ЗУРРСУУ/1925/1/Зміст

Матеріал з Вікіджерел
< ЗУРРСУУ‎ | 1925‎ | 1
Перейти до навігації Перейти до пошуку

14. Про штати губерніяльних кооперативних комітетів.

15. Про доповнення штатів губерніяльних інспектур праці.

16. Тимчасові штати Народнього Комісаріяту Внутрішньої Торговлі УСРР.

17. Про доповнення штатів Української Державної Загальнопланової Комісії (Укрдержплан) при УЕН.

18. Про заборону продажу в день роковин смерти В. І. Леніна (Ульянова) усякою роду добродійних марок, значків та инш.

19. Про зміну редакції п. «г» арт. 4-го Положення про виборчі права громадян та про порядок провадження виборів.

20. Про членів-ревнувачів Всеукраїнського Центрального Комітету допомоги хворим і пораненим червоноармійцям-інвалідам війни, їхнім родинам і демобілізованим.

21. Положення про селянські товариства взаємодопомоги.

22. Про доповнення списку міст і містечок на Поділлі.

23. Про зміну й доповнення арт. арт. 14 і 15 Положення про прокурорський догляд.

29. Про порядок утримання фабзавкомів, місцекомів і делегатського інституту, що їх заступає в установах, які є на місцевому бюджеті.

30. Про штати районових виконавчих комітетів.

31. Про заміну представника Робітничо-Селянської Інспекції в комісіях складання інвентарних описів у трестах представником від Народного Комісаріяту Фінансів.

32. Про стипендії губвиконкомів у шкільних закладах.

33. Про комітети допомоги кооперативному будівництву робітничих осель.

34. Про умовне засудження і умовно-дотермінове звільнення осіб, притягнених до відповідальности й засуджених за невнесення єдиного с.-г. податку в кампанію 1924-25 року.

35. Про зміну штатів Народнього Комісаріяту Освіти.

36. Про доповнення штатів губінспектур праці.

37. Про зміну Інструкції про Торгівлю.

38. Про Постійну Торговельно-Кооперативну Нараду при Народньому Комісаріяті Внутрішньої Торгівлі УСРР.

39. Штати переорганізованих лісництв УСРР.

40. Штати лісової сторожі лісництв УСРР.

41. Про призначення Заступника Голови Раднаркому УСРР.

42. Про поповнення складу Ревкому АМСРР.

43. Про призначення Заступника Постійного Представника УСРР при Уряді СРСР.

44. Про призначення Заступника НК РСІ.

45. Про Президію Бюджетової Комісії ВУЦВК.

46. Про затвердження Наркомзема УСРР.

47. Про зміни в особистому складі Наркомздоров'я.

48. Про впровадження в склад Бюджетової Комісії кандидатів.

49. Про скасування губерень і перехід на трьохступневу систему управління.

50. Про штати Постійного Представництва УСРР при Уряді Союзу РСР.

51. Про Всеукраїнський конкурс споживчої кооперації.

52. Про перевірку складу підслідчих у місцях позбавлення волі й умовно-дотермінове звільнення де-яких категорій в'язнів.

53. Про заходи в справі допомоги діяльності Інституту В. І. Леніна.

54. Про встановлення точного списку міст і містечок на Харківщині.

55. Про обов'язкові безплатні квитки для Червоної Армії і Флоти на прилюдні вистави й видовища.

56. Про доповнення арт. арт. 46, 210 і 271 Цивільного Процесуального Кодексу УСРР.

57. Штати лісових досвідних установ Всеукраїнського Центрального Управління Лісами.

58. Тимчасові штати округових і районових інспекторів лісів Всеукраїнського Центрального Управління Лісами.

59. Штати лісовряджуваних організацій Всеукраїнського Центрального Управління Лісами.

60. Про організацію ясел і кімнат для годування немовлят на промислових підприємствах, де масово вживається жіночої праці.

