Листи до братів-хліборобів

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Листи до братів-хліборобів
Вячеслав Липинський
Wien: Buchdruckerei CARL HERRMANN, 1926
Обкладинка
ВЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ


ЛИСТИ ДО БРАТІВ-ХЛІБОРОБІВ
ПРО ІДЕЮ І ОРҐАНІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКОГО МОНАРХІЗМУ


ПИСАНІ 1919—1926 Р.

сторінка

Книга ця призначена

для тих сучасних і будучих,
якого-б вони не були обряду, мови і племени — мешканців Української Землі,
що хотітимуть окремої і суверенної,
рицарською дисципліною і вірностю провідників здобутої,
на співпраці класів — во імя Реліґії, Землі-Батьківщини і Авторитету — побудованої,
Української Держави
і що в установленю власними місцевими силами, дисциплінуючої провідну верству,
Монархічної Влади
в формах дідичного а не виборного Гетьманства
бачитимуть єдиний вихід з українського колоніяльного гниття.
Для позбавлених територіяльно-політичної свідомости і почуття соціяльної єрархії,
розбиваючих Землю: племінно-націоналістичних, віроісповідних і демагогічних сект,
що живуть з цькування народу на панів або гризні місцевих вір і »націй« між собою,
і що із зненависти до своїх власних земляків волітимуть завжди чужоземну владу

книга ця не писана.

Вона присвячена

памяти того родового хліборобського рицарства XVII віку,
яке, бридячись бути колоністами на своїй Українській Землі
і хотячи правити своєю Батьківщиною само, а не при помочі Варшавської метрополії,
пішло на чоло козацького повстання 1648 року,
намагалось дати його сліпій, анархічній і примітивній стихії
Українську Державну Ідею,
але не можучи республиканським методом організації опанувати український хаос
і стати фундаментом
Української Держави,
згинуло разом з нею від бунту,
нездатних без сильної влади до незалежного державного життя,
українських опришків і дейнеків,
оставшись вірним своїй
Державній Ідеї Українській

аж до смерти.

сторінка

ТОҐОЖ АВТОРА:

Szlachta na Ukrainie. Udział jej w życiu narodu ukraińskiego na tle jego dziejów. Kijów — Kraków. 1909.

Nasze stanowisko na Rusi-Ukrainie. (Zagajenie prywatnego zebrania w Kijowie w Lutym 1909 r.). Kraków 1909 (видано під псевдонімом Nobilis Ruthenus).

Данило Братковський суспільний діяч і письменник XVII ст. Вірші Данила Братковського в перекладі Василя Доманицького. Київ. 1909.

Аріянський соймик в Киселині на Волині в Маю 1638 р. Причинок до історії аріянства на Україні. Львів. 1910.

Z Dziejów Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antonowicza Paulina Święcickiego i Tadeusza Rylskiego. Pod Redakcyą Wacława Lipińskiego Kijów-Kraków. 1912.

В ній надруковані

Nazwy „Ruś“ i „Ukraina“ i ich znaczenie hiśtóryćzne

Echa Przeszłości: Przysięga panów wołyńskich na sejmie Lubelskim 1569 r. — Czołobitna do Króla Stefana Batorego od szlachty województwa bracławskiego 7 Lipca 1576. r. — Artykuły województw kijowskiego i wołyńskiego pod Sandomierzem uchwalone roku 1606. — Jan Szczęsny Herburt w obronie Rusi. — List szlachty wołyńskiej do mieszczan łuckich w sprawie bractwa łuckiego d. 1 Wrześnja 1619 r. — Supplikatia. w roku 1623 od ludzi zawołania szlacheckiego, religii starożytnej greckiej, posłuszeństwa wschodniego. — Szlachta unici. — List Metropolity kijowskiego Isaji Kopińskiego, pisany w r. 1631 do Kniazia Jeremiego Wiszniewieckiego w sprawie przejścia tego ostatniego z obrządku wschodniego niezjednoczonego na obrządek rzymsko-katolicki. Szlacheccy przedstawiciele narodu ruskiego w r. 1632. — Szlachta ruska w przededniu powstania Chmielnickiego.

Niedośpiewana Pieśń:.O Stanisławie Mrozowickim pułkowniku korsuński — Śmierć Danyła Neczaja pułkownika bracławskiego. — Śmierć kozaka-kobzarza.

Stanisław Michał Krzyczewski. Z dziejów walki szlachty ukraińskiej w szeregach powstańczych pod wodzą Bohdana Chmielnickiego.

Dwie chwile z dziejów porewolucyjnej Ukrainy: I. U szczytu potęgi. II. Na Przełomie.

Dokumenty Ruiny: List byłego generała artyleryi W. Ks. Ruskiego Stefana Niemirycza do Wojska Zaporożskiego. — Uniwersał Hetmana zadnieprskiego Jana Brzuchowieckiego do Ukrainy Prawobrzeżnej. — Z pism Lazara Baranowicza Archiepiskopa czernihowskiego.

Szlakiem Bohdanowym: Duma Iwana Mazepy. — Portret Hetmana Mazepy, wręczony mu przez Akademię Mohilańską w Kijowie w r. 1708.

Mowa Samuela Zorki na pogrzebie Bohdana Chmielnickiego wedle Latopisu Wełyczkowego.

Реліґія і Церква в Історії України. Philadelphia. Pa. 1925.

сторінка

ЛИСТИ ДО БРАТІВ-ХЛІБОРОБІВ
ПРО ІДЕЮ І ОРҐАНІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКОГО МОНАРХІЗМУ
ПИСАНІ 1919—1926 Р.

сторінка
Copyright by W. Lipinsky.Buchdruckerei CARL HERRMANN, Wien, IX., Alserstrasse 50.

сторінка

ЗМІСТ

 КІЛЬКА УВАГ З ПРИВОДУ СТАТТІ Є. X. ЧИКАЛЕНКА „ДЕ ВИХІД?“

 Зміст: Розділ І. Загальні уваги: — Метод оцінки варяжської теорії (ст. 471). — Мірило національної вартости (ст. 472). — Теорія варяжська, як теорія роспачі і невіри в можливість установленя українськими руками української влади (ст. 476).  — Чи може українська монархія з чужоземним Королевичем і чужоземною ґвардією знайти піддержку серед української інтеліґентської республиканської демократії? (ст. 480). — Таку ідею піддержала-б ця інтеліґенція лиш тоді, коли-б в цей спосіб можна було валити реально істнуючу українську Гетьмансько-монархічну Владу (ст. 487). — Творча роля монархії, як сталої точки опори для всіх консервативних і державницьких сил в нації (ст. 493). — Теорія варяжська українській ідеї монархічній цю ролю творчу відбірає бо позбавляє її власне сталости, яка тільки з традиції, історичної спадковости і законности (лєґітимізму) випливає (ст. 494).

 Розділ II. Оцінка варяжської теорії в звязку з двома основними проблємами української політики: як сотворити єдиний український фронт проти істнуючих на Україні чужоземних метропольних влад? як в хвилину їх упадку установити свою місцеву українську владу? — Чи можлива еволюція українського комунізму в напрямі сотвореня незалежної Української Держави? (ст. 500). — Що треба розуміти під незалежною Українською Державою і при яких умовах вона може повстати (ст. 508). — Проблєм „єдиного національного фронту“ при будові Української Держави (ст. 511). — Позитивне вирішеня цього проблєму можливе лише при істнуванню одного сталого Верховного Проводу в нації, і при істнуванню українського консерватизму побіч українського поступу (ст. 512). — Основні лінії ідеолоґії та орґанізації українського консерватизму (ст. 516). — Негативний „єдиний національний фронт“ можливий лише при істнуванню одного обєкту національної зненависти при поневоленю одним ворогом всіх класів і станів нації, тоб-то при умовах, яких на Україні нема (ст. 526). — Розгляд і оцінка трьох основних політичних ідей і методів здобування влади в умовах української дійсности (ст. 529). — Демократія (ст. 530). — Охлократія (ст. 538).  — Класократія (ст. 551). — Небезпеки, які загрожують, єдиній в українських умовах державно-творчій, Гетьмансько-монархічній класократичній ідеї (ст. 575).


ВАЖНІЩІ ДРУКАРСЬКІ ПОМИЛКИ
Стор. Рядок. Надруковано: Має бути:
12 3 зг. 3 з
15 12 зг. романтичного ідеалістичного
22 13 зн. Модовий Медовий
26 9 зг. що то
29 15 зг. від 1905 року від першої на Наддніпрянщині газети „Хлібороб“ з 1905
88 10 зн. Незвичайно 5. Незвичайно
97 бракує останнього рядка Чи поширеня національної свідомости іменно за часів теперішнього відродженя Гетьманщини — що підкреслив навіть український соціяліст-небіжчик Ткаченко — це не явище того самого порядку?
126 19—20 зн. віру, і залежать віру. І залежать
268  переставлені 268 має йти сторінкою 270
269 269 має йти сторінкою 268
270 270 має йти сторінкою 269
294 8 зг. духовною, і на духовною, а і на
365 14 зн. раціоналістичний і побудований раціоналістичний, матеріялістичний і побудований
385 7 зг. бо твореня до твореня
436 17 зг. частинкою частиною
440 3 зг. частинни: частини:

Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах та Україні.


  • Робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона опублікована до 1 січня 1928 року.
  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Україні, де авторське право діє протягом життя автора плюс 70 років.
  • Автор помер у 1931 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.