Перейти до вмісту

Твори (Франко, 1956–1962)

Матеріал з Вікіджерел
Твори
Іван Франко
Нью-Йорк: Видавниче товариство «Книгоспілка», 1956–1962
Обкладинка
scan
   
ePub pdf mobi (1956)
Том I
Оповідання
scan
   
ePub pdf mobi (1956)
Том II
Оповідання
scan
   
ePub pdf mobi (1956)
Том III
Оповідання
scan
   
ePub pdf mobi (1956)
Том IV
Оповідання
scan
   
ePub pdf mobi (1957)
Том V
Оповідання
scan
   
ePub pdf mobi (1959)
Том VI
Оповідання
scan
   
ePub pdf mobi (1956)
Том VII
Дитячі твори
scan
   
ePub pdf mobi (1958)
Том VIII
Поеми
scan
   
ePub pdf mobi (1959)
Том IX
Повісті
scan
   
ePub pdf mobi (1957)
Том X
Повісті
scan
   
ePub pdf mobi (1960)
Том XI
Повісті
scan
   
ePub pdf mobi (1960)
Том XII
Перехресні стежки
scan
   
ePub pdf mobi (1960)
Том XIII
Повісті
scan
   
ePub pdf mobi (1959)
Том XIV
Поеми
scan
       
ePub pdf mobi (1960)
Том XV
Поезії
scan
       
ePub pdf mobi (1958)
Том XVI
Поезії
scan
     
ePub pdf mobi (1960)
Том XVII
Драматичні твори
scan
     
ePub pdf mobi (1960)
Том XVIII
Переклади
scan
     
ePub pdf mobi (1960)
Том XIX
Переклади
scan
   
ePub pdf mobi (1962)
Том XX
Переклади

ВИСОКОПОВАЖАНІ
Пані і Панове Передплатники 20-томової з6ірки художніх творів
ІВАНА ФРАНКА!

Оголошуючи передплату на видання творів Івана Франка, ми, як Ви знаєте, застерегли собі право звернути передплатникам сплачені ними аванси в тому випадку, коли кількість зголошених передплат не покриватиме бодай звернення коштів видання.

Виступи в пресі окремих українських визначних громадян в справі нашого задуму, листи, що ми їх діставали й дістаємо від наших передплатників, а також доброзичлива постава українських громадських, політичних та наукових організацій до видання нами згаданої збірки творів Франка переконали нас в тому, що наведеного застереження ми можемо зректися і негайно розпочати видання, хоч передплатників, покищо, маємо лише половину потрібної кількости.

Ми свідомі тих великих труднощів, назустріч яким ми вирушили, розпочавши видавати 20-томову збірку творів І. Франка, але ми віримо в успіх того, що започаткували.

Не в наших традиціях не закінчувати розпочату справу.

Доказом того є Велика Десятитомова Історія України-Руси М. Грушевського, яку, Слава Богові і спасибі передплатникам, вже довели до 8-го тому (з 10).

Та все ж труднощі є труднощами. Ми їх зможемо дуже легко перебороти, коли передплатники видання творів І. Франка відгукнуться на це наше прохання хоча б так, як свого часу відгукнулися передплатники Історії.

Хочемо вірити, що кожний передплатник творів І. Франка не вважатиме собі за труд довести бодай одному зі своїх друзів і знайомих користь і потребу набути способом передплати це наше видання.

Звертаючись до ВПоважаних Передплатників з цим проханням допомогти збільшити кількість передплатників вже після випуску першого тому, ми хочемо сильно підкреслити, що йдеться не про те, чи будуть виходити дальші томи, а лише про прискорення й полегшення їх виходу. Чим скорше зголоситься кількість передплатників, що хоч наближатиметься до повернення величезних (десятки тисяч) коштів видання, тим скорше вийдуть з друку всі 20 томів.

У кожного передплатника є чимало друзів і знайомих, яким варто лише нагадати. Про це ми й просимо і сподіваємося на Ваш доброзичливий відгук.

З правдивою пошаною до Вас

"Книгоспілка".

