ЗУРРСУУ/1926/1/Зміст

Матеріал з Вікіджерел
< ЗУРРСУУ‎ | 1926‎ | 1
Перейти до навігації Перейти до пошуку

10. Про штати Психіятричної лікарні в м. Чернігові.

11. Про встановлення точного списку міст і селищ міського типу Запорізької округи.

12. Про доповнення точного списку міст і селищ міського типу Кремінчуцької округи.

13. Про доповнення точного списку міст і селищ міського типу Маріупільської округи.

14. Про встановлення точного списку міст і селищ міського типу Катеринославської округи.

15. Про встановлення точного списку міст і селищ міського типу Криворізької округи.

16. Про пенсійне забезпечення інвалідів праці, нагороджених орденом „Трудового прапору“.

17. Про виселення в адміністративному порядкові з гостиниць, що знаходяться в безпосередньому господарському завідуванні державних органів.

18. Про скасування постанови „Про адміністративне виселення нетрудового елементу з будинків, розташованих у районах рудників, фабрик і заводів Донецького Басейну“.

19. Про гостиничне господарство органів місцевого господарства.

20. Наказ Постійному Представництву УСРР при Уряді СРСР.

21. Про віднесення державного лугового фонду до земельного майна місцевого значіння.

22. Про зміну арт. 3 постанови „Про роботу Бюра Скарг Народнього Комісаріяту Робітничо-Селянської Інспекції УСРР“.

23. Про встановлення точного списку міст і селищ міського типу Павлоградської округи.

24. Про порядок продажу забракованих міліцією коней і лошат.

25. Про доповнення арт. 137 Цивільного Кодексу УСРР.

26. Про заходи врегулювання торгівлі спиртовими напоями.

27. Про звільнення лісових кооперативних організацій від внесення застави на за6езпечення правильности лісозаготовчих операцій.

28. Про узаконення УСРР, що втратили силу в звязку з оголошенням постанови ЦВК і РНК СРСР „Положення про державне страхування Союзу Радянських Соціялістичних Республік“.

29. Про умови повернення членських пайових внесків членам сільсько-господарських імігрантських комун, що вибувають з їхнього складу.

30. Про видачу людності довідок і посвідок про втрати в особистому складі Червоної Армії й Червоної Флоти за час громадянської війни.

31. Про раду в справах кустарно-ремісничої промисловости при Вищій Раді Народнього Господарства УСРР.

32. Про участь державних установ та підприємств в акційних товариствах (пайових стоваришеннях) і стоваришеннях з обмеженою відповідальністю.

33. Про пільги і переваги особам, що перебувають на службі у міліції й кримінальному розшуку УСРР, і їхнім родинам.

34. Про надання пільг добровільним пожежним організаціям.

39. Про порядок застосування постанови Ради Народніх Комісарів Союзу РСР 5 вересня 1925 року „Про догляд за додержанням етикетних цін на товари“.

40. Про визнання за нечинний декрета Ради Народніх Комісарів УСРР з 26 січня 1921 року „Про звільнення від військової служби через релігійні переконання“.

41. Про зміну штатів Народнього Комісаріяту Земельних Справ.

42. Про штати Лікарні й Амбулаторії при Будинкові примусової праці в м. Винниці.

43. Про штати Молочарської лабораторії Народнього Комісаряту Земельних Справ у місті Харькові.

44. Про штати Лікарні й Амбулаторії при Будинкові примусової праці в місті Житомирі.

45. Про штати Підставської болото-торфової досвідно-меліоративної станції в Черкаській окрузі.

46. Про штати Розплідника расових свиней при досвідній станції „Дідова“ Ніжинської округи.

47. Про штати Центральної станції захисту рослин Народнього Комісаріяту Земельних Справ у місті Харкові.

48. Про штати Розплідника племінних заводчиків „Абазівка“ Полтавської округи.

49. Про штати Олешківської пісочної досвідно-меліоративної станції Херсонської округи.

57. Про штати Психіятричної лікарні в м. Винниці.

58. Про затвердження т. т. Герасимова, Супруна, Пахомова, Туна й Левицького за членів Колегії Народнього Комісаріяту Робітничо-Селянської Інспекції.

59. Про затвердження т. т. Бенчина, Рухімовича, Судакова й Трейдуба за членів Президії Вищої Ради Народнього Господарства УСРР.

60. Про звільнення тов. Полоза М. Н. від обов'язків Голови Адміністративно-Фінансової Комісії при РНК УСРР і про затвердження тов. Кудріна І. М. за голову Адміністративно-Фінансової Комісії при РНК УСРР.

61. Про затвердження т. т. Пальчиковського, Грінштейна, Арсона й Сололуба за членів Колегії Народнього Комісаріяту Фінансів.

62. Про затвердження тов. Федотова за члена Колегії Народнього Комісаріяту Земельних Справ УСРР.

63. Про спрощений порядок реєстрації трестів, що є в управлінні місцевих органів і які реорганізовано згідно з декретом РНК СРСР з 17 липня 1923 р. про трести місцевого значіння.

64. Про зміну й доповнення постанови „Про торговий реєстр“.

65. Про узаконення УСРР, що втратили силу в звязку з оголошенням постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 2 жовтня 1925 р. „Положення про справляння податків“.

66. Про зміну арт. 3 постанови „Про порядок реєстрації товариств і спілок, що не мають на меті зисків і про порядок догляду за ними“.

