Зоря/1894/Зміст

Матеріал з Вікіджерел
< Зоря‎ | 1894
Перейти до навігації Перейти до пошуку
1894
Річник пятнайцятий
 Завантажити у Завантажити роботу у форматі PDFЗавантажити роботу у форматі ePubЗавантажити роботу у форматі TXTЗавантажити роботу у форматі MOBI

Зоря


Ілюстроване лїтературно-наукове письмо для родин
видаване Науковим Товариством імені Шевченка
під редакцією
Василя Лукича

Одвічальний за редакцію: Осип Маковей


Річник пятнайцятий— 1894 —У Львові, 1894.

З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка
під зарядом К. Беднарського.

сторінка

Зміст.

Сторона

I. Повісти.

Михайло Старицький: Облога
 Буши [Гл. I — VII]... 1, 25, 49 і 73
Тарас Шевченко: Художник [в пе-
 рекладі О. Я. Кониського] 97,
 121, 145 і 169.
М. Школиченко: Між народ 289, 309,
 329, 349, 369 і 389.
Ольга Кобилянська: Людина 409, 429,
 449, 469 і 489.

II. Оповідання, образки, поезії в прозі,
нариси і казки.

Василь Чайченко: Підпал 4
Днїпрова Чайка: Хвиля 8
— — Дві птицї 78
Михайло Коцюбинський: Пом-
 стив ся 30
— — Хо 509
Іван Спілка: І сподїваєть ся вона
 що дня 55
— — Дїд Микита 518
Микола Кодянів: Берези 153
М. Косюра: Закуток і квітки 155
Леся Українка: Жаль 193, 217, 241
 і 265.
Євгенїя Ярошинська: Вечірною
годиною 223
К. Ванченко-Писанецький: Дур-
 ний Михайло 246 і 270
Наталка Полтавка: Баба Ка-
 линиха 297
— — Деякі споминки про холєру
 1872 р 320
Петро Голота: Гарасим 315
Іван Череватенко: Не так скла
 даєть ся, як бажаєть ся 355
Степан Хлопів: На податок 374
Павло Граб: Червоний журан 391
Олександер Кониський: Вісїм
 день з життя Люлї 454, 472 і 493
— — Собача правда 435

III. Подорожі.

Олександер Кониський: По Укра-
 їнї. II. В Дахнівцї 11, 34, 59, 81,
 129, 156, 177 і 199.
М. Школиченко: На Шевченковій
 могилї 111
Павло Граб: З далекої півночи 459

IV. Поезиї.

Лєонїд Глїбів: Під калиною 4
— — Думка 177
Степан Руданський: Нові пое-
 тичні твори:
 49. Prosie się. 50. Каньовский
і Радивил 9
 51. Ratuj bracie! 52. Szukaj
sensu. 53. Лист. 54. Камінний
Сьвятий. 55. Пан і Іван в до-
розї 10
 56. Не вчорашний. 57. Ой пи-
тоньки, питоньки! 58. Що кого
болить 59
 59. На калитку. 60. Цїкавість.
61. Треба всюди приятеля. 62.
Чужая дитина не те, що рідня 81
 63. Згуба душі. 64. Ксьондзів
наймит. 65. Крива баба. 131

Сторона

 66. Чуприна 132
 67. На що Бог сотворив. 68.
Еге, гай! 69. Дощ. 70. Слабий
зуб. 71 Школяр 180
 72. Вбили 181
 73. Порошки. 74. Черевики. 75.
Попович 227
 76. Козак і король 228
 77. Розумний панич. 78. Сухо-
дольский. 79. Варена сокира. 80.
Жадібний дяк 253
 81. Запорожські шори 299
 82. Прислівя 300
 83. Хмельницький з Ляхами.
84. Ворона і лис 321
 85. Вовк, собака і кіт 418
 86. Польский і руський кіт. 87.
Старий вовк 439
Володимир Александрів: Зьвіряча
 рада 30
Василь Чайченко: Друзям 33
 Іванови Левіцькому-Нечуєви 141
 Перші пролїски 177
 Загадка I—III 245
 З весняних дум: 1. Щастє.
 2. Весна. 3. Квітки. 4. Квіт-
 чані сльози. 5. Поезія. 6.
 Зима й весна 315
 Кладовище 454
 Природо-мати! 491
Леся Українка: Хотїла-б я піс-
 нею стати 35
Осип Маковей: Чортова скала 54 і 77
 Дружка 335
 Рекрут 493
Корнило Устиянович: Осїнні
 піснї:
 I. Дубовим листєм повита 58
 II. Так тихо, так пусто 155
 III. Нї дверми, нї крізь ві-
 конце 207
 IV. В потоцї плюскалась ри́-
 бонька 297
 ??? 477
Павло Граб: Удова (перекл.) 80
 На провеснї 177
 До соловейка 199
 Молитва (пер. з болгар.) 225
 До пташини (пер. з болгар.) 249
 Шильонський вязень (з Бай-
 рона) 273
 Поклик (пер. з Томашика) 297
 До вітру (пер. з В. Ганки) 319
 Утїха (пер. з Гарамбашіча) 358
 Згадка 434
 Елєґія (пер. з Ботева) 477
М. Школиченко: Тїни 107
 Десна 157
 Громада без сьпівця 414
 Кущ 471
Анело: Дивна пригода 127
 Весняна Зима 199
 Двоїста пісня 249
 Дві пори 354
Цезар Білило: На смерть Вол.
 Александрова 129
 Роковини Тараса 151
Яків Щоголїв: Палати 129
 Запорожець над конем 223
 Сподїваннє 374