Є люди, що їх значення не виходить поза тісні межі часу і простору, в яких вони живуть, поза вузькі рями спільнот: родини, громади, що їх членами вони є. До тих людей стосується римське правило: de mortuis nil nisi bene. Про тих, що померли, або не говоримо, або говоримо добре. Але є люди, що переростають такі часово-простірні обмеження. Є особи, що хоч померли, живуть у нас, діють між нами. В обличчі їх тратить силу фамільярне, латинське правило. Супроти них обов'язує тільки закон історичної справедливости і чесности: — nil nisi vere, — тільки правда!

Іван Франко, його життєва боротьба і духовий світ його творів зависокі, щоб їх досягли випари ненависницьких комплексів, а добра слава Франка зніматиметься вище, так само образливих, банальних похвал і кадильного диму. Його життєвий шлях і його твори — це монументи внутрішньої правди великої людини, і вони вимагають від нас правди в підході до них.

Івана Франка щораз частіше називають генієм. Це поняття не зовсім підходить для характеристики його життя і твору, і сам Франко, правдоподібно, у своїй скромності відкинув би його — „бо не герої ми і не багатирі…” Геній, по клясичному окресленню Канта, це інтеліґенція, що творить як природа. У нас найвірніша ілюстрація цього окреслення — це Тарас Шевченко. Є в ньому щось із спонтанного вибуху гарячого ґейзера з глибин української душі, легкість з Божої ласки і неперевершена сила вислову одночасно. Слово добуте із сердечної поводі і ірраціональної теміні, із надер стихії. Інакше у Франка. Це тяжка боротьба з матеріялом. Його слово — це свідомі, раціональні удари каменярського молота об тверду скелю. Співом вистрелюють слова Шевченка; твердим зусиллям різьбарського долота постають строфи Франка, і на них усюди залишаються сліди тієї напруженої праці. У Шевченка геній творить як природа, як стихія. Тут зосереджена інтеліґенція бореться з безвладною і неподатливою матерією зовнішнього світу і власної душі, оформлюючи їх.

Дійсність, що з неї народився і мав її оформлювати Іван Франко, це духово і політично майже незрізничкована, соціяльно принижена, відгороджена від світу, патріярхальна громада з священицтвом, як єдиною провідною верствою, якої мудрістю і чеснотою вважалося „сміло ступати отців слідами і церкву руську берегти”. В ідеологічній надбудові того суспільства особливий вплив у той час мало москвофільство, що передавало вирішення власних політичних проблем чужій силі. В такій дійсності реформаторський дух Франка дістає свої перші втілення в постатях вічного революціонера, і вірного свому трагічному призначенню каменяра. Це символи творчої революції, що її очолив Іван Франко, революції, що, нищучи перестаріле, будувала шляхи будучині, оформлюючи нове. Це та революція духа, що їй у жертву принесене життя Івана Франка. Її дозрілий плід — це в усіх ділянках свідомо-активне українство, це перетворення аморфної галицької громади в політичне, ідейно і організаційно по-сучасному упорядковане суспільство, це поляризація духа, в якому поруч віри — розум і наука стають рівнорядними силами. Її плід це секуляризація-зосвітщення провідної верстви і всього життя на образ і подобу життя модерних суспільств. Це отворені двері в широкий світ…

В усіх духових і соціяльно-політичних здвигах Іван Франко був „вічно живим огнем”, що — як оповідається в старинній космогонії — творить світ і життя, пронизуючи їх. У цьому сила і межі Франка. Всебічна різноманітність його діяльности була проказана потребами тодішнього часу і суспільства, що не доросло ще до диференціяції й поділу праці. Іван Франко — це поет, письменник, драматург, учений, мислитель, публіцист, популяризатор соціяльних ідей, політик, співтворець ідеологій і програм перших у Галичині, в повному того слова значенні, модерних українських партій. Він сам свідомий, що така розтратність сил не дає йому дійти до завершеної досконалости у тому, що було першою любов'ю його душі: — в поезії. Але в тій слабості є й особлива моральна цінність, цінність свідомої жертви великого таланту. І іноді крізь признання Франка несміло пробивається щось із відчуття щастя, що на нього натякає сучасний мислитель, щастя жити і вмирати в праці й боротьбі, і роздаровувати своє багатство.

