ць, dąbek.

дуби́на, dębina.

дуга́ и́, łuk, kabłąk.

дуда́рь-я́, ten, który robi fujary, dudarz.

ду́же, bardzo, silnie.

ду́жий, silny, mocny, zdrowy.

ду́жість-ости, siła, moc, zdrowie.

дужча́ти, nabierać siły, wyzdrowieć.

ду́жче, bardziej.

ду́ка, bogacz, książę; дука́рь-я́, bogacz.

ду́ма, myśl, rada, pieśń historyczna.

ду́мати-аю, myśleć, mniemać, zamierzać.

ду́мка, myśl, zamiar.

ду́рень-рня, głupiec, błazen.

дури́світ-а, oszust, oszukaniec,

ду́рник-а, głupiec.

дурни́ця, drobnostka, drobiazg.

дурні́сінький, bardzo głupi.

ду́рощі ий-(ів), głupstwo.

ду́сатися, dąsać się, gniewać się.

ду́ти-дму, dąć, wiać.

дух-а-(у), powietrze, ciepłota, duch, dusza, umysł, odwaga.

душа́-і, dusza,

душеви́на, duszona pieczeń.

души́ти-шу́-иш, dusić, dławić, przyciskać.

душогу́бець-бця, zabójca, morderca.

дьо́готь гтю, dziegieć.

дя́дина-и, stryjanka.

дя́дько-а, stryj, wuj, starszy człowiek.

дяк а́, śpiewak kościelny.

дя́ка-и, podziękowanie.

дя́тель-тля, dzięcioł.

дячи́ха, żona śpiewaka kościelnego.

дячо́к-чка́, pomocnik śpiewaka kościelnego.

А • Б • В • Г • Ґ • Д • Е • Є • Ж • З • И • І • Ї • Й • К • Л • М
Н • О • П • Р • С • Т • У • Ф • Х • Ц • Ч • Ш • Щ • Ю • Я