67. Про визнання того, що втратила силу постанова „Про стягання за ламання постанов про особливі акцизні патенти“.

68. Про зміну арт. 4 і уваги до нього постанови „Про сільські ради“.

69. Про Товариство Червоного Хреста УСРР.

70. Про зміну адміністративно-територіяльного поділу Першомайської округи.

71. Про забезпечення застрахованих і членів їхніх родин медичною допомогою.

72. Про штати державних заводських стаєн Народнього Комісаріяту Земельних Справ у м. м. Полтаві, Зінов'ївську, Катеринославі, Житомирі й Київі.

73. Про затвердження т. т. Мазура, Мазуренка, Подольського і Петинського за Членів Колегії Народнього Комісаріяту Юстиції УСРР і про звільнення т. Гальперина від обов'язків Члена Колегії Народнього Комісаріяту Юстиції УСРР.

74. Про затвердження т. Андріянова за Члена Адміністративно-Фінансової Комісії при Раді Народніх Комісарів УСРР.

75. Про затвердження т. Шаргея за Члена комісії Розгляду Законодатних Проектів при Раді Народніх Комісарів УСРР.

76. Про державну контролю насінньового матеріялу в торгівельних підприємствах.

77. Про Всеукраїнську Міжурядницьку Комісію заведення метричної системи міри й ваги в УСРР.

78. Про порядок дозволів державним установам і підприємствам святкувати ювілеї.

79. Про штати 29 хірургічної радянської лікарні імени процесора Трінклера в м. Харкові.

80. Про штати охорони могили й пам'ятника Т. Г. Шевченка біля м. Канева.

81. Про допомогу переведенню переобліку начальницького складу, що перебуває в довгороченцевій відпустці й запасі РСЧА.

83. Про затвердження т. Триліського за Члена Колегії Народнього Комісаріяту Земельних Справ УСРР.

84. Про затвердження т. т. Озерського й Войцехівського за Членів Колегії Народнього Комісаріяту Освіти УСРР.

85. Про штати Українського Комітету українознавства при Головному Науковому Комітеті Народнього Комісаріяту Освіти УСРР.

86. Про Українське Бюро державних бухгалтерів-експертів при Народньому Комісаріятові Робітничо-Селянської Інспекції та його місцевих органах.

87. Про розподіл відраховань промислових підприємств на потреби вищої професійно-технічної освіти.

88. Про порядок, як реалізувати деревину на лісових ділянках колишнього нетрудового користування, передаваних на сільсько-господарське користування громадам і об'єднанням селянської трудової людности.

89. Про Особливу Нараду поліпшення якости продукції при Вищій Раді Народнього Господарства УСРР.

90. Про затвердження т. т. Авсема В. X., Владимирського М. Ф., Радченка А. Ф. і Якіра І. Е. за Членів Української Економічної Наради і про звільнення т. т. Рухімовича М. Л., Угарова Ф. Я. і Герасимова М. І. від обов'язків членів Української Економічної Наради.

91. Про доповнення й зміну структури й штатів Народнього Комісаріяту Земельних Справ.

92. Про затвердження переліку узаконень УСРР, що втратили силу в звязку з виданням постанови ЦВК і РНК СРСР „Про затвердження положення про державні трудові ощадні каси Союзу РСР“.

93. Про штати Ботанічного Саду в м. Харкові.

94. Про початок урядування в державних установах і початок праці на державних підприємствах на території УСРР.

95. Про постанови Уряду УСРР, змінювані в звязку з виданням постанови ЦВК і РНК Союзу РСР „Про виплату з біжучих рахунків і вкладок чужоземною валютою відсотків у валюті рахунку.

96. Про зміну адміністративно-територіяльного поділу Павлоградської й Катеринославської округ.

97. Про затвердження переліку узаконень УСРР, що стратили силу з виданням затвердженого ЦВК і РНК СРСР 2 жовтня 1925 р. „Положення про товарові й фондові біржі й фондові відділи при товарових біржах“.

98. Про зміну постанов „Про соціяльне забезпечення військових інвалідів і родин військових службовців у разі їхньої смерти“ і „Про порядок і норми соціяльного забезпечення військових інвалідів і родин військових службовців, що втратили годувальників“.

99. Про соціяльне забезпечення дефективних членів родин військових службовців.

100. Про порядок і норми соціяльного забезпечення в сільських місцевостях інвалідів війни, родин військових службовців, що втратили годувальників, і родин осіб, що перебувають в лавах Червоної Армії й Червоної Флоти.

101. Про доповнення Кримінально-Процесуального Кодексу УСРР арт. 4¹.

102. Про порядок провадження господарства в лісах, переданих на користування громадам і об'єднанням селянської трудової людности, й про заходи, скеровані до зберігання й охорони їх.

103. Про узаконення УСРР, що втратили силу в звязку з оголошенням постанови ЦВК і РНК СРСР „Про затвердження Положення про забезпечення в порядкові соціяльного страхування інвалідів праці та членів родин померлих або безвісно відсутніх застрахованих і інвалідів праці.

104. Про штати лікарні при Реформаторії в с. Андріївці Харківської округи.

105. Про порядок застосування арт. арт. 1—4 постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 16 жовтня 1925 року „Про надання державним підприємствам пільг на будування робітничих осель“.