Сторона

 Ялта 492
 Жмуток 518
Іван Сердешний: Росинки 154
Василь Щурат: Чар весни 202
 З весняних днїв I і II 223
 Нічні тінї 495
Володимир Шашкевич: До моєї
 кобзи 245
Я. Жарко: В ночи 270
 У степу 320
 Вечір 357
М. Загірня: Щастє 297
Василь Лиманський: На балї 341
Софія К—вна: Ратай 354
А. Галка: На полї 376
 Памятна могила 415
Уляна Кравченко: Фраґменти 381
Віктор Забіла: Човник 393
П. Кулїш: Чолом доземній моїй
 же таки знаній 434
 Шуканнє-викликаннє 434
Денис: Калина (з польського) 434
Л.: Думка
 Чарівна пісня [після Гай-
 ного] 476
 До рожі 518
Василь Ріленко: Байка 522
Народна пісня: Пісня Карма-
 люцька 262

V. Твори драматичні.

Іван Франко: Украдене щастє,
 драма в 5 дїях 202, 225, 250
 і 276.
Гр. Коваленко: Зоя, драматична
 поема 337
Дм. Оленин: Не зрозуміли, ко-
 медія в 4 дїях 377, 394 і 415
 

VI. Істория лїтератури українсько-руської.

Др Омелян Огоновський: Істория
 лїтератури руської. Период
 новий. Лїтература наукова:
 Іван Вагилевич 13
 Амврозий Метлинський 15
 Панталеймон Кулїш 36
 Микола Костомарів 63
 Матвій Номис і Опанас Мар-
 кович 65
 Микола Закревський 132
 Іван Рудченко 133 і 157
 Павло Чубинський 158 і 181
 Михайло Драгоманів 184, 207, 228,
 253, 280, 301, 322, 342, 358,
 381, 397 і 419.
 Іван Манжура 420

VII. Статї з лїтератури, істориї,
етноґрафії, музики, медицини і т. и.

Боян: Народні музичні струменти
 на Вкраїнї
17, 87, 112, 135,
 161, 185, 211 і 231
Др Ол. Черняхівський: Нарис
 сучасного вчення про бакте-
 риї 19, 39, 66, 137 і 163
М. Хлопець: Запомога письмен-
 никам 114
Л — ко Ч — на: Перешкоди су-
 спільно-економічного ладу на
 Українї 233

сторінка

Сторона

Кирило Студинський: Лїрники 257,
 284, 324, 345, 365, 385, 403 і 425.
В. Боржковський: Народна згадка
 про Кармалюка 261
Д. Пісочинець: Григорий Сково-
 рода, його життє й дїяль-
 ність 442, 464, 477, 496 і 523