61. Про санітарний догляд за виготовленням, сховом і продажом харчових продуктів, смакових річовин і напоїв.

62. Про штати харківських і київських протезних заводів.

63. Про штати Українського протозойного інституту в м. Харкові.

64. Про штати санітарно-педологічного інституту в м. Київі.

65. Про штати губерніяльних туберкульозних диспансерів.

66. Про штати Харківського й Одеського венерологічних інститутів.

67. Про штати психіятричної лікарні у Винниці.

68. Про штати малярійних станцій.

69. Про штати адміністраційно-санітарних курсів у м. Харкові.

70. Штати медично-механічного інституту в м. Харкові.

71. Про штати губерніяльних венерологічних диспансерів.

72. Про штати Харківського віспового інституту.

73. Типові штати реорганізованих лісництв Всеукраїнського Центрального Управління Лісами.

74. Про штати Одеської й Катеринославської дитячих поліклінік.

75. Про штати дезинфекційно-перепускного пункту з ізолятором у Шепетівці.

76. Штати лікарних установ Харківських першого та другого й київського будинків примусової праці.

78. Про скасування постанови ВУЦВК с 16 жовтня 1924 р. «Про тиждень боротьби з неписьменністю».

79. Про Бюро друку при ВУЦВК.

80. Про призначення Старшого Помічника Прокурора Республіки.

81. Про нараду в справах банків при Всеукраїнській Конторі Державного Банку.

82. Про порядок розвязання трудових конфліктів, що виникають на грунті вживання найманої праці в селянських господарствах.

83. Про штати медично-санітарних відділів Народнього Комісаріяту Охорони Здоров'я на залізницях.

84. Про штати медично-санітарних відділів Народнього Комісаріяту Охорони Здоров'я на водяних шляхах Київ-ріка й Херсон-ріка.

85. Про штати губерніяльних дитячих консультацій з молочними куховарнями.

86. Про використання медично-санітарних установ для навчальної мети.

87. Про порядок фінансування лісового господарства УСРР.

88. Про адміністраційно-територіяльні комісії.

89. Про доповнення арт. 477 Кримінально-Процесуального Кодексу УСРР.

90. Про скасування Ставрівського району в Автономній Молдавській Радянській Соціялістичній Республіці.

112. Про округові сесії губерніяльних судів.

113. Про судових виконавців.

114. Про денаціоналізацію будинків у Автономній Молдавській Соціялістичній Радянській Республіці.

115. Про зміни в організації судових установ, що діють на території Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки.

116. Про земельно-судові комісії Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки.

117. Про зміну примітки до арт. 1-го постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету і Ради Народніх Комісарів з 22-го жовтня 1924 р. „Про справляння збору в спірних справах про землекористання, що знаходяться у віданні земельних судових комісій“.

118. Про доповнення й зміну відділу шостого, розділу 4-го, частини 2-ої, книги другої Кодексу законів про Народню Освіту УСРР.

119. Про порядок складення кошторисів і розподілу кредитів відділів і інспектур виконавчих комітетів, а також окремих установ і підприємств, що знаходяться на місцевому бюджетові.

120. Про затвердження переліку декретів і постанов Уряду УСРР, що стратили чинність перед виданням Центральним Виконавчим Комітетом Союзу РСР кодексу законів про пільги й переваги військовим урядовцям Робітничо-Селянської армії й Робітничо-Селянської Червоної флоти Союзу РСР і їхнім родинам.

121. Про події народжень, вчасно не заявлених, і про законну силу записів народжень, смертей й шлюбів, заведених у колишні метричні книги.

122. Про штати Харківського, Київського, Одеського й Катеринославського санітарно-бактеріологічних інститутів.

123. Про штати Харківського Туберкульозного інституту.

124. Про штати Харківського Психо-Неврологічного інституту й диспансера при ньому.

125. Про порядок видачі державними установами, підприємствами і урядовими особами копій своїх постанов, а також і копій паперів і документів, що знаходяться у них.