106. Про доповнення структури й штатів Народнього Комісаріяту Освіти.

107. Про зміну й доповнення штатів Харківського Туберкульозного Інституту.

108. Про беззаплатний відвод пасовищ на вирощування бичків сірої української і білоголової колоніської породи.

109. Про узаконення УСРР, що втратили силу в звязку з оголошенням постанови ЦВК і РНК СРСР з 16 жовтня 1925 р „Про єдність каси Союзу РСР“.

110. Про встановлення точного реєстру селищних рад в залюднених пунктах з переважним єврейським населенням на терені Української Соціялістичної Радянської Республіки.

111. Про типові штати радянсько-партійних шкіл.

112. Про надання пільг доброхітним товариствам порятунку на воді.

113. Про встановлення точного реєстру міських рад на терені Української Соціялістичної Радянської Республіки.

120. Про закінчення роботи в переведенні трьохступневої системи управління на терені УСРР.

121. Про Радіо-Телеграфне Агентство Української Соціялістичної Радянської Республіки (РАТАУ).

122. Про ліквідацію заборгованости районових виконавчих комітетів та сільських рад селянським товариствам взаємодопомоги і про неприпустимість адміністративного втручання в їхню оперативну діяльність.

123. Про зміну арт. 470 Кримінально-Процесуального Кодексу УСРР.

124. Про скасування уваги до арт. 83 Цивільного Кодексу УСРР.

125. Про порядок встановлення трудового стажу інвалідам праці й установлення факту перебування громадян на військовій службі та набуття ними у звязку з нею інвалідности.

126. Про затвердження переліку узаконенням УСРР, що стратили силу з виданням постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 28 серпня 1925 р. „Про надання чинности положенню про вироблення спирту та спиртових напоїв і торгівлю ними“.

127. Про зміну арт. 4 постанови „Про постійні територіяльні наради й постійні наради в справі позавійськової підготовки працюючих при округових виконавчих комітетах“.

128. Про утворення на території Херсонської округи Високопільського району з переважною німецькою людністю.

129. Про утворення на території Мелітопільської округи Цареводарівського району з переважною булгарською людністю й инші зміни адміністративно-територіяльного поділу тої самої округи.

130. Про порядок, як добродійним і громадським організаціям, що не мають на меті зиску, видавати й розповсюджувати порадники.

131. Про протягнення на 1925-26 рік чинности постанови „Про порядок справляння, переховання й видаткування особливого збору, справлюваного з патентів на право продажу вина, пива, тютюнових виробів і призначуваного на боротьбу з неписьменністю на 1924—1925 рік“.

132. Про порядок, як людність має користатись з місцин у межах четирьохметрової прикордонної смуги.

133. Про реченець передачі у відання органів соціяльного страхування забезпечення інвалідів громадянської війни, а також родин робітників і службовців, загиблих у громадянській війні.

134. Про затвердження т. т. Канторовича, Сомова й Суслова за членів Колегії Народнього Комісаріяту Охорони Здоров'я УСРР.

135. Про затвердження т. Венгерова, Айнгорна, Шепотька, Когана й Полікарпова за членів Колегії Народнього Комісаріяту Торгівлі УСРР.

136. Про структуру й штати інститутів Науково-Судової Експертизи в м. м. Харкові, Київі й Одесі.

137. Про затвердження тов. Лідера за члена Президії Державної Планової Комісії УСРР.

138. Про доповнення штатів Народнього Комісаріяту Охорони Здоров'я.

139. Про затвердження тов. Мазлаха за члена Колегії Народнього Комісаріяту Освіти УСРР.

140. Про Видавництво „Український Економіст“ при Українській Економічній Нараді.

141. Про доповнення увагою арт. 6 постанови „Про порядок, як реалізувати деревину на лісових ділянках колишнього нетрудового користування, передаваних на сільсько-господарське користування громадам і об'єднанням селянської трудової людности“.

142. Про дозвіл Товариству Друзів Авіяції, Хемії й Повітролітання УСРР провадити доброхітний збір на Україні та Молдавії.

143. Про доповнення постанови „Про порядок користування державним земельним майном і направлення прибутків з нього“.

144. Про доповнення структури й штатів Народнього Комісаріяту Юстиції.

145. Про структуру й штати Рентгенологічного Інституту в м. Київі.

146. Про місяць допомоги безробітним.

147. Про порядок доброхітної участи людности у відкритті й утриманні освітніх установ.

148. Про зміну арт. 3 постанови „Про продовження реченця й про підвищення норм оцінки для денаціоналізації будинків“.

149. Про перевід Всеукраїнського Центрального Управління Лісами на державний бюджет.

150. Про відрахування кооперативними страховими організаціями від чистого зиску з їхніх операцій по страхуванню від огню на заходи до боротьби й запобігнення пожеж.

151. Про структуру й штати Державної Бібліотеки ім. Короленка в м. Харкові і Державної Публічної Бібліотеки в м. Одесі.

152. Про структуру й штати 6 Радянської Студентської Лікарні ім. проф. Шатілова з амбулаторією й диспансером при ній у м. Харкові.

153. Про зміну й доповнення штатів Державного Українського Рентгенологічного й Радіологічного Інституту імени лікаря Григор'єва.

154. Про право органів технічно-адміністративного догляду над цивільним будівництвом припиняти роботи, проваджувані без затвердженого проекту.

