ЗУРРСУУ/1924/1/Зміст

Матеріал з Вікіджерел
< ЗУРРСУУ‎ | 1924‎ | 1
Перейти до навігації Перейти до пошуку

37. Про подання декларацій у справі рентового оподаткування земель міських і даних транспортові.

38. Про порядок дачі висновків на проекти Спілкового Законодавства.

39. Про зміну арт. 13 Положення про Народній Комісаріят Робітниче-Селянської Інспекції УСРР.

40. Про зміну арт. 62 Положення про Губерніяльні З'їзди Рад і Губерніяльні Виконавчі Комітети.

41. Про зменшення ставок місцевого збору за видачу витягів і довідок з метричних і реєстраційних книг.

42. Положення про окружні й районові ревізійні комісії.

43. Про організацію будинків ночівлі для безробітних.

44. Про доповнення штатів Народнього Комісаріяту Юстиції по слідчій частині губерніяльних судів.

45. Про заходи до вчасного надходження встановленої статистичної звітности промислових підприємств до Губерніяльних Статистичних Бюр.

46. Про спеціяльні кошти для наукових і науково-мистецьких закладів УСРР.

47. Про дальшу працю Відділу Сільсько-Господарських Позичок Народнього Комісаріяту Справ Земельних у звязку з початком діяльности Українського Сільсько-Господарського Банку.

48. Про відраховання з промислових і торговельних підприємств на культурно-освітні потреби.

49. Про преміювання за викриття особ, що свавільно рубають і беззаконно користають з лісів і лісових дільниць.

50. Про боротьбу зі шкідниками садків.

51. Положення про товарові біржі.

52. Про переїзд інвалідів.

53. Про продовження речинця подачі заяв в справі повернення вкладок єдиного сільсько-господарськ. податку 1923/24 р. для господарств перших двох груп що-до землезабезпечености, які не мають худоби.

54. Про зміну арт. 112 Кримінального Кодексу УСРР.

55. Положення про бюра скарг Робітниче-Селянської Інспекції України.

56. Про надання пільг червоноармійським родинам при поданні скарг на неправильне оподатковання єдиним с. г. податком.

57. Положення про друкарню «Червоний Друк».

58. Про погуберніяльні грошові еквіваленти заміни пуда жита по податку.

59. Про погуберніяльні грошові еквіваленти заміни пуда жита по податку.

60. Про погуберніяльні грошові еквіваленти заміни пуда жита по податку.

61. Про порядок справляння районових зборів.

62. Про зміну арт. арт. 24 і 29 Тимчасового Положення про місцеві фінанси.

63. Про Амністію в день роковин Міжнароднього Дня Робітниць 8 березня 1924 р.

64. Про ліквідацію Особливої Секції відбудови сільського господарства та запобігнення голодові при Комітеті Допомоги Сільському Господарству при ВУЦВК.

65. Про погуберніяльні грошові еквіваленти заміни пуда жита по податку.

66. Про засновання Комісії Допомоги Землеврядженню і про положення про ці Комісії.

67. Про право громадян зміняти свої прізвища й імена.

68. Про заборону соціяльно-небезпечним громадянам перебувати в певних місцевостях УСРР.

69. Про збори за судово-виконавчі чинности.

70. Засади кредитування робот що-до селищного землеврядження.

71. Про продовження речинця розгляду земельно-судовими комісіями справ, порушених організаціями незаможнього селянства й сільрадами в порядку закону 11-го вересня 1923 р., до 15-го квітня 1924 року.

81. Про скасування постанови від 20 квітня 1923 р. «Про утворення спеціяльного фонду на преміювання співробітників Робітниче-Селянського Державного Контролю».

82. Про штати Комісії для Внутрішньої Торговлі (Комвнуторг) при Раді Народніх Комісарів УСРР.

83. Про скасування постанови «Про мисливський збір».

84. Про мінімальний відсоток робітників-підлітків у підприємствах кам'яновугільної промисловости.

85. Про утримання родин робітників органів Юстиції, відряджених на Юридичні курси.

86. Про повернення штрафних сум до фонду страхування по безробіттю.

87. Інструкція про порядок перечислення залюднених пунктів до розряду міських або сільських осель.

88. Про речинець денаціоналізації будинків.

89. Про утворення особливого запасового фонду Ради Народніх Комісарів УСРР на спеціяльні потреби.

90. Про доповнення арт. 7-го Постанови ВУЦВК від 1 листопаду 1922 р. «Про порядок реєстрації товариств і спілок, що не мають на меті зиску і про порядок догляду за ними».

91. Про зупинення відбуття кари засудженими за неплатіж єдиного сільсько-господарського податку.

92. Про зміну пакту 8-го «Положення про адресові бюра».

93. Про амністію що-до лісового праволомства. передбаченого арт. 99 Кримінального Кодексу УСРР.

104. Про продовження червоноармійським родинам та інвалідам терміну подання скарг на неправильне оподаткування єдиним с.-г. податком.

105. Про тимчасові додаткові штати Округових Земельно-Судових Комісій.

106. Про пояснення арт. 12-го «Положення про векселі».

107. Про штати Губерніяльних Земельних Управлінь.

108. Про поліпшення стану робітників місць позбавлення волі.

109. Штати Центрального Архівного Управління й його установ.

110. Про доповнення арт. 1-го «Положення про порядок розвязання майнових змагань між державними установами й підприємствами».

111. Інструкція про порядок передачі Українській Економічній Нараді й Губвиконкомам узятих на облік і зачислених до Держфонду УСРР двигунів і динамо-машин, міццю до 30 кінських сил, і про дальше використання назначених двигунів та машин.

112. Про зміну арт. 5 постанови ВУЦВК «Про амністію в роковини Міжнароднього Дня Робітниці — 8 березня 1921 року».

113. Про охорону стародавньої грецької колонії «Ольвії».

114. Про ліквідацію Всеукраїнської Кооперативної Ради («Вукоради»).

115. Про порядок розподілу по бібліотеках України та инших Спілкових Республік друкованих творів, що їх надсилається в обов'язковому порядку до Української Книжкової Палати.

116. Штати Центрального Будинку Інвалідів імени 5-их роковин Червоної Армії.

117. Про штати Придеснянської Досвідно-Байрачної Станції.

118. Про форму й порядок видачі посвідчень для особливо відповідальних робітників.

119. Про затвердження нової редакції пакту «г» артикулу VI-го постанови ВУЦВК і РНК від 23 лютого 1924 року «Про зміну арт. арт. 24 і 29 Тимчасового положення про місцеві фінанси».

120. Про утворення округових запасових фондів.

121. Про зміну арт. 2-го Положення про чужоземців в УСРР і порядок набування і втрати українського громадянства.

131. Про порядок використовування коней, вилучених комісіями для боротьби з марнотравством.

132. Про штати Всеукраїнського Сільсько-Господарського Музею при Наркомземі.

133. Про охоронне щеплення проти холери й черевного тифу.

134. Про штати Головного Керування Соціяльного Страхування.

135. Про порядок переховання і видаткування спеціяльних коштів Головної Палати Міри й Ваги УСРР.

136. Про порядок виконання обов'язкових постанов місцевих Виконкомів на території смуги вивласнення залізниць.

137. Про встановлення місцевого збору з прибулих до цілющих місцевостей Одещини, Катеринославщини й Донеччини.

138. Про зміну редакції артикулу 1-го декрету Раднаркому УСРР від 28 листопаду 1922 року «Про Раду в справах страхування в Держстрахові майна Комгоспів».

139. Положення про Конкурс сільського господарства на Україні 1924 року.

140. Про зміну арт. арт. 5 і 6 «Положення про кабінети науково-судової експертизи».

141. Про місяць допомоги безробітним.

142. Про податкові пільги допоміжним майстерням при установах Соцвиху.

143. Про Структурно-Штатні Комісії.

144. Про утворення Особливої Комісії в справі боротьби з наслідками посухи.

145. Про скасування арт. 12 постанови ВУЦВК від 13 вересня 1922 року «Про соціяльне забезпечення військових інвалідів і родин військових службовців в разі смерти останніх».

146. Про Організаційний Відділ при Президії ВУЦВК.

147. Про підтвердження і доповнення постанови УЕН від 7-го липня 1922 року „Про націоналізацію річної флоти в УСРР“.

148. Про встановлення місцевого збору з прибулих до цілющих місцевостей Одещини, Катеринославщини й Донеччини.

149. Про торговлю.

150. Про штати Сільсько-Господарського Наукового Комітету при Наркомземі УСРР і його секцій.

151. Про облік руху чисельности персоналу й заробітньої плати в установах, організаціях і торговельних підприємствах.

152. Про сільських виконавців.

153. Про надіслання державними, кооперативними й приватніми магазинами й торговельними підприємствами відомостей про ціни місцевим, губерніяльним і округовим статистичним бюрам.

154. Про зміну арт. арт. 21 і 23 правил, що регулюють професійну роботу медперсоналу.

155. Про засновання Адміністраційно-Фінансової Комісії й Комісії розгляду законодавчих проектів при РНК УСРР.

172. Про перейменування м. Лисаветграду в м. Зінов'євськ. Лисаветградської округи в Зінов'євську округу.

173. Про губерніяльні й округові економічні наради.

174. Про зміну арт. 7 постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 5-го вересня 1923 року «Про доброхітний збір».

175. Про надання ЦКПомдітям при ВУЦВК виключного права виготовляти на продажові прапори для вивішування їх у встановлені законом революційні свята.

176. Про звільнення від усіх податків вистав концертів, вечірок, базарів, що влаштовує ЦКДопдітям при ВУЦВК та її місцеві організації.

177. Про здачу зброї.

178. Про надання права на трудове користування землею працюючим чужоземним громадянам.

179. Про пакунки, доставлені організацією «Форвартс».

180. Про додаток до Кримінального Кодексу артикулу 190³.

181. Про Державне Політичне Керування Української Соціялістичної Радянської Республіки.

182. Про порядок повернення насіньових позик у 1924-1925 роках.

183. Положення про відділ сільсько-господарських позик при Наркомземі.

297. Про майнові права установ Народнього Комісаріату Освіти.

298. Про штати губерніяльних комісій в справах національних меншостей.

299. Про штати губерніяльних відділів і округових інспектур внутрішньої торгівлі.

300. Про шкільну мережу загального навчання.

301. Про роботу Бюро Скарг Народнього Комісаріяту Робітничо-Селянської Інспекції УСРР.

302. Про Бюджетову Комісію при ВУЦВК.

303. Про зміну постанови «Про заходи до поліпшення матеріального стану органів Юстиції, утримуваних на місцеві кошти».

304. Про скасування Балтської Округи на Одещині та про передачу м. Балти й частини Балтського району до складу АМРСР і про районування деяких районів Балтської округи.

305. Про зміну й доповнення Положення про Народній Комісаріят Юстиції.

306. Про зміну постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народніх Комісарів УСРР — «Тимчасові правила публічної звітності».

307. Про зміну постанови «Про право громадян зміняти свої прізвища й імена».

316. Про скасування п. 2-го постанови ВУЦВК з 6 червня 1923 р. «Про надзвичайні заходи по боротьбі з самогоном».

317. Про встановлення точного списку міст і містечок на Волині.

318. Про встановлення точного списку міст і містечок на Поділлі.

319. Про Всеукраїнський Центральний Комітет допомоги хворим і пораненим червоноармійцям-інвалідам війни, їхнім родинам і демобілізованим і його місцеві органи.

320. Про зміни адміністраційно-територіяльного поділу Катеринославщини.

321. Про ліквідацію неписьменності серед допризивників і червоноармійців змінного складу терчастин.

322. Про надання пільг конярським товариствам, колективам і иншим об'єднанням для розплоду й вирощування коней для ремонту кінського складу Червоної армії.

323. Про відзначення 25-тирічної праці Катеринославського Гірничого імені тов. Артема Інституту.

324. Про доповнення арт. арт. 373 і 380 Кодексу Законів про Народню Освіту УСРР.

325. Про промислову міліцію.

326. Про встановлення точного списку міст і містечок на Одещині.