126. Про зміну постанови «Про вироблення виноградних, плодово-ягідних і родзинкових вин, призначених на продаж».

127. Про штати Виробничої Частини Всеукраїнського Центрального Керування Лісами Народнього Комісаріяту Земельних Справ.

128. Про штати Всеукраїнського Центрального Керування Лісами Народнього Комісаріяту Земельних Справ УСРР.

129. Про зміну й доповнення постанови «Про комівояжерів державних торговельних і промислових підприємств».

130. Про скликання IX-го Всеукраїнського З'їзду Рад Робітничих, Селянських та Червоноармійських депутатів.

131. Про місяць ремонту червоної касарні.

132. Про скасування тимчасових комісій при Народньому Комісаріятові Робітничо-Селянської Інспекції для перевірки персонального складу співробітників установ, підприємств і організацій.

133. Про заборону державним установам і підприємствам робити офіри.

134. Про Всеукраїнську школу Командного Складу Міліції й Кримінального Розшуку.

136. Про штати медично-санітарного відділу на Чорноморському водяному транспорті.

137. Про штати лабораторій на залізницях.

138. Про штати лікарсько-наглядних пунктів, лабораторії санітарного догляду, вагонів для ловів пацюків і малярійної станції медично-санітарного відділу на Чорноморському водяному транспорті.

139. Штати дезинфекційних загонів медично-санітарних відділів на залізничих і водяних шляхах УСРР.

140. Про штати лікарсько-наглядної станції в м. Одесі медично-санітарного відділу на Чорноморському водяному транспорті.

141. Про державні субвенційні фонди на фінансування місцевих бюджетів.

142. Про реорганізацію Народнього Комісаріяту Освіти УСРР.

143. Про штати Державного Українського Рентгенологічного й Радіологічного Інституту ім. лікаря Григор'єва.

144. Про штати Музею Революції УСРР при ВУЦВК.

145. Про штати губерніяльних лісових управлінь.

146. Про штати санітарних районів і спеціяльного санітарного догляду медично-санітарних відділів на залізничих і водяних шляхах УСРР.

147. Про штати Київського Рентгенологічного Інституту.

148. Про штати водяно-санітарних участків медично-санітарного відділу на Чорноморському водяному транспорті.

149. Про затвердження списку міст УСРР, що в них установлюється збільшені кінцеві ставки місцевих податків і збору.

150. Про скасовані декрети й постанови про сільсько-господарську кооперацію.

151. Про доповнення Кримінального Кодексу УСРР арт. арт. 91¹ і 141¹.

152. Про скликання IX-го Всеукраїнського З'їзду Рад Робітничих, Селянських та Червоноармійських Депутатів.

153. Про розмежування державного майна УСРР на республіканське й місцеве.

154. Про перелік законів і розпоряджень про споживчу кооперацію що втратили силу, а також що їх скасовано.

155. Про штати лікарів-інтернів у лікарно-санітарних установах Народнього Комісаріяту Охорони Здоров'я, що знаходяться на державному бюджеті.

156. Про штати Харківського Клінічного Інституту для удосконалення лікарів.

157. Про штати Київського Клінічного Інституту для удосконалення лікарів.

158. Про штати Державного Інституту Охорони Материнства й Дитинства в м. Харкові.

159. Про заведення до складу районових бюджетових комісій з правом ухвального голосу представника округового бюра професійних спілок.

172. Про судових перекладачів.

173. Про доповнення приміткою арт. 187 Цивільного Кодексу УСРР.

174. Про доповнення арт. 304 Цивільного Процесуального Кодексу УСРР.

175. Про зміну арт. арт. 53¹ і 55 Кримінального Кодексу УСРР і арт. 473 Кримінально-Процесуального Кодексу УСРР.

176. Про зміну арт. 125 Кодексу Законів про Народню Освіту.

177. Про зміни в адміністраційно-територіяльному поділі Донеччини.