155. Про штати санітарних районів і спеціяльного санітарного догляду медично-санітарних відділів Народнього Комісаріяту Охорони Здоров'я на комунікаційних шляхах УСРР.

156. Про штати Відділу Охорони Здоров'я Народнього Комісаріяту Охорони Здоров'я на Чорноморському водяному транспортові, Нижньому Дніпрі та Бугові.

157. Про штати дезинфекційних загонів медично-санітарних відділів Народнього Комісаріяту Охорони Здоров'я на комунікаційних шляхах УСРР.

158. Про структуру й штати санітарно-карантинних установ Народнього Комісаріяту Охорони Здоров'я на Чорноморському надбережжі, Нижньому Дніпрі й Бугові.

159. Про штати медично-санітарних відділів Народнього Комісаріяту Охорони Здоров'я на залізницях і водяному транспорті Верхнього Дніпра.

160. Про увід Керівничого Центрально-Статистичного Управління УСРР до складу Ради Народніх Комісарів з правом ухвального голосу.

161. Про порядок адміністративного виселення з касарняних приміщень осіб, що не є на службі в лавах Робітничо-Селянської Червоної Армії або в установах Народнього Комісаріяту Військових і Морських Справ.

162. Про штати Прийомної Голови Ради Народніх Комісарів УСРР.

163. Про штати Секретаріяту Голова Ради Народніх Комісарів УСРР і його Заступників.

164. Про структуру й штати Управління Справами Ради Народніх Комісарів УСРР і Української Економічної Наради.

165. Про штати особистого складу Комісії Розгляду Законодавчих Проектів і Адміністративно-Фінансової Комісії при Раді Народніх Комісарів УСРР.

166. Про штати Концесійної Комісії при Раді Народніх Комісарів УСРР.

167. Про штати Головного Кооперативного Комітету при Раді Народніх Комісарів УСРР.

168. Про штати Вищої Арбітражної Комісії при Українській Економічній Нараді.

169. Про зміну постанови РНК УСРР з 30 січня 1926 року „Про порядок застосування постанови Ради Народніх Комісарів Союзу РСР з 5 вересня 1925 року „Про догляд за додержанням етикетних цін на товари“.

170. Про встановлення часу праці в місцевих установах і торговельних підприємствах.

171. Про затвердження т. т. Золотарьова і Его за членів Президії Державної Планової Комісії УСРР і про увільнення т. т. Маслова і Мазлаха від обов'язків членів Президії Державної Планової Комісії УСРР.

172. Про визнання постанови РНК УСРР з 11 травня 1923 року „Про відповідальність за порушення законів про соціяльне страхування“ за таку, що стратила чинність.

177. Про затвердження т. Ісаєва В. І. на відповідального керівника Радіо-Телеграфного Агентства УСРР („РАТАУ“) і т. Каннера Л. Ф. на заступника відповідального керівника того самого Агентства.

178. Про виключне право Центральної Комісії Допомоги Дітям видавати й розповсюджувати виображень В. І. Леніна.

179. Про права Центрального Виконавчого Комітету АМСРР на відновлення у виборчих правах.

180. Про утворення Народнього Комісаріяту Зовнішньої й Внутрішньої Торгівлі УСРР.

181. Про зменшення кінечного розміру податку з вина міцністю до 14°, довожуваного й вивожуваного залізничими і водяними шляхами.

182. Про умови праці робітників з наймів, що виконують вдома у наймача (домові робітники) роботу для особистого обслуження наймача і його родини.

183. Про зміну постанови Ради Народніх Комісарів УСРР з 12 жовтня 1923 року „Про порядок видачі та оплату лісу на пні“.

184. Про утворення на території Одеської округи Грос-Лібентальського району з переважною німецькою людністю.

185. Про утворення на території Одеської округи Велико-Буялицького району з переважною булгарською людністю та инші зміни адміністративно-територіяльного поділу тої самої округи.

186. Про вилучення залюдненого пункту „Авдієвка“ зі списку містам і селищам міського типу Сталінської округи.

187. Про дисциплінарні заходи впливу за нез'явлення або спізнення на засідання членів Ради Народніх Комисарів УСРР, Української Економічної Наради і постійних комисій при них.

188. Про Ради Допомоги народньому харчуванню при округових виконавчих комітетах.

189. Про доповнення арт. 210 Цивільного Процесуального Кодексу УСРР.

190. Про зміну арт. 275²⁷ Цивільного Кодексу УСРР.

191. Про доповнення арт. 7 постанови „Про Товариство Червоного Хреста УСРР“.

192. Про податкові пільги підприємствам, майстерням і закладам Центральної Комісії допомоги дітям при ВУЦВК і її місцевих органів.

193. Про порядок, як дозволяти відкривати заклади для заплатної гри.

194. Про скасування житлових комісій для нагляду над запровадженням у життя Житлового Закону.

195. Про штати Українського Біохемічного Науково-дослідчого Інституту в м. Харкові.

196. Про штати Українського Патолого-анатомічного Науково-дослідчого Інституту в м. Харкові.

197. Про штати Українського Науково-дослідчого Інституту фізики в м. Одесі.

198. Про штати Українського Науково-дослідчого Інституту Водяного Господарства в м. Київі.

199. Про святкування 10 роковин від дня смерти великого українського письменника-революціонера Івана Франка.

