Перейти до вмісту

Галичина в рр. 1918–1920

Матеріал з Вікіджерел
Галичина в рр. 1918–1920
Михайло Лозинський
Відень: 1922
INSTITUT SOCIOLOGIQUE UKRAINIEN.

Etudes et documents relatifs à l'histoire de la révolution
ukrainienne de 1917–1920. Vol. V, par Dr. M. Lozynsky.УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ.
Розвідки і матеріяли. Книга пята.ДР. МИХАЙЛО ЛОЗИНСЬКИЙ


ГАЛИЧИНА
в рр. 1918–1920.
1922.Автор застерігає собі всі права.Переднє слово
Від Видавництва
I. Часть. Галичина в світовій війні
I. Положеннє Галичини в Австрії
II. Галицькі Українці в світовій війні
III. Розпад Австро-Угорщини. Утвореннє Української Національної Ради
II. Часть. Західно-Українська Народня Республика
IV. У Львові
V. Боротьба за теріторію Західно-Української Народньої Республики
VI. Орґанізація державної влади
VII. З'єдиненнє Західно-Української Народньої Республики з Українською Народньою Республикою
VIII. Справа перемиря з Польщею
IX. Остання сесія Української Національної Ради
X. Між антантою і большевизмом
XI. Утрата території. Проголошеннє Диктатури
III. Часть. На Мировій Конференції
XII. Делєґація Української Народньої Республики
XIII. Міжсоюзна комісія для заключення перемиря між Польщею й Україною
XIV. Українська акція перед Найвисшою Радою
XV. Рішення Найвищої Ради в справі Східної Галичини
XVI. Проєкт статута для Східної Галичини
IV. Часть. На Великій Україні
XVII. Відношеннє між обома правительствами. Між орієнтаціями на Польщу і Москву
XVIII. Розпад
V. Часть. Правительство Західно-Української Народньої Республики на еміґрації
XIX. Орієнтація на протибольшевицьку Росію і відреченнє від неї
XX. Під прапором Незалежної Галицької Республики
VI. Часть. Кінцеві уваги
XXI. Причини невдачі. Галичина й Велика Україна. Окрема галицька політика


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах та Австрії.


  • Робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона опублікована до 1 січня 1929 року.
  • Термін дії авторських прав на цей твір в Австрії закінчився до 1 січня 2008 року, оскільки авторське право в Австрії закінчується 70 років після смерті автора.
  • Автор помер у 1937 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.