VIII. Материяли до студий над Т.
Шевченком і дрібні статї:

М. Стороженко: Нові материяли
 до житєписи Т. Шевченка 107
— — — Лист Т. Шевченка до
 Я. Кухаренка 106
Микола Вороний: Згадка про Т.
 Шевченко 110
 Анекдот з житя Т. Шевченка 117
О. Кониський: Бенефіс Д. Пі-
 унової [рецензія Т. Шевченка] 115
 Т. Шевченко підчас перебу-
 вання його в академії худо-
 жеств [1838—1844] 360, 383, 400,
 421, 439 і 460.
М. Ш—в: Каталогъ предметовъ
 малорусской старины и рѣд-
 костей коллекціи В. В. Тар-
 новскаго. Выпускъ I: Шев-
 ченко 116
Василь Лукич: „Сьвячена вода“,
 поезія А. І. Псьол 117
 Перевіз домовини Т. Шев-
 ченка через Київ до Канева 117
 Колєкция рисунків Т. Шев-
 ченка 141
— — — Переписка Т. Шевчен-
 ка з Як. Кухаренком 144
Цезар Білило: Шевченкові роко-
 вини в Петербурзї 165
Охрім Варнак: Причинок до Шев-
 ченкового побуту в Орській
 кріпости 189
— — — Споминки про Т. Шев-
 ченка 214
— — — Документи Т. Шевченка 214
— — — Упорядкованє листів Т.
 Шевченка 215
Ів. Сердешний: Тип матери по
 Шевченку 304
— — — Тарас Шевченко з бан-
 дурою над Днїпром 327

IX. Споминки, житєписи і материяли
житєписні.

М. Ш.: Житє і твори Костя Тру-
 товского 21 і 41
М. Т. Лобода: Др Волод. Алек-
 сандрів 42
Л. Ч—на: Др Волод. Алексан-
 дрів 42 і 43
Цезар Білило: Споминки про дра
 В. Александрова 90
Павло Граб: Споминки про дра
 В. Александрова 505
 Дещо про Порфира Корениць-
 кого 142
В. Чайченко: Іван Череватенко 43
К.: Єлисавета Іванівна Милорадо-
 вичка 70
 Михайло Жученко 142
Ол. Кониський: Дмитро Пильчи-
 ків 92
Василь Лукич: Причинок до жи-
 тєписи Ів. Манжури 93

Сторона

 Михайло Щепкин
Буковинець: Др Степан Смаль-
 Стоцький 166
Ц. Б.: Михайло Микєшин 189
Ст. Он.: Гнат Онишкевич 235
Др Кость Лучаківський: Михай-
 ло Подолинський 236
— — — Михайло Грушівський 308
— — — Володимир Шухевич 327
— — — Ярослав Врхлїцький 346
— — — Омелян Попович 367
— — — Осип Барвінський 405
— — — Др Омелян Огоновський 465
— — — Сьвятополк Чех 488

X. Оповістки і критичні замітки.

Василь Чайченко: Закохана. Прав-
 дивий сон. На сьвятім вечорі.
 Найкращі малоруські піснї 40 і 41
 Картагенцї й Римляни. Ма-
 лярі 346
Л—ко Ч—на: Юрко Стефенсон.
 Орлеанська дївчина. Опові-
 дання про Хведора Христи-
 янина 67
Ілля Кокорудз: Виїмки з народ-
 ної лїтератури українсько-русько-
 руської XIX віку (Часть. II.) 68
 Писання Трохима Зїньків-
 ського 234
 Вправи латинські, часть II,
 для 2-ї кляси 366
Софрон Недїльский: Дещо про
 землю. Забобони та ворож-
 битство. Сократ, грецький
 учитель. Як дбати о здоро-
 влє. Свояки. Три побратими
 або як поконали люди біду.
 Маркіян Шашкевич, єго жи-
 тє і значінє. Про шпихлїрі
 і крамницї 138
Осип Маковей: Істория ц. і к.
 полку піхоти фельдцайґмай-
 стра бар. фон Меркль. Dola
 Marusi 140
Чивотсом: Збаламучені. Про
 шкідників у господарстві. Для
 руских школярів ріжні цїкаві
 відомости. Ради для удержу-
 ючих розплодових бугаїв.
 Село Комарівка. Розговори о
 рускій правописи 188
 Маляри 286
А. Г—ов: Розбита бандура 188
В.: Описаніе старой Малороссіи 287
Л.: Сорочинская ярмарка 287
Д. Пісочинець: Підпал. Панько.
 Батько та дочка. Як треба
 жити та иньші оповідання 346
 Пролїсок 485
Василь Лукич: Про сїльські каси
 позичкові і щадницї. Статут
 каси для ощадкостий і по-
 зичок систему Райфайсена 387
 Більший христіяньско-като-
 лицький катехизм для шкіл
 народних. Малий катехизм 445
О. Л—кий: Т. Г. Шевченко, его
 жизнь и литературна дѣя-
 тельность 445
Дортим: Школа народна [Часть
 перша, друга і третя] 502
А. С—о: Иванъ Дмитріевичъ
 Сирко 524