178. Про утворення на території Одещини Ландауського району.

179. Про передачу радгоспу «Коцюбинщина» в господарське користання АМСРР.

180. Про зміну порядку розвязання скарг на відмови повернути підприємства їхнім колишнім володільцям.

181. Про ліквідацію комісій допомоги демобілізованим червоноармійцям і про передачу їхніх функцій органам Всеукрцекомдопомоги.

182. Про заходи до піднесення й розвитку виноградництва на сипких пісках.

183. Про порядок виготовлення, розповсюдження, продажу і носіння ріжних нагрудних відзнак.

184. Про утворення комісії по підготовці заходів до переходу на трьохступневу систему управління.

185. Про порядок справляння, переховання й видаткування особливого збору, справлюваного з патентів на право продажу вина, пива й тютюнових виробів і призначуваного на боротьбу з неписьменністю на 1924-25 рік.

186. Про Особливу Нараду регулювання сільсько-господарського машинопостачання й машиноторгівлі при Народньому Комісаріяті Внутрішньої Торгівлі УСРР.

187. Про зміну арт. 13 постанови Ради Народніх Комісарів з 12 жовтня 1923 р. „Про порядок відпуску й оплати лісу на пні“.

188. Про конкурс на краще районове господарство і кращий районовий бюджет УСРР і на найкраще проведення землеурядження в районі УСРР.

189. Про надання права безспірного стягання адміністраційним порядком кредитовим і сільсько-господарсько-кредитовим товариствам.

190. Про включення керовничого ЦСУ тов. Мазлаха до складу РНК УСРР.

191. Про штати ветеринарно-санітарного догляду Народнього Комісаріяту Земельних Справ на залізничих шляхах.

192. Про доповнення штатів Народнього Комісаріяту Освіти.

193. Про штати протичумної станції Народнього Комісаріяту Земельних Справ у м. Сумах (Харк. губ.).

194. Про штати протичумної станції Народнього Комісаріяту Земельних Справ у Гожулах (на Полтавщині).

195. Про штати протисапної станції Народнього Комісаріяту Земельних Справ у м. Херсоні.

196. Про штати вищого технічно-будівельного комітету при Народньому Комісаріяті Внутрішніх Справ.

197. Про облік руху численности персоналу й заробітньої платні в установах, організаціях і торговельних підприємствах.

198. Про штати ветеринарно-бактеріологічних інститутів Народнього Комісаріяту Земельних Справ.

199. Про штати Вченого Комітету Народнього Комісаріяту Земельних Справ УСРР.

200. Про штати Українського Геологічного комітету.

225. Про призначення.

226. Про звільнення.

227. Про структуру й штати міських рад.

228. Про штати округових комісій національних меншостей.

229. Про штати рад фізичної культури УСРР.

230. Про доповнення штатів районових виконавчих комітетів.

231. Про зміну арт. 2-го постанови РНК УСРР з 23 січня 1925 р. «Про вироблення виноградних, плодово-ягідних і родзинкових вин, призначених на продаж».

232. Про беззаплатний відвод пасовищ на вирощування заводських бичків червоної німецької породи.

233. Про ліквідацію губерень і про перехід на трьохступневу систему управління.

234. Про скасування Охтирської Округи на Харківщині.

235. Про скасування Олександрійської округи й инші зміни адміністраційно-територіяльного поділу Катеринославщини.

236. Про скасування Бердянської округи й инші зміни в адміністраційно-територіяльному поділі Катеринославщини.

237. Про скасування Шевченківської округи й зміни в адміністраційно-територіяльному поділі Київщини й Полтавщини.

238. Про скасування Гайсинської округи на Поділлі й зміни адміністраційно-територіяльного поділу Поділля й Київщини.

239. Про скасування Сновської округи на Чернигівщині й инші зміни адміністраційно-територіяльного поділу тої самої губерні.

240. Про заходи до забезпечення округ кваліфікованою робочою силою.