200. Про штати Науково-Дослідчого Інституту й Будинку імени Т. Г. Шевченка в м. Харкові.

201. Про зміну арт. 1 постанови „Про округові бюджетові наради“.

202. Про штати Народньої лікарні імени Н. П. Трінклера в м. Харкові.

203. Про доповнення Цивільного Кодексу УСРР артикулом 71¹.

204. Про українське громадянство й про чужоземців в УСРР.

205. Про доповнення постанови „Про адміністративні відділи округових виконавчих комітетів“.

206. Про зміну редакції арт. 45 Кодексу Законів про Народню Освіту УСРР.

207. Про доповнення постанови „Положення про Народній Комісаріят Внутрішніх справ“.

208. Про затвердження переліку майна, що на його не може бути направлене стягання під час справляння податків.

209. Про влаштування й утримання міських і округових телефонових мереж загального користування, що є у віданні округових виконавчих комітетів.

210. Про затвердження списку округ, де засновується бюра робітничої медицини.

211. Про доповнення арт. 2-го постанови РНК УСРР „Про поліпшення стану робітників місць позбавлення волі“.

212. Про зміну арт. арт. 2 і 3 постанови „Про майнові права установ Народнього Комісаріяту Освіти“.

213. Про штати 11 радянської лікарні хвороб очей ім. проф. Гіршмана в м. Харкові.

214. Про форму зодягу й иншого речевого постачання робітників Поправно-Трудового Відділу Народнього Комісаріяту Внутрішніх Справ і робітників місць позбавлення волі УСРР.

215. Про зміну арт. 6 постанови „Про лісову сторожу“.

216. Про штати Пастерівських станцій у м. м. Вінниці, Зинов'ївському, Полтаві, Сталіні й Чернігові.

217. Про визнання за нечинну постанови ВУЦВК з 14 березня 1923 року „Про спадщинний податок“.

218. Про заходи до поліпшення стану єврейських працюючих мас.

219. Про доповнення постанови ВУЦВК і РНК УСРР „Про місяць допомоги безробітним“.

220. Про зміну арт. 174 Кодексу Законів про Працю.

221. Про визнання за нечинні постанови „Про звільнення від податків артілів з безробітних, організованих біржами праці для провадження громадської праці“ і арт. 2 постанови ВУЦВК і РНК УСРР „Про пільги безробітним і їхнім об'єднанням та колективам (продукційним і трудовим), організованим комітетами бірж праці“.

222. Про скасування постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів УСРР з 10 грудня 1924 року „Про зміну Цивільно-Процесуального Кодексу УСРР“.

223. Про розмір пенсій викладачам вищих шкіл і робітничих факультетів, а також науковим робітникам на 1925-26 бюджетовий рік.

224. Про організацію при Раді Народніх Комісарів УСРР Центральної Міжурядницької Комісії єдиного сільсько-господарського податку на 1926-27 р.

225. Про розподіл між округовими виконавчими комітетами 650 стипендій, установлених за рахунок місцевого бюджету, й про встановлення розміру стипендіям.

226. Про зміну розділу 2-го, частини 2-ої, книги 3-ої Кодексу Законів про Народню Освіту УСРР.

227. Про порядок як урядництвам, установам і підприємствам УСРР порушувати прохання про видачу їм грошевих сум із загально-союзних коштів.

228. Про протягнення реченця для подачі від органів сільсько-господарської і кредитової кооперації заяв про повернення їм майна.

229. Про зміну структури й штатів Українського Протозойного Інституту в м. Харкові.

230. Про зміну штатів Всеукраїнського дитячого ортопедичного Інституту в Київі (Будинок дитини-каліки).

231. Про зміну структури і штатів Народнього Комісаріяту Фінансів.

232. Про затвердження переліку узаконенням УСРР, що стратили силу у звязку з виданням постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 19 лютого 1926 року „Положення про портові збори та плату за послуги, що оказуються в портах Союзу РСР“.

233. Про протягнення на 1925-26 бюджетовий рік чинности постанови Ради Народніх Комісарів УСРР з 25 серпня 1925 року „Про розмір відрахувань з фонду поліпшення побуту робітників державних підприємств на потреби будівництва робітничих житл у 1924-25 бюджетовому році.“

234. Про затвердження списку паротеплохідним переправам республіканського значіння й переправам, що належать до передачі округовим виконавчим комітетам.

244. Про уточнення функцій органів Державного Політичного Управління УСРР.

245. Про встановлення округових норм прибутковости полівництва, луківництва, великої і дрібної худоби, а також спеціяльних галузей сільського господарства для оподаткування їх сільсько-госп. податком на 1926—1927 рік і про затвердження розміру неоподаткованого мінімуму та реченців стягнення єдиного сільсько-господарського податку в 1926-27 р.

246. Про реченець поразки прав засуджених, що їм порядком помилування вищий захід соціяльної оборони замінено позбавленням волі.

247. Про визнання, що майно сільсько-господарських підприємств при поправно-трудових установах Народнього Комісаріяту Внутрішніх Справ має республіканське значіння.

248. Про скасування Павлоградської округи Української Соціялістичної Радянської Республіки.

249. Про перелік узаконенням у митній частині, що стратили чинність у звязку з виданням Митного Статуту Союзу РСР.

250. Про затвердження т. Качинського В. М. за Члена Колегії Народнього Комісаріяту Земельних Справ і за Члена Президії Української Державної Планової Комісії.

251. Про штати Всеукраїнського Сільсько-Господарського Музею в м. Харкові й краєвих сільсько-господарських музеїв в м. м. Київі й Одесі.

252. Про затвердження складу Концесійної Комісії при Раді Народніх Комісарів УСРР.

253. Про реєстрацію фірм торговельних і промислових підприємств, що їх не належить за чинним законодавством заводити до торговельного реєстру.

254. Про порядок відводу земельних дільниць під забудівлю.

255. Про крайній реченець для реєстрації фактів народження, вчасно не заявлених.

256. Про зміну арт. 266 Цивільного Процесуального Кодексу УСРР.

257. Про зміну уваги 1 до арт. 142 Положення про судоустрій.

258. Про зміну арт. арт. 77, 78 і 81⁴ четвертої частини Закону про Ліси УСРР.

259. Про пам'ятники культури й природи.

260. Про зміну й доповнення постанови ВУЦВК і РНК УСРР „Про позбавлення колишніх дідичів, великих землеволодільців і нетрудових орендарів права на землекористування і проживання в господарствах, що належали їм перед установленням на Україні Радянської Влади“.

277. Про структуру й штати Народнього Комісаріяту Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі УСРР.

278. Про зміну уваги 1 до арт. 1 Житлового Закону.

279. Про порядок розвязування скарг, подаваних від селян і робітників до центральних установ.

280. Про зміну постанови „Про реченець передачі у відання органів соціяльного страхування забезпечення інвалідів громадянської війни, а також родин робітників і службовців, загиблих у громадянській війні“.

281. Про зміну структури й штатів Народнього Комісаріяту Внутрішніх Справ.

282. Про порядок стягання харчових, реманентних і насінньових позичок, виданих ЦК Наслідголод у 1922-23 р.

283. Про встановлення найменшого числа громадян, що за наявности його можуть бути зорганізовані робітничі й загальногромадянські житлово-будівельні кооперативні товариства.

284. Про зміну та доповнення структури й штатів Народнього Комісаріяту Фінансів УСРР і округових фінансових відділів.

285. Про фінансові відділи округових виконавчих комітетів.

286. Про зміну арт. арт. 138, 416, 419, 421 і уваги до арт. 422, про доповнення арт. 422 і про скасування уваги до арт. 416 та арт. 417 Цивільного Кодексу УСРР.

287. Про зміну уваги до арт. 82 і артикулу 187 Цивільного Процесуального Кодексу УСРР.

288. Про доповнення арт. 271 Цивільного Процесуального Кодексу УСРР.

289. Про визнання постанови ВУЦВК з 2 жовтня 1922 року „Про Консульські Представництва УСРР за кордоном“ за таку, що втратила силу.

290. Про зміну уваги до арт. 10 постанови „Про сільських виконавців“.

291. Про приставку від людности коней, возів і упряжи під перемінний склад територіяльних частин для вкомплектування їх на період зборів новобранців і загальних територіяльних зборів.

292. Про порядок передачі Центральній Секції Взаємодопомоги при Народньому Комісаріятові Соціяльного Забезпечення УСРР зобов'язань людности за позички, що їх видав ЦК Наслідголод 1922 і 1923 р. р.

293. Про ліквідацію Округових Інспектур Внутрішньої Торгівлі й про організацію Управлінь Уповноважених Народнього Комісаріяту Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі УСРР.

294. Про правила витрачування коштів, заасигнованих в бюджету УСРР на 1925-1926 рік у складі надзвичайних видатків у сільському господарстві на переселення й розселення.

296. Про спеціяльні кошти лісокультурних робот Всеукраїнського Центрального Управління Лісами Народнього Комісаріяту Земельних Справ УСРР.

297. Про забезпечення штучного відновлення лісу на вирубуваних бутинах державного лісового фонду УСРР.

298. Про затвердження т. Пайкова за першого заступника відповідального керівника Радіо-Телеграфного Агентства УСРР (РАТАУ) і т. Каннера за другого заступника відповідального керівника того самого Агентства.

299. Про доповнення постанови РНК УСРР „Про структуру й штати Управління Справами Ради Народніх Комісарів УСРР і Української Економічної Наради“.

300. Про затвердження складу Української Економічної Наради.

301. Про зміну постанови ВУЦВК'у і РНК УСРР „Про скасування Павлоградської округи Української Соціялістичної Радянської Республіки.

302. Про повернення чистого прибутку переведених на господарський розрахунок газетних видавництв, що є при округових виконавчих комітетах на здешевлення їхніх видань і розвиток їхніх операцій.

303. Про затвердження т. Касіора Й. С. за члена Президії Вищої Ради Народнього Господарства УСРР.

304. Про звільнення т. Судакова П. І. від обов'язків Члена Президії Вищої Ради Народнього Господарства УСРР.

305. Про виключення селища Браїлова зі списку міст і селищ міського типу Вінницької округи.

306. Про зміну арт. 2 постанови Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету й Ради Народніх Комісарів УСРР „Про заходи, що забезпечують використання коштів низової мережі сільсько-господарської кредитової кооперації на кредитування селянського господарства за призначенням“.

307. Про зміну постанови „Положення про Народній Комісаріят Внутрішніх Справ“.