Непосильний тягар революціонера й каменяра не вбив у Франка людського, інтимно людського в душі, і тим самим не вбив тонкого і завжди живого мислителя і поета. „Зів'яле листя”, „Мій ізмарагд”, „Semper tiro”, прозові оповідання — це документи людських мислей, пройнятих свіжістю зворушення, і документи тремтливих почувань, просвітлених мислю. Коли вчуваємося і вглиблюємось у світ Івана Франка, часом благословляємо і ту страшну працю і страждання духа на вершинах і низинах, благословляємо злети і сумніви, які разом дали щось цінніше за завершені, досконалі строфи, — дали живе втілення того, що в наші часи поділу праці і спеціялізації стає тільки недосяжною мрією, — втілення оспіваної ним цілої людини, що любить, терпить, що в ній кров живо кипить, для якої надія ще лік, яку бій ще манить, людське горе смутить, а добро веселить… Іван Франко жив як ціла людина, і його твори — це проречисті монументи цілої людини.

І аж тут правдива великість Івана Франка. Славному німецькому поетові вихопилося признання, що йому не дано в житті творити шляхетні діла, зате його призначення це вчуватися і розуміти шляхетність інших і висловлювати її. Великість Івана Франка в тому, що він сполучив у собі шляхетну чесність життєвої постави із здібністю знаходити мистецький вираз для неї. Патос обов'язку, патос праці, повної посвяти, і мораль вірности собі до кінця, окупленої гоненнями з боку чужих і своїх, духовою самотою, — і одночасно „запахуще миро” поезії, що знаходила слова ніжности для людських почувань і знаходила безсмертні символи для моральної постави в житті, від революціонера-духа і каменяра аж до завершення в маєстатичному образі провідника в духові і в житті, в образі Мойсея. Життя і слово у Франка це нерозривна єдність. Людина і поет: — трудно сказати, хто більший із них у Франкові. І тут також таємниця його впливу. Мистецьке ремесло Франка може бути бідніше в порівнянні з майстерністю, що її досягла новіша українська література. Але крізь слова, рядки, строфи Франка прозирає великий дух і великий характер, справжня особистість, і вона чарує досі і зворушує сильніше, ніж віртуозність без глибин життя і духа.

Святкуючи роковини поетів і мистців, кладуть перед їх погруддям лаврові вінки слави. У соту річницю народин і в сорокову річницю смерти Івана Франка — Видавництво „Книгоспілка” вшановує пам'ять поета повним виданням його мистецьких творів. Всі, що не тільки знають їх, але й пережили їх мисленний і почувальний зміст, бачитимуть у розкладених томах цього видання не тільки книжки і літературу, але „огонь в одежі слова”, полум'яний, золотий вінець слави великої людини-українця.

М. Шлемкевич

Від Видавництва.

Двадцятитомник художніх (оригінальних і перекладних) творів І. Франка запляновано Видавництвом „Книгоспілка” у Нью Йорку як суцільне найповніше видання, що досі колинебудь і денебудь виходило.

В основу двадцятитомника покладено: 1. Видання, яке в роках 1925-29 вийшло накладом києво-харківських Видавництв „Рух”, і „Книгоспілка”, становить понад 2/3 двадцятитомника. 2. Видання Оренштайна за редакцією проф. В. Сімовича становить понад 1/8 частину. 3. Видання Наукового Товариства ім. Шевченка (твори, які друкувалися в Літературно-Науковому Віснику) становлять близько 1/8 частину. 4. Решту нашого видання становлять окремі твори різних видань (Української Видавничої Спілки, Державного Літературного Видавництва України, Видавництва „Література і Мистецтво” та ін.).

Така різноманітність видань, що складають нашу двадцятитомову збірку художніх творів І. Франка, зобов'язує нас до мовно-редакційної праці.

Один з найвидатніших клясиків української літератури І. Франко, що своєю оригінальною і перекладною художньою творчістю ознаменував в українському письменстві цілу добу, спостеріг в житті українського народу, зібрав, зафіксував і тим зберіг на покоління окремі літературно-художні типи, відбив мовні особливості різних місцевостей, різних прошарків українського суспільства, — вимагає до мовної редакції його творів особливого підходу. Того підходу трималися редактори творів І. Франка, а зокрема один з найкращих знавців і редакторів його мови В. Сімович.

