Перейти до вмісту

Спомини утікача

Матеріал з Вікіджерел
Спомини утікача
Володимир Леонтович
Берлін: Українське Слово, 1922
Обкладинка

БІБЛІОТЕКА

Ч. 13.

Володимир Леонтович.


СПОМИНИ
УТІКАЧА.

 

Bibliothek des „Ukrainske Slowo“

Nr. 13. W. Leontowytsch.
Erinnerungen eines Flüchtlings.
 

ВИДАВНИЦТВО

В БЕРЛІНІ

БІБЛІОТЕКА

Ч. 13.

Володимир Леонтович.


СПОМИНИ
УТІКАЧА.

 

БЕРЛІН 1922

 

ВИДАВНИЦТВО

В БЕРЛІНІ

 
————  Всі права застережені.  ————
Copyright by „Ukrainske Slowo“
Buch- u. Zeitungsverlag, G. m. b. H., Berlin.
1922.
 

Із друкарні
Börsenbuchdruckerei Denter&Nicolas, Берлін.


За виключенням дуже короткого часу, коли протягом усього трьох тижнів я за Гетьманського уряду (перед звільненням кабінету Лизогуба) був покликаний на посаду міністра земельних справ, — я увесь прочий час стояв осторонь від усіх урядів і взагалі участи в політичному життю не брав. Тому читач не знайде в моїх споминах багато, та ще нових, фактів з діяльности та взаємовідносин творців політичного життя. Я належав до того загалу, якому доводилося не творити його, а тільки терпіти. Мої спомини, це спомини втікача, якому, що правда, тікаючи досталося об'їхати величезні обшири з Київа на Катеринодар, Туапсе, Ялту, Царгород, Софію і т. д. аж до Берліна — в них читач знайде більше матеріялу побутового та психолоґічного, відомостей про те, як відбивалися політичні події на життю та психолоґії загалу.

I   •   II   •   III   •   IV   •   V   •   VI   •   VII

Від Видавництва
„Українське Слово“
сп. з. з о. п.

Видавництво „Українське Слово“ у Берліні ставить своїм завданням дати українській суспільности вибір найкращих творів українського письменства від його початків аж до найновіших часів.

Маючи на увазі надзвичайно тяжке політичне й матеріяльне становище українського громадянства на Великій й Малій Україні і дуже утруднений доступ друкованого українського слова туди, а також велику бідність теперішньої нечисленної української еміґрації в Европі. Видавництво „Українське Слово“ поставило дальшим своїм завданням зробити книжку доступною найбідніщому читачеві, тримаючися погляду, що культура голови мусить бути добром цілого народа, а не тільки його заможних верстов. Для виконання цього Видавництво старається дати читачеві таку книжку, якаб, у гарному зверхному вигляді, при найменшому обємі дала як найбільше змісту.


„Українське Слово“ видало досі:

1. Віктор Андрієвський. До характеристики українських правих партій. Берлін, 1921. Стор. 24.

2. В 60-і роковини смерти Тараса Шевченка. Зібрав З. Кузеля. Берлін, 1921. Стор. 32.

3. Бандурист. Жах. Збірка оповідань. Берлін, 1921. Стор. 32.

4. Богдан Лепкий. Незабутні. Літературні нариси. Берлін, 1922. Стор. 84.

5. Памяти Івана Франка. Зібрав З. Кузеля. Берлін, 1921. Стор. 32.

6. Віктор Андрієвський. З минулого. Рік 1917 на Україні. 2 частини. Берлін, 1921. Стор. 158+212.

7. Українська літературна мова й правопис. Українська Академія Наук. Найголовніщі правила українського правопису і Е. Чикаленко. Про українську літературну мову. Берлін, 1922. Стор. 52.

8. Іван Котляревський. Твори. Том І. Енеїда. З передмовою й поясненнями Богдана Лепкого. Берлін, 1922. Стор. XVI+208.

9. Іван Котляревський. Твори. Том II. Наталка Полтавка й Москаль Чарівник. З передмовою й поясненнями Богдана Лепкого. Берлін, 1922.

10 — 12. Дмитро Дорошенко. Славянський світ в його минулому й сучасному. Берлін, 1922.

13. Володимир Леонтович. Спомини утікача. Берлін, 1922. Стор. 154.

14. Іван Герасимович. Життя й відносини на Радянській Україні. Берлін, 1922. Стор. 104.