308. Про фонд допомоги розміщенню для навчання в кустарно-ремісничій і заводській промисловості переростків, що є в дитячих будинках, а також переростків безробітних, зареєстрованих на біржах праці.

309. Про забезпечення допризивників приміщеннями на час притягнення їх до допризивної підготовки.

310. Про утворення при Раді Народніх Комісарів УСРР Комісії для переведення режиму економії.

320. Про заходи протипожежної охорони нафтоскладів.

321. Про зміну „Положення про Особливу Нараду регулювання сільсько-господарського машинопостачання й машиноторгівлі при Народньому Комісаріяті Внутрішньої Торгвілі УСРР“.

322. Як складати проекти постанов про зміну, скасування і залишення в силі раніш виданих законів.

323. Про доповнення штатів Психіятричної Лікарні в м. Чернігові.

324. Про касові операції установ, що є на державному і місцевому бюджеті.

325. Про зміну уваги 1 до арт. 73 Цивільного Кодексу УСРР.

326. Про сільсько-господарчий реманент, що його було націоналізовано за постановою РНК УСРР з 6 квітня 1920 р. „Про облік та розподіл сільсько-господарчих машин та знаряддя“.

327. Про надання глухонімим права вступати до кооперативних об'єднань інвалідів.

328. Про округові фонди кредитування біднішого селянства.

329. Про порядок розгляду й встановлення штатів урядництв і установ УСРР.

330. Про доповнення і зміну Наказу про порядок роботи Ради Народніх Комісарів, Української Економічної Наради, Комісії Розгляду Законодавчих Проектів і Адміністративно-Фінансової Комісії при РНК УСРР.

331. Нормальний статут переведених на господарський розрахунок газетних видавництв, що є при округових виконавчих комітетах.

332. Про мисливську оплату.

333. Про затвердження тов. Карпека К. Г. на заступника члена Української Економічної Наради тов. Олександрова.

334. Про Постійну Хлібну Нараду при Народньому Комісаріяті Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі УСРР.

335. Про затвердження Керівничого Всеукраїнської Контори Державного Банку т. Горбунова П. П. за члена Колегії Народнього Комісаріяту Фінансів УСРР і за члена Української Економічної Наради з правом ухвального голосу і про надання йому права бути на засіданнях Ради Народніх Комісарів УСРР з правом дорадчого голосу.

336. Про порядок справляння, переховання й видаткування особливої оплати, справлюваної з патентів на право продажу вина, пива та тютюнових виробів і призначуваної на боротьбу з неписьменністю.

337. Про республіканський фонд кредитування біднішого селянства.

338. Про Всеукраїнський Центральний Комітет допомоги хворим і пораненим червоноармійцям, інвалідам війни, їхнім родинам та демобілізованим і його місцеві органи.

339. Про заробітну платню робітникам.

340. Про зміну арт. 2 постанови РНК УСРР „Про доповнення арт. 2 постанови РНК УСРР „Про поліпшення стану робітників місць позбавлення волі“.

341. Про зміну пункта „б“ арт. 10 „Такси оплати нотаріяльних чинностей і правил справляння нотаріяльних зборів“.

342. Про зусилення боротьби з хуліганством.

343. Про забезпечення жилими приміщеннями пролетарського студентства прийому 1926-27 шкільного року.

344. Про зміну арт. 12 постанови „Про обов'язкові платні публікації“.

352. Про санітарно-технічні ради.

353. Про доповнення постанови РНК УСРР „Про структуру й штати Управління Справами Ради Народніх Комісарів УСРР і Української Економічної Наради“.

354. Про зміну постанов з 8 серпня 1923 р. „Про млиново-круп'яну промисловість“ і з 5 січня 1925 р. „Про млинарсько-круп'яну промисловість Українського Млинарського Тресту“.

355. Про затвердження переліку узаконенням УСРР, що стратили силу з виданням постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 21 травня 1926 року „Про передачу в відання Народнього Комісаріяту Почт та Телеграфів телефонних мереж та сполучень загального користування“.

356. Про скасування постанови „Про обов'язкову реєстрацію акцій, облігацій і инших відсоткових паперів“.

357. Про зміну арт. 4 постанови „Про районові й сільські ревізійні комісії“.

358. Про приймання до вищих шкіл УСРР.

359. Про узаконення УСРР, що стратили силу через надання чинности „Положенню про єдиний сільсько-господарський податок на 1926-27 рік“.

360. Про звільнення т. Гладовського Ф. І. від обов'язків члена Адміністративно-Фінансової Комісії при РНК УСРР.

361. Про затвердження т. Забільського О. Д. за члена Колегії Народнього Комісаріяту Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі УСРР.

362. Про підподіл шосейних і ґрунтових (возових) шляхів місцевого значіння УСРР і про норми смуги відводу (вивласнення) для них.

363. Про районові планово-бюджетові комісії.

364. Про затвердження т. Совцова Я. Г. за члена Президії Державної Планової Комісії УСРР.

365. Про затвердження т. Радченка Г. П. за члена Колегії Народнього Комісаріяту Освіти УСРР.

366. Про звільнення т. Полікарпова І. О. від обов'язків члена Колегії Народнього Комісаріяту Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі УСРР.

367. Про звільнення т. Генака Т. О. від обов'язків члена Президії Державної Планової Комісії УСРР.

368. Про тимчасове покладення на Українське Акційне Товариство для експорту виробів кустарної промисловости і для імпорту намічених для неї матеріялів „Кустекспорт“ обслужувати кустарно-промислову кооперацію України.

369. Про зміну арт. 11 „Положення про управління аптеками і аптечними установами (аптекоуправління)“.

370. Про Всеукраїнську Центральну Секцію Робітничої Кооперації при Вукопспілці.

371. Про місцеві податки та оплати.

372. Про затвердження тов. Мазлаха С. М. за члена Колегії Народнього Комісаріяту Робітничої Селянської Інспекції УСРР, увільнивши його від обов'язків члена Колегії Народнього Комісаріята Освіти УСРР.

373. Про доповнення постанови „Про заходи врегулювання торгівлі спиртовими напоями“.

374. Про Постійну Нараду для регулювання сільсько-господарського машинопостачання при Народньому Комісаріяті Земельних Справ УСРР.

375. Про зміну й доповнення інструкції про торгівлю.

376. Про визнання колишньої Київо-Печерської Лаври за історично-культурний державний заповідник і про перетворення її на Всеукраїнський Музейний городок.

377. Про товариства взаємодопомоги і товариства допомоги у містах і селищах міського типу УСРР.

378. Про доповнення п. „д“ арт. 180 Кримінального Кодексу УСРР увагою.

379. Про зміну арт. 7 постанови „Про дисциплінарні суди“.

380. Про скасування постанови „Про місцеві насінньові запаси“.

385. Про зміну й доповнення Цивільного Кодексу УСРР.

386. Про скасування відділу 1 постанови „Про відраховання промислових і торговельних підприємств на культурно-освітні потреби“.

387. Про зміни в адміністративно-територіяльному поділі Ізюмської округи.

388. Про доповнення списку селищним радам на території Української Соціялістичної Радянської Республіки.

389. Про визнання курорту „Гола Пристань“ за курорт загально-державного значіння й про затвердження його меж.

390. Про врегулювання державного кордону Автономної Молдавської Соціялістичної Радянської Республіки.

391. Про затвердження меж Одеських курортів загально-державного значіння, що є у віданні і керуванні Народнього Комісаріяту Охорони Здоров'я УСРР по Українському Курортовому Управлінню.

392. Про скасування положення про Українське Управління місцевого транспорту Укрумт НКШ.

393. Про протягнення реченця для фактичної видачі премій за сільськогосподарські поліпшення.

397. Про узаконення й оголошені у Збірникові Узаконень розпорядження Уряду УСРР, дотичні кооперації, що по суті стратили значіння, але формально не скасовані.

398. Про зміни адміністративно-територіяльного поділу Криворізької округи.

399. Про утворення Еланецького району Миколаївської округи та инші зміни адміністративно-територіяльного поділу Миколаївської і Херсонської округ.

400. Про утворення Семенівського району й про розформування Костобобрського і Мамекинського району та инші зміни адміністративно-територіяльного поділу Глухівської округи.

401. Про ліквідацію товарової біржі в м. Ромнах.

402. Про Центральний Холодниковий Комітет при Народньому Комісаріяті Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі УСРР.

403. Про увільнення т. Пайкова М. В. від обов'язків першого заступника відповідального керівника Радіо-Телеграфного Агентства УСРР („РАТАУ“).

404. Про Постійну Сировинну Нараду при Народньому Комісаріяті Зовнішньої і Внутрішньої Торгівлі УСРР.

405. Про затвердження т. Полякова В. В. за Голову Концесійної Комісії при Раді Народніх Комісарів УСРР.

406. Про увільнення Заступника Голови РНК УСРР т. Сербиченка О. К. від обов'язків Голови Концесійної Комісії при Раді Народніх Комісарів УСРР.

407. Про затвердження т. Полякова В. В. за Голову Підготовчої Комісії при Раді Народніх Комісарів УСРР.

408. Про стягання штрафів і пені, накладуваних митницями.

409. Про передачу до фондів кредитування біднішого селянства сум, одержаних від реалізації деревини на лісових дільницях колишнього нетрудового користування.

410. Про увільнення переселенських товариств від оплати нотаріяльних чинностей.

411. Про узаконення УСРР, що стратили силу у звязку з виданням постанови ЦВК, РНК СРСР з 11 грудня 1925 р. „Про збір з парових котлів, приладів, що працюють під натиском, підйомників та підйомних механізмів“.

412. Про заходи допомоги успішному переведенню всесоюзного перепису людности.

429. Про доповнення постанови „Про забезпечення жилими приміщеннями пролетарського студентства прийому 1926-27 шкільного року“.

430. Про час надання чинности законам і розпорядженням Уряду УСРР, розпорядженням урядництв УСРР, а також про оголошення законів Уряду Союзу РСР у „Вістях ВУЦВК“.

431. Про доповнення „Кодексу Законів про Працю УСРР“.

432. Про Бюджетову Комісію Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету.

433. Про зміну постанови „Про надання права безспірного стягання адміністраційним порядком кредитовим і сільсько-господарсько-кредитовим товариствам“.

434. Про розподіл жилих приміщень у м. Харкові Вищою Житловою Комісією при Всеукраїнському Центральному Виконавчому Комітеті.

435. Про порядок оподаткування в 1926-1927 році осіб, що живуть з ремісничих, кустарних і инших промислів у сільських місцевостях, державним промисловим, прибутковим і єдиним сільсько-господарським податком.