247. Про порядок спрощеної реєстрації державних промислових об'єднань і окремих підприємств, реорганізованих на засадах, установлених постановою ВУЦВК'у з 2-го липня 1923 р.

248. Про скасування Золотоноської округи й инші зміни адміністраційно-територіяльного поділу Полтавщини.

249. Про скасування Красноградської округи на Полтавщині й про зміни адміністраційно-територіяльного поділу Полтавщини, Харківщини й Катеринославщини.

250. Про доповнення й зміну XI частини Цивільного Кодексу УСРР «Про страхування».

251. Про зміну й доповнення положення про Всеукраїнське Фото-Кіно-Управління.

252. Про зміну постанови «Про конфіскату належних до вилучення з продажу й поширення творів друку».

253. Про Раду в справах місцевого господарства при Народньому Комісаріятові Внутрішніх Справ УСРР.

254. Про оголошення подяки від Уряду УСРР тов. БАГИНСЬКОМУ.

260. Про звільнення т. Єгорова з посади Заступника Наркомсоцзабезпечення.

261. Про затвердження т. Попова тимчасовим виконувачем обов'язків Наркомвнуторгу УСРР.

262. Про поповнення складу Найвищого Суду УСРР.

263. Про поповнення складу Комісії ЦК Нацмен при ВУЦВК'у.

264. Про Пленум та Секретаріят ЦКДД.

265. Про звільнення т. Владимирського з посад Заступника Голови Української Економічної Наради й Голови Державної Планової Комісії при РНК УСРР та про призначення т. Гринька за Голову Державної Планової Комісії при РНК УСРР.

266. Про структуру й штати Народнього Комісаріяту Земельних Справ і округових земельних відділів.

267. Про структуру й штати Народнього Комісаріяту Соціяльного Забезпечення і округових інспектур соціяльного забезпечення.

268. Про структуру й штати Всеукраїнського Центрального Управління Лісами (ВУПЛ) Народнього Комісаріяту Земельних Справ УСРР.

335. Про звільнення тов. Брона з посади члена Держплану УСРР, члена УЕН і голови редакційної Колегії «Украинского Економиста» та «Хозяйство Украины».

336. Про затвердження тов. Шепотька на члена Колегії Наркомвнуторгу УСРР.

337. Про затвердження тов. Чайка на члена Колегії Наркомсоцзабезу УСРР.

338. Про штати Дніпровської й Бузької гідрометричних станцій.

339. Про штати Сагайдацької зрошувальної досвідно-меліораційної станції.

340. Про штати Рудня-Радовельської багно-висушувальної досвідно-меліораційної станції.

341. Про штати Казаровицької лугової досвідно-меліораційної станції.

342. Про штати центральної державної насінньової контрольної станції в м. Харкові й державних краєвих насінньових контрольних станцій у м.м. Катеринослав, Київі та Одесі.

343. Про Українсько-Східно-Торговельну Палату у м. Харкові.

344. Про надання Всеукраїнській Громаді землевпорядження трудящих євреїв права провадити доброхітний збір по підписних листах.

350. Про порядок застосовання постанови Ради Народніх Комісарів СРСР „Тимчасові правила про умови вживання допомічної найманої праці в селянських господарствах“.

351. Про лісові досвідні установи.

352. Про Міжурядницьку Бюджетову Нараду при Народньому Комісаріятові Фінансів УСРР в справі розгляду місцевих бюджетів.

353. Про штати Всеукраїнського Центрального Комітету сприяння кооперативному будівництву робітничих житл при Українській Економічній Нараді.

354. Про затвердження списку установ Народнього Комісаріяту Охорони Здоров'я, Народнього Комісаріяту Соціяльного Забезпечення, Народнього Комісаріяту Юстиції і Народнього Комісаріяту Внутрішніх Справ, що є на державному бюджетові.

355. Про заходи до переведення загального навчання.

