Індекс:3. Основа (Березень 1861).pdf

Матеріал з Вікіджерел

Назва Основа
Том 3
Рік 1861
Місце видання Санкт-Петербург
Сканування pdf
Прогрес До вичитки
Статус включення Ще не включено
Томи

1861: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-12

1862: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сторінки (ключ до статусів сторінок)
Transclusion_Status_Detection_Tool  

ОСНОВА

 

1861

МАРТЪ

СОДЕРЖАНІЕ:

 

І. Высочайшій Манифестъ 19 февраля. ІІ. Воспоминаніе о Шевченкѣ; его смерть и погребеніе Л. М. Жемчужниова III. Кобзарь, VII—XII. Т. Г. Шевченка. IV. Не до пари, Марка Вовчка. V. Дзвонарь, Д. Л. Мордовцова VI. Сирітський жаль, А. Нечуй-вітеръ VII. Співець Митуса Іеремія Галки. VIII. Старосвѣтское дворище, П. И. Кулеша. IX. Черты народной Южнорусской исторіи Н. И. Костомарова. X. Обзоръ Украинской Словесности, III. Артемовский-Гулакъ П. А. Кулеша. XI. Черты народной Южнорусской исторіи, И. Д. Мизка. XII. Лисиця та Оселъ, Л. Н. Глѣбова. XIII. Объясненіе по поводу древних Югозападной актов, М. Юзефович XIV. Постановленія провинціальныхъ дворянскихъ сеймовъ в Югозападной Руси, Н. Д. Иванишев XV. Хмельнищина П. А. Кулеша. XVI. Музыка Южнорусскихъ пѣсенъ А. И. Сѣрова XVII. Листи съ хутора, Хуторянина. ХѴІІІ. Двѣ Русскія народности Н. И. Костомарова. XIX. Галицко-Русская газета »Слово« XX. Библіографія вопроса объ улучшеніи быта помещичьихъ крестьянъ в Южнорусскомъ краѣ. В. И. Межов XXI. Объ открытіи студентськой библіотеки въ Харковѣ, И. Свиридова XXII. Объясненіе южнорусскихъ словъ. XXIII. Библіографическіе извѣстця.