15. Д-р Степан Томашівський. Під колесами історії. Берлін, 1922.


Крім цього в найблищому часі поступлять до продажу:

16 — 17. Олекса Стороженко. Твори.

18. Слово о полку Ігоревім. Редакція проф. Богдана Лепкого.

19. Т. Шевченко. Гайдамаки. Ілюстроване видання.

20. Т. Шевченко. Думки.

21. Ю. Федькович. Поезії.

22. В. Леонтович. Хроніка родини Гречок. Повість в 6 частинах.


Крім цього Видавництво друкує отакі книжки:

1. Г. Сковорода. Вибір творів.

2. Е. Гребінка. Чайковський, історичний роман.

3. М. Костомарів. Вибрані твори в декількох томах. (Чернигівка, Дві руські народности і ин.)

4. Т. Шевченко. Твори.

5. П. Куліш. Повне видання творів в 6 томах.

6. Марко Вовчок. Оповідання на основі автоґрафу.

7. Д. Мордовець. Історичні повісти.

8. О. Кониський. Вибір творів.

9. М. Драгоманів. Вибір політичних творів.

10. М. Кропивницький. Драматичні твори.

11. І. Тобілевич. Драматичні твори.

12. І. Нечуй-Левицький. Твори.

Книжки „Українського Слова“ можна купувати у всіх книгарнях і в Адміністрації Видавництва:

Berlin-Schöneberg, Hauptstrasse 11.
Видавництво
„Українське Слово“
UKRAINSKE SLOWO G. m. b. Н.
Berlin-Schöneberg, Hauptstr. 11.

Бажаючи упорядкувати книжне діло на еміґрації і допомогти більш орґанізованому розповсюдженню книжок і налагодити більший звязок поміж читачем, видавцем і книгарем, Видавництво „Укр. Слово“ рішило видати в найблищому часі спеціяльну

„Справочну книжку для українських книговидавців, книгарень і читачів“,

в якій будуть подані адреси усіх українських видавництв і книгарень, які тільки істнують за кордонами України і по змозі й на самій Україні. Для полекшення цього завдання, в інтересах самих видавців і книгарень, Видавництво прохає усіх, до кого належить це, надіслати, як можна найскорше інформації про себе, зазначивши точно назвисько фірми, адрес, характер діяльности, рік заснування діла, яку кількість книжок до цього часу видано і т. д.

Приймаються також і оповістки за платню, але по особливій умові.

Накладом „Українського Слова“ вийшли досі такі книжки:

1. Віктор Андрієвський. До характеристики українських правих партій. Берлін, 1921. Стор. 24.

2. В 60-і роковини смерти Тараса Шевченка. Збірка. Берлін, 1921. Стор. 32.

3. Бандурист. Жах. Збірка оповідань. Берлін, 1921. Стор. 32.

4. Богдан Лепкий. Незабутні. Літературні нариси. Берлін, 1922. Стор. 84.

5. Памяти Івана Франка. Зібрав З. Кузеля. Берлін, 1921. Стор. 32.

6. Віктор Андрієвський. З минулого. Рік 1917 на Україні. 2 частини. Берлін, 1921. Стор. 158+212.

7. Українська літературна мова й правопис. Українська Академія Наук. Найголовніщі правила українського правопису і Е. Чикаленко. Про українську літературну мову. Берлін, 1922. Стор. 52.

8. Іван Котляревський. Твори. Том I. Енеїда. З передмовою й поясненнями Богдана Лепкого. Берлін, 1922. Стор. XVI+208.

9. Іван Котляревський. Твори. Том II. Наталка Полтавка й Москаль Чарівник. З передмовою й поясненнями Богдана Лепкого. Берлін, 1922.

10–12. Дмитро Дорошенко. Славянський світ. Коротка енциклопедія славянознавства. Берлін, 1922.

13. Володимир Леонтович. Спомини утікача. Берлін, 1922. Стор. 154.

14. Іван Герасимович. Життя й відносини на Радянській Україні. Берлін, 1922. Стор. 104.

15. Д-р Степан Томашівський. Під колесами історії. Берлін, 1922.


„Ukrainske Slowo“, Buch- und Zeitungsverlag, G. m. b. H.,
Berlin-Schöneberg, Hauptstrasse 11.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах.


  • Робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона опублікована до 1 січня 1929 року.
  • Автор помер у 1933 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 80 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.