356. Про прирівнення Пайового Товариства в справі розвідок, спорудження й експлоатації електричної станції Харківського району, імени „Жовтневої Революції“, що до всіх видів місцевих податків, збору й повинностей, а також що до кватирової плати, до установ, що є на державному бюджетові.

357. Про звільнення т. Кагана від обов'язків члена колегії НКФ УСРР.

358. Про нагороду артиста й режисера О. С. Курбаса званням Народнього артиста Республіки.

359. Про центральну й округові міжурядницькі комісії в справі боротьби з пожежами.

360. Про штати Української Книжкової Палати.

361. Про доповнення арт. 1-го „Положення про порядок розвязання спорів про майно між державними установами й підприємствами“.

362. Про Урядову друкарню імени тов. Фрунзе.

363. Про округові комісії в справі визначення й розподілу прибутків і покриття втрат підприємств місцевого значіння.

364. Про доповнення переліку витратам, що їх проводять округові виконавчі комітети.

365. Про пільги до прийняття інвалідів громадянської війни на работу в установи та підприємства.

366. Про доповнення арт. 71 Цивільного Кодексу.

367. Про місцеві органи Держстраху УСРР.

368. Про такси штрафових стягань за лісові праволомства.

369. Про місцеві органи Народнього Комісаріяту Соціяльного Забезпечення УСРР.

370. Про оголошення території могили Т. Г. Шевченка державним заповідником.

371. Про перенесення округового центру Новгород-Сіверської округи з міста Новгород-Сіверська в місто Глухів, з перейменуванням Новгород-Сіверської округи в Глухівську та зміни адміністраційно-територіяльного поділу Новгород-Сіверської та Конотопської округ.

372. Про розмір відрахувань з фонду поліпшення побуту робітників державних підприємств на потреби будівництва робітничих житл у 1924-25 бюджетовому році.

373. Про притягнення муштрових працівників міліції й активних працівників кримінального розшуку до відповідальности згідно з арт. 107 Кримінального Кодексу УСРР за свавільне залишення служби раніш установленого законом реченця.

374. Про штати Київського акліматизаційного саду.

375. Про розподіл округових міст УСРР і АМСРР на пояси відносно встановлення утримання співробітникам установ, що на державному й місцевому бюджетах.

376. Про пільги лісовій кооперації.

377. Про обопільне погодження обслідної й ревізійної роботи, що її провадять Народній Комісаріят Робітничо-Селянської Інспекції, урядництва й установи.

378. Про шляховий фонд округових виконавчих комітетів УСРР і Автономної Молдавської Соціалістичної Радянської Республіки.

379. Про порядок утворення й видаткування республіканського фонду шляхового будівництва по місцевому бюджетові.

380. Про розподіл творів друку УСРР, надсиланих до Української Книжкової Палати обов'язковим порядком.

415. Про Єлеваторний Комітет при Українській Єкономічній Нараді.

416. Про Хлібо-Єкспортове Бюро України.

417. Про штати Харківського Психо-Неврологічного Інституту й диспансеру при ньому.

418. Про доповнення й зміну постанови «Про структуру й штати Народнього Комісаріяту Праці й округових інспектур праці».

419. Про доповнення постанови «Про структуру й штати Центрального Статистичного Управління й округових статистичних бюр».

420. Про використання двигунів і динамомашин до 30-ти кінських сил, взятих на облік і зарахованих у державний фонд.

421. Про передачу Очеретянської сільради Полтавської округи до складу Харківської округи.

422. Про продовження терміну реєстрації фактів народжень, вчасно не заявлених.

423. Про державну печатку.

424. Про зміну постанови «Про організацію ясел і кімнат для годування немовлят на промислових підприємствах, де масово вживається жіночої праці».

425. Про затвердження т.т. Гринька Г. Ф., Рухімовича М. Л. і Чернова М. А. за членів Української Економічної Наради і про звільнення т.т. Максимова К. Г. і Попова Н. С. від обов'язків членів Української Економічної Наради.

426. Про розформування Рунівського й Мачехського районів та перенесення центру Супрунівського району до міста Полтави.

427. Про неплатну публікацію газетами інформацій бірж праці про попит і пропоновання праці.

428. Про узаконення УСРР, що втратили силу з оголошенням постанови ЦВК і РНК СРСР «Положення про пробирний догляд» і постанови ЦВК СРСР «Митний Статут Союзу РСР».

429. Про зміну арт. 7-го «Положення про Комісію в справах національних меншостей при ВУЦВК'у й її місцеві органи».

430. Про передачу кооперативно-виробничим об'єднанням трудового рибальства рибопромислових переробних пунктів.

431. Про зміну арт. 182 Цивільного Кодексу УСРР.

432. Про призначення т. Айнгорна за члена Колегії Уповноваженого Народнього Комісаріяту Зовнішньої Торгівлі СРСР при УСРР.

433. Про склад Центральної Всеукраїнської Комісії для керовництва українізацією при РНК УСРР.

434. Тимчасове положення про Бюро Друку Управління Справам Ради Народніх Комісарів УСРР.

435. Про структуру й штати Відділу Місцевої Промисловості Харківського Округового Виконавчого Комітету.

436. Про заходи противопожежної охорони нафтосклепів.

453. Про оголошення урядових актів, що не мають законодавчого значіння.

454. Про зміну постанови „Про структуру й штати Центрального Архівного Управління УСРР, його установ і округових архівних управлінь“.

455. Про штати Інспекції Праці Народнього Комісаріяту Праці УСРР на шляхах сполучення УСРР.

456. Про доповнення штатів районових виконавчих комітетів.

457. Про порядок фінансування лісових досвідніх станцій і досвідніх лісництв.

458. Про преміювання селищ, земельних громад, сільсько-господарських, кооперативних і колективних об'єднань і окремих господарств (дворів) у 1925-26 році за сільсько-господарські поліпшення.

459. Про увіковічнення пам'яти заслуженого професора Н. П. Трінклера.

460. Про закріплення за Народнім Комісаріятом Внутрішньої Торгівлі УСРР холодників, холодорізниць і різниць.

461. Про зміну арт. 22 постанови РНК УСРР „Про порядок роботи Ради Народніх Комісарів, Української Економічної Наради, Комісії Розгляду Законодавчих Проектів і Адміністраційно-Фінансової Комісії при РНК УСРР.

462. Про скасування постанови „Про преміювання співробітників Кримінального Розшуку“.

463. Про зміну постанови „Про облік руху численности персоналу й заробітної платні в установах, організаціях і торговельних підприємствах“.

464. Про штати Інституту Прикладної Хемії.

465. Про зміну постанови „Про штати округових комісій національних меншостей“.

472. Про збільшення розміру відраховань до Всеукраїнського Фонду Робітничої Медицини.

473. Про засновання Комітету для нагляду за діяльністю видавництв і розповсюдженням друкованих творів при Народньому Комісаріятові Внутрішньої Торгівлі УСРР.

474. Про форму одягу, знарядження, озброєння й иншого річевого постачання робітників міліції та кримінального розшуку УСРР.

475. Про увід до складу Міжурядницької Бюджетової Наради при Народньому Комісаріятові Фінансів УСРР для розгляду місцевих бюджетів представників Всеукраїнської Ради Професійних Спілок.

476. Про доповнення штатів дезинфекційно-перепускного пункту з ізолятором у Шепетівці.

477. Про зміну арт. 4-го постанови „Про органи, що відають записом актів цивільного стану та контролем над ними“.

478. Про маєткові права Центральної Комісії Допомоги Дітям при Президії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й округових комісій допомоги дітям при президіях округових виконавчих комітетів.

479. Про зміну арт. 3-го постанови „Про організацію ясел і кімнат для годування немовлять на промислових підприємствах, де масово вживається жіночої праці“.