Виходячи з повищих засад, Видавництво „Книгоспілка” у мовно-редакційній праці над двадцятитомником залишає непорушною лексику і стилістику творів І. Франка найперше в тих її частинах, що стосуються мови літературно-художніх типів, характеристики певної місцевости чи певних суспільних прошарків українського народу. Ці засади стосуються в основному і мови самого автора з тою відмінністю, що поодинокі слова а іноді й звороти виправляються, але й то лише ті, які трапляються в мові ранніх творів і є заступлені в мові творів пізніших.

Надто різноманітний правопис різних видань, що складають двадцятитомник, редагується, уодноманітнюється. За основу правописного уодноманітнення прийнято правопис, що його затвердила Всеукраїнська Академія Наук у Києві та Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові 1929 року, правопис, на основі якого складено найповніший і найдокладніший правописний словник Г. Голоскевича. Сказане щодо редагування правопису повнотою стосується прозових творів і лише частково віршованої творчости. Ті правописні „помилки” у віршованій творчості, що їх автор свідомо припускає на вимогу будови віршу, не виправляються.

Пунктуація правиться відповідно усталених пунктуаційних норм за винятком тих випадків, коли зміна авторської пунктуації порушить зміст.

Друкарські технічні помилки, що трапилися в попередніх виданнях, виправляються.

Видавниче Товариство
«КНИГОСПІЛКА»

Видавництво „Книгоспілка” у Нью Йорку.
Двадцятитомова збірка (оригінальнїх і перекладних)
творів Івана Франка.
 

Т. 1. Від Видавництва. Вступна стаття.
Оповідання: Вугляр. Лесишина челядь. Два приятелі. Муляр. Сам собі винен. Добрий заробок. Домашній промисл. Історія моєї січкарні. Довбанюк. Слимак. Ліси і пасовиська. Цигани. Маніпулянтка. Між добрими людьми. Чи вдуріла? Яндруси. Поки рушить поїзд. Без праці.
Додатки: Відривок з листа І. Франка до М. Драгоманова. Передмова до збірки „Добрий заробок”. Дещо про себе самого. Уваги.

Т. 4. Рутенці: Передмова. Молода Русь. Звичайний чоловік. Патріотичні пориви.
Сім казок: Рубач. Казка про Добробит. Звірячий бюджет. Історія кожуха. Свинська конституція. Гострий-прегострий староста. Історія одної конфіскати.
Оповідання: Місія. Чума.
Казки і сатири: Куди діваються старі роки. Як пан собі біди шукав. Як русин товкся по тім світі. Наша публіка. Свиня. Як то згода дім будувала. Доктор Бессервіссер. З галицької „Книги Битія”. Будяки. Хома з серцем і Хома без серця.
Додатки: Переднє слово до збірки „Рутенці”. Уваги.

Т. 7. Хто такий „Лис Микита” і звідки родом. Лис Микита.
Коли ще звірі говорили: Передмова. Казки: Осел і Лев. Старе добро забувається. Лисичка і журавель. Лисичка і Рак. Лис і Дрозд. Королик і Ведмідь. Вовк війтом. Заєць і Ведмідь. Ворона і Гадюка. Три міхи хитрощів. Вовк, Лисиця і Осел. Лисичка-черничка, Мурко і Бурко. Лисичка кума. Війна між Псом і Вовком. Фарбований Лис. Ворони і Сови. Як звірі правувалися з людьми. Байка про байку.
Дрібні дитячі твори: Ріпка. Киця. „Ой, ви ластівочки”. Скринька. Ведмедева пригода. Лисова пригода.
Додатки: Уваги.

Т. 14. Поеми: Панські жарти. Смерть Каїна. Цар і аскет. Індійські легенди. Істар. Сатні і Табубу. Бідний Генріх. Поема про білу сорочку. Похорон. Мойсей.
Додатки: До „Панські жарти”. До „Цар і аскет”. До „Мойсей”. Уваги.

Т. 15. Поезії: З вершин і низин. De profundis: Гімн. Веснянки. Осінні думи. Скорбні пісні. Нічні думи. Думи пролетаря. Excelsior. Профілі і маски: Поезія. Поет. Україна. Картка любови. Знайