Сторінка:Часопис Зоря. 1894. Зміст.pdf/3

Матеріал з Вікіджерел
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ця сторінка ще не вичитана


Сторона

Кирило Студинський: Лїрники 257,
 284, 324, 345, 365, 385, 403 і 425.
В. Боржковський: Народна згадка
 про Кармалюка 261
Д. Пісочинець: Григорий Сково-
 рода, його життє й дїяль-
 ність 442, 464, 477, 496 і 523

VIII. Материяли до студий над Т.
Шевченком і дрібні статї:

М. Стороженко: Нові материяли
 до житєписи Т. Шевченка 107
— — — Лист Т. Шевченка до
 Я. Кухаренка 106
Микола Вороний: Згадка про Т.
 Шевченко 110
 Анекдот з житя Т. Шевченка 117
О. Кониський: Бенефіс Д. Пі-
 унової [рецензія Т. Шевченка] 115
 Т. Шевченко підчас перебу-
 вання його в академії худо-
 жеств [1838—1844] 360, 383, 400,
 421, 439 і 460.
М. Ш—в: Каталогъ предметовъ
 малорусской старины и рѣд-
 костей коллекціи В. В. Тар-
 новскаго. Выпускъ I: Шев-
 чемко 116
Василь Лукич: „Сьвячена вода“,
 поезія А. І. Псьол 117
 Перевіз домовини Т. Шев-
 ченка через Київ до Канева 117
 Колєкция рисунків Т. Шев-
 ченка 141
— — — Переписка Т. Шевчен-
 ка з Як. Кухаренком 144
Цезар Білило: Шевченкові роко-
 вини в Петербурзї 165
Охрім Варнак: Причинок до Шев-
 ченкового побуту в Орській
 кріпости 189
— — — Споминки про Т. Шев-
 ченка 214
— — — Документи Т. Шевченка 214
— — — Упорядкованє листів Т.
 Шевченка 215
Ів. Сердешний: Тип матери по
 Шевченку 304
— — — Тарас Шевченко з бан-
 дурою над Днїпром 327

IX. Споминки, житєписи і материяли
житєписні.

М. Ш.: Житє і твори Костя Тру-
 товского 21 і 41
М. Т. Лобода: Др Волод. Алек-
 сандрів 42
Л. Ч—на: Др Волод. Алексан-
 дрів 42 і 43
Цезар Білило: Споминки про дра
 В. Александрова 90
Павло Граб: Споминки про дра
 В. Александрова 505
 Дещо про Порфира Корениць-
 кого 142
В. Чайченко: Іван Череватенко 43
К.: Єлисавета Іванівна Милорадо-
 вичка 70
 Михайло Жученко 142
Ол. Кониський: Дмитро Пильчи-
 ків 92
Василь Лукич: Причинок до жи-
 тєписи Ів. Манжури 93

Сторона

 Михайло Щепкин
Буковинець: Др Степан Смаль-
 Стоцький 166
Ц. Б.: Михайло Микєшин 189
Ст. Он.: Гнат Онишкевич 235
Др Кость Лучаківський: Михай-
 ло Подолинський 236
— — — Михайло Грушівський 308
— — — Володимир Шухевич 327
— — — Ярослав Врхлїцький 346
— — — Омелян Попович 367
— — — Осип Барвінський 405
— — — Др Омелян Огоновський 465
— — — Сьвятополк Чех 488

X. Оповістки і критичні замітки.

Василь Чайченко: Закохана. Прав-
 дивий сон. На сьвятім вечорі.
 Найкращі малоруські піснї 40 і 41
 Картагенцї й Римляни. Ма-
 лярі 346
Л—ко Ч—на: Юрко Стефенсон.
 Орлеанська дївчина. Опові-
 дання про Хведора Христи-
 янина 67
Ілля Кокорудз: Виїмки з народ-
 ної лїтератури українсько-русько-
 руської XIX віку (Часть. II.) 68
 Писання Трохима Зїньків-
 ського 234
 Вправи латинські, часть II,
 для 2-ї кляси 366
Софрон Недїльский: Дещо про
 землю. Забобони та ворож-
 битство. Сократ, грецький
 учитель. Як дбати о здоро-
 влє. Свояки. Три побратими
 або як поконали люди біду.
 Маркіян Шашкевич, єго жи-
 тє і значінє. Про шпихлїрі
 і крамницї 138
Осип Маковей: Істория ц. і к.
 полку піхоти фельдцайґмай-
 стра бар. фон Меркль. Dola
 Marusi 140
Чивотсом: Збаламучені. Про
 шкідників у господарстві. Для
 руских школярів ріжні цїкаві
 відомости. Ради для удержу-
 ючих розплодових бугаїв.
 Село Комарівка. Розговори о
 рускій правописи 188
 Маляри 286
А. Г—ов: Розбита бандура 188
В.: Описаніе старой Малороссіи 287
Л.: Сорочинская ярмарка 287
Д. Пісочинець: Підпал. Панько.
 Батько та дочка. Як треба
 жити та иньші оповідання 346
 Пролїсок 485
Василь Лукич: Про сїльські каси
 позичкові і щадницї. Статут
 каси для ощадкостий і по-
 зичок систему Райфайсена 387
 Більший христіяньско-като-
 лицький катехизм для шкіл
 народних. Малий катехизм 445
О. Л—кий: Т. Г. Шевченко, его
 жизнь и литературна дѣя-
 тельность 445
Дортим: Школа народна [Часть
 перша, друга і третя] 502
А. С—о: Иванъ Дмитріевичъ
 Сирко 524

Сторона

Xi. Нові твори драматичні.

Павленко: „Дві сем'ї“, драматичні
 малюнки в 4 дїях М. Кро-
 пивницького 90
Микола Вороний: „Добрі сусїди“,
 оперета в 3 дїях Синельни-
 кова, музика Горілова 90
Українець: „Талан“, драма в 5
 дїях М. Старицького 140
Глаголь: „Олеся“, драма в 5 дїях
 М. Кропивницького 287

XII. Записки, вістки і замітки.

— — Смерть і похорони Л. Глї-
 бова 44
— — Проповіди Вас. Гречуле-
 вича 44
— — Українсько-руська мова
 в телєґрафічній кореспонден-
 циї 93
Харківець: Ювілеї Нечуя Левіць-
 кого і М. Старицького в Хар-
 кові 141
— — — Памятник на могилї І.
 Котляревського 142
Др К. Лучаківський: XI. Кон-
 ґрес інтернациональний лї-
 карський 212
Ѳ. В.: Маґістерський диспут
 і сьвято професора М. С. Гру-
 шівського 263
Наталка Полтавка: Роман Вік-
 тора Забіли 405
М. Крамаренко: Остання Запо-
 рожська рада 445
Д. Пісочинець: До ювілєю Ско-
 вороди 505
Василь Лукич: Твори Степана
 Доброноса 505
 Z cest po haličske Rusi 525
П. Л—ч: Цїкавий документ су-
 дового архіву 525
Гр. Коваленко: Щедрівки в Са-
 ратівській ґубернїї 526

XII. Фейлєтон.

Осип Маковей:
 І. Король Гумберт і я. Наше
 денникарство. Лїтерати з не-
 людськими псевдонїмами. Га-
 личани — полїтики. Кілько
 в Галичинї людий письмен-
 них, а кілько читаючих? Га-
 лицькі лїтерати 22
 II. Два ювілєї, або Мадяри і ми.
 Сто тисяч золотих і сто ти-
 сяч слів подяки. Мужчини
 вороги жінок. Жіноче питанє,
 а радикали, народовцї і мо-
 сквофіли. Всї разом великі
 боягузи. Не такий чорт
 страшний, як намальованнй.
 Добрі вигляди на будуче 45
 III. Злий дух з рилом і Фонети-
 ка. „Зданіе безъ основанія“.
 Галицькі тверді люди. Малі
 Тарасики і великий Ю. Я-
 ворський. Добра рада для по-
 лїтичних вояків. Ювілєй
 „Просьвіти“ і дещо з єї спра-
 воздань 70
 IV 117
 V. Політики з роду. Торговельно-
 промислові, фінансові і ду-