Чотири казки

Матеріал з Вікіджерел
Чотири казки
Іван Франко
Нью-Йорк: накладом Мирослава Січинського, 1918
Обкладинка
ІВАН ФРАНКО
 
Чотири Казки
 


 

Наклад Мирослава Січинського

Ню Йорк — New York
1918

ВСТУПАЙТЕ ДО ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНЦІВ

Кождий свідомий Українець, кожда свідома Українка, кожде українське товариство в Злучених Державах повинно належати до Федерації Українців.

Федерація заложена на Соймі в Ню Йорку в осени 1914 року для спільної праці у спільних справах, в першій мірі 1, для просвіти, освідомленя і помочи українським імігрантам в Америці, 2. для помочи українським жертвам війни в старім краю, 3. для помочи українському народови в Европі в його боротьбі за землю і волю, за демократичну републику, за федералізм, за єдність і мир.

У Федерації є заступлені всі давнійші центральні організації, єсть відділи Українського Народного Союза і Українського Робітничого Союза, Поступової Робітничої Організації і самостійні товариства. У Федерації єсть місце для кождого чесного робітника в спільній праці.

Як хочите щоби Федерація розвела більшу, ширшу і успішнійшу діяльність для просвіти, освідомленя і помочи імігрантів в Злучених Державах і для помочи жертвам війни і українському народови в старім краю, — запишіться до Федерації і запишіть Ваше товариство.

Поодинокі люде стають членами Федерації Українців підписуючи заяву вступу і з річною вкладкою 1 доляра.

Товариства платять річну вкладку: по пять долярів.

Новий Офіс Федерації:
Ukrainian Federation of U. S.
19 East Seventh Street, New York, N. Y.

Ціна 15 центів
УКРАІНСЬКА ДРУКАРСЬКА І ВИДАВНИЧА СПІЛКА
19 E. 7th Street, New York, N. Y.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в усьому світі.


Цей твір перебуває в суспільному надбанні в усьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1929 року і автор помер щонайменше 100 років тому.