480. Про пільги видавництву „Юний Ленінець“.

481. Про зміну арт. 66-го Кримінального Кодексу УСРР і доповнення його артикулом 66¹.

482. Про зміну арт. 180¹ Кримінального Кодексу УСРР.

483. Про доповнення Цивільного Процесуального Кодексу УСРР арт. арт. 300¹, 300², 300³.

497. Про звільнення тов. Іванова М. І. від обов'язків члена Колегії Наркомсозабезу й затвердження т. Багинського Л. В. за члена Колегії Наркомсозабезу.

498. Про зміну назв фірм торговельних і промислових підприємств, що мають у складі назв назву якогось міста або іншого залюдненого пункту, в разі перейменування останніх.

499. Про затвердження т. Ткачова за члена КРЗП.

500. Про скасування спеціяльної реєстрації комісійних підприємств і спеціяльних зборів за їх реєстрацію.

501. Про штати лікарів-інтернів у лікарно-санітарних установах Народнього Комісаріяту Охорони Здоров'я, що знаходяться на державному бюджеті.

502. Про штати Одеського Хеміко-Фармацевтичного Інституту.

503. Про штати лікарні й амбулаторії при Харківському Будинкові примусової праці № 1.

504. Про скасування постанови РНК УСРР з 10 червня 1924 р. „Інструкція про порядок визначення й оціновки втрат від ушкоджень грунтів, засівів і насаджень при переведенні військово-топографічних і військово-геодезичних робот“.

505. Про штати Київських профтехнічних курсів для інвалідів.

506. Про зміну й доповнення штатів Українського Інституту Марксизму.

507. Про пенсійне забезпечення викладачів вищих шкільних закладів і робітничих факультетів, а також наукових робітників.

508. Про постійні територіяльні наради і постійні наради для позавійськової підготовки трудящих при округових виконавчих комітетах.

509. Про фінансово-податкові відділки районових виконавчих комітетів.

510. Про зміну арт. 5 постанови „Про взаємну ув'язку обслідної й ревізійної роботи, що її провадять Народній Комісаріят Робітничо-Селянської Інспекції, урядництва й установи“.

511. Про штати Артемівського, Винницького, Кременчуцького, Луганського й Полтавського округових відділів місцевої промисловости.

512. Про зміну й доповнення штатів Київського Клінічного Інституту для удосконалення лікарів.

513. Про штати Харківського Клінічного Інституту для удосконалення лікарів.

514. Про штати лісових досвідних установ Всеукраїнського Центрального Управління Лісами.

515. Про передачу Народньому Комісаріятові Земельних Справ радянських господарств, що увіходили в склад колишнього Катеринославського радгоспоб'єднання.

565. Про пільги по єдиному сільсько-господарському податку для населення недородних районів надкордонної смуги.

566. Про районові й сільські ревізійні комісії.

567. Про Видавництво офіційного органу Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Рад Робітничих, Селянських та Червоноармійських Депутатів „Вісти ВУЦВК“.

568. Про порядок визначення розміру одноразових запомог лісовим робітникам, що потерпіли під час виконання своїх службових обов'язків, і їхнім родинам.

569. Про затвердження т. Зелінгера В. І. за члена Президії Державної Планової Комісії УСРР.

570. Про затвердження списку міст УСРР, де встановлюється підвищені кінцеві ставки податку з вантажів, що їх довозиться й вивозиться залізничними й водяними шляхами.

571. Про затвердження переліку узаконень УСРР, що втратили силу з наданням чинности „Положенню про єдиний сільсько-господарський податок на 1925-1926 р.“.

572. Про штати перекладачів при округових судах.

573. Про реченець, коли набирає сили постанова РНК УСРР „Такса оплати нотаріяльних чинностей і правила справляння нотаріяльних зборів“.

574. Про доповнення й зміну постанови „Про порядок провадження стягань безспірним порядком сум неподаткового характеру“.