Сторона

XI. Нові твори драматичні.

Павленко: „Дві сем'ї“, драматичні
 малюнки в 4 дїях М. Кро-
 пивницького 90
Микола Вороний: „Добрі сусїди“,
 оперета в 3 дїях Синельни-
 кова, музика Горілова 90
Українець: „Талан“, драма в 5
 дїях М. Старицького 140
Глаголь: „Олеся“, драма в 5 дїях
 М. Кропивницького 287

XII. Записки, вістки і замітки.

— — Смерть і похорони Л. Глї-
 бова 44
— — Проповіди Вас. Гречуле-
 вича 44
— — Українсько-руська мова
 в телєґрафічній кореспонден-
 циї 93
Харківець: Ювілеї Нечуя Левіць-
 кого і М. Старицького в Хар-
 кові 141
— — — Памятник на могилї І.
 Котляревського 142
Др К. Лучаківський: XI. Кон-
 ґрес інтернациональний лї-
 карський 212
Ѳ. В.: Маґістерський диспут
 і сьвято професора М. С. Гру-
 шівського 263
Наталка Полтавка: Роман Вік-
 тора Забіли 405
М. Крамаренко: Остання Запо-
 рожська рада 445
Д. Пісочинець: До ювілєю Ско-
 вороди 505
Василь Лукич: Твори Степана
 Доброноса 505
 Z cest po haličske Rusi 525
П. Л—ч: Цїкавий документ су-
 дового архіву 525
Гр. Коваленко: Щедрівки в Са-
 ратівській ґубернїї 526

XIII. Фейлєтон.

Осип Маковей:
 І. Король Гумберт і я. Наше
 денникарство. Лїтерати з не-
 людськими псевдонїмами. Га-
 личани — полїтики. Кілько
 в Галичинї людий письмен-
 них, а кілько читаючих? Га-
 лицькі лїтерати 22
 II. Два ювілєї, або Мадяри і ми.
 Сто тисяч золотих і сто ти-
 сяч слів подяки. Мужчини
 вороги жінок. Жіноче питанє,
 а радикали, народовцї і мо-
 сквофіли. Всї разом великі
 боягузи. Не такий чорт
 страшний, як намальований.
 Добрі вигляди на будуче 45
 III. Злий дух з рилом і Фонети-
 ка. „Зданіе безъ основанія“.
 Галицькі тверді люди. Малі
 Тарасики і великий Ю. Я-
 ворський. Добра рада для по-
 лїтичних вояків. Ювілєй
 „Просьвіти“ і дещо з єї спра-
 воздань 70
 IV 117
 V. Політики з роду. Торговельно-
 промислові, фінансові і

сторінка

Сторона

 духовні нарічия. Що про нас
 сусїди можуть знати? Бра-
 терство, згода... 142
 VI. Страшна траґедия родинна.
 Хто винен? Гріх на совісти
 народній. Ориґінальна зичли-
 вість. Навчаюча новинка. Же-
 брацтво наше. Брат братом,
 а бриндзя за грощі! 167
 VII. Повість з „народного“ житя
 і наша критика 190
 VIII. Погода і май. Піснї на честь
 весни. „Чей всї не сядем,
 щоб на лїрах грати...“ Пі-
 знаймо давнїйших письмен-
 ників! Брак гумору і гумо-
 ристів. Розбите на прах
 „Зеркало“. Проклін поета!
 Нарід польский, що́ по руськи
 говорить. Митрополит, що́
 боїть ся о душі своїх вірних.
 Поклик до орґанїзациї 214
 IX. Поляк в кунтуші і Русинка
 в жупанї. Вистава краєва
 1894. Ориґінальне „руське“
 місто. Спочинок у битві і
 празник польский. Павільон
 руських товариств. Хто з на-
 ших приїде на виставу? Но-
 вітний меценас і мої жар-
 ти з него. Лїтератори богаті —
 в псевдонїми. Ріжні роди
 псевдноїмів. Цїль їх, користь
 з них і шкода 237
 X. Живем, живем своїм житєм!
 Про памятник Шевченкови
 і будову руського театру.
 Чого-б чоловікови пристра-
 щати ся до чого небудь? Се-
 ляни в деяких українських
 драмах. Заслуга драматурґів.
 Норови публїки 408
 XI. Зівяле листє. Чого ми спо-
 дївали ся, а що вийшло? Ві-
 дозва комітету будови русь-
 кого театру, чи має бути
 народний театр, чи дім русь-
 ких товариств? Рефлєксиї 446
 XII. Кілька вісток з китайськох
 країни. Про вченого Бам-ба-
 лама і часопись Дї лень-ко.
 Товариство „Райська птиця“.
 Туга за деспотизмом і проба
 консолїдациї молодїжи 506
 XIII. Про видавництва для дїтей 526

XIV. Лїтература.

Василь Лукич: Дрібні вістки 23, 46, 95, 120,
 168, 192, 239, 263, 288, 308, 347, 388,
 407, 427, 447, 488, 507.
 Зміни в нашій пресї 23
 Преса 72
 Виданє творів Г. Сковороди 239
 Поезиї Василя Чайченка 263
 Недруковані стихотвори К. Дмитрашка 447
 Ілюстрований буковинський калєндар
 на р. 1895 468
 Поезиї Осипа Маковея 488
 Дарунки на Сьвятий Вечер 507
Ів. Б—ей: Твори Ом. Партицького 46
— — — Annuaire des Traditions popularies 144
— — — Oesterreich in Wort und Bild 327
— — — Нові шкільні учебники 388

XV. Штука.

Василь Лукич: Ілюстрована Україна 95, 192,
 327, 367 і 527.
— — — Тарас Шевченко з бандурою над
 Днїпром 327

Сторона

XVI. Театр.

Василь Лукич: Рух наших театрів
 і вістки 23 і 215
 Нові твори 24, 95, 144, 216
 Українсько-руський театр у Львові 240 і 347
 Трупа М. Садовського 240
Цезар Білило: До істориї нашого театру 164
Вол. Сн - кий: Трупа Грицая 216
Д. П.: Трупа Португалова-Захаренка у
 Воронїжи 264 і 348
 Аматорські вистави у Воронїжи 528
— — Трупа М. Кропивницького 507

XVII. Музика.

— — Нові твори М. Лисенка 46
— — Гамалїя, кантата М. Копка 448
— — Видавництво українсько-руських
 народних мельодий 507

XVIII. Наука.

— — Збиранє признак місцевих говорів
 і термінів 47
— — Виклади в Collège de France 192
Адам Бачинський: Як дїлають на орґа-
 нїзм перемінні токи 327
— — — Фонетична правопись в ц. к.
 судах 368
— — — Правопись фонетична в ц. к.
 почтах і у Вістнику законів краєвих 388
— — — Виклади лїтератури і істориї на
 унїверситетах у Львові і в Чернівцях 427

XIX. Товариства.

Наукове тов. ім. Шевченка 47, 72, 144, 264,
 288, 488, 508, 528.
Руська Бесїда у Львові 95
Руське товариство педаґоґічне 95
Товариство „Просьвіта“ 95
Руська Бесїда в Чернівцях 288

XX. Посмертні оповістки.

Дмитро Пильчиків 48
Іван Череватенко 48
Михайло Подолинський 72
Йосиф Заячківський 168
Сильвестер Дашкевич 168
Микола Сїчинський 318

XXI. Полєміка, заяви і подяки.

Др. Ом. Огоновський: Поясненє одної
 критичної примітки дра Івана Франка 94
Цезар Білило: Одною сокирою 499
Івана Нечуя-Левіцького: Подяка 508

XXII. Спростованя і поясненя.

Спростованє проф. М. Драгоманова 216
Спростованє В. Коцовського 240 і 408
Поясненє І. Кокорудза 428

XXIII. Всячина.

Конкурс на популярні книжочки тов.
 „Просьвіта“ 47
Конкурс на три премії фундациї ім. Ст.
 Дубравського 47

XXIV. Біблїоґрафія.

Василь Лукич: а) книжки; б) периодичні
 видання і в) музикалїя 24, 48, 72, 96, 120,
 144, 168, 192, 216, 240, 264, 288, 308,
 328, 348, 368, 388, 407, 428, 448, 468,
 488, 508 і 528.

XXV. Пояснення до ілюстраций.

Дар гетьмана Мазепи для сьв. Гробу 144
Дві ілюстрациї до думи про Хвеська
 Ґанджі Андибера 427
[Поясненя до портретів згадані в віддїлї IX.]

XXVI. Переписка редакциї, адмінї-
страциї, оповістки і спростовання.

Переписка редакції: 24, 72, 96, 264, 308,
 408, 508.
Переписка адмінїстрациї: 24, 328, 408

Ілюстрациї.

1. Кость Трутовський 1
2. Володимир Александрів 25
3. Єлисавета Милорадовичка 49
4. Дмитро Пильчиків 73
5—6. Тарас Шевченко 97 і 100

Сторона

7. Михайло Жученко 121
8. Степан Смаль-Стоцький 145
9. Михайло Микєшин 169
10. Евген Гребінка 193
11. Гнат Онишкевич 217
12. Степан Руданський 241
13. Василь Ільницький 265
14. Михайло Грушевський 289
15. Володимир Шухевич 309
16. Василь Лиманський 329
17. Омелян Попович 349
18. Микола Садовський 369
19. Осип Барвінський 389
20. Михайло Щепкин 409
21. Григорий Сковорода 429
22. Омелян Огоновський 449
23. Василь Білозерський 489
24. Стефан Качала 509
25. Ярослав Врхлїцький 332
26. Сьвятополк Чех 472
27. Т. Шевченко з бандурою над Днї-
 пром. рис. К. Трутовського 5
28. З Шашкевичового обходу: Караван
 з домовиною, фот. В. Шухевича 8
29. Козак бандурист 18
30. Кобза-бандура 19
31. Лєонїд Глїбів на смертній постелї 29
32. Похорони Лєонїда Глїбова 32
33. Десятинна церква в Київі 53
34. Ілюстр. до „Калини“ Т. Шевченка,
 рис. Гр. Коваленка 56
35. Резиденция гетьмана Петра Дорошенка 77
36. Могила гетьмана П. Дорошенка в Яро-
 полчи коло Москви 80
37. Слїпий бандурист, старець 87
38. Торбан 89
39. Ілюстр. до поезиї „Вечір“ Т. Шев-
 ченка, рис. Гр. Коваленка 101
40. Старости, рис. Т. Шевченка 104
41. „Невольник“ Т. Шевченка, рис. К.
 Трутовського 109
42. Антемнїс, дарований геть. Мазепою 125
43. „Ярема і Оксана“ Т. Шевченка 128
44. Місце, де поховано князя Олега Сьвя-
 тославича 149
45. Місто Чигирин 152
46—47. Лїра 162 і 259
48. Весїлє на Угорщинї 172
49. Хутір Міняйлівка 176
50. Лїсна рожа, рис. І. Вешіна 196
51. Мотренинський монастир 200
52—55. Гусла 211 і 212
56. Злучайні сьвідки, рис. О. Ґеблєра 220
57. Церква в селї Свенгаївцї 224
58. Цимбали з молоточками 232
59. Боягузи, рис. Ф. Мока 245
60. Хата в селї Носачівцї, київ. ґуб. 248
61. Зулейка, рис. Й. Поппа 269
62. Медведівський монастир 272
63. Куку!, рис. Кляри Фрайбах 293
64. Церква в Мошнах 296
65. Запорожець, рис. С. Васильківського 313
66. Село Суботів, чигринськ. пов. 316
67. Павільон руських народних товариств
 у Львові 333
68. Гетьман, рис. І. Репина 336
69. Митрополича палата в Підлютім 353
70. Площа коло памятника сьв. Володи-
 мира в Київї 356
71—72. Селянин і селянка з Поділя 372 і 373
73. Павільон Ради шкільної на виставі кр. 376
74. Павільон промислової на виставі кр. 392
75. Селяни з надвірнянського повіту 393
76. Церква на виставі кр. 396
77—78. Ілюстрациї до думи про Анди-
 бера 412 і 413
79. Суботів. В'їзд в село 416
80—82. Три хрести придорожні 433
83. Робота коло сїна в Городенцї 436
84—85. Брама в'їздова до Скиту Маняв-
 ського, фот. В. Шухевича 452 і 453
86. Русинка в строю народнім 456
87. Дїти з Дїдушиць, пов. стрийського,
 на улицї 473
88. Селяни з околиць Станїславова 476
89. Ілюст. до поезиї Ос. Маковея „Ре-
 крут“, рис. Т. Терлецького 493
90. Церква американська в Шамокинї 496
91. Степан Качала 509
92. Загальний вид звалищ Скиту Маняв-
 ського, фот. В. Шухевича 513
93. Околиця Скиту Манявського враз
 з єго звалищами, фот. В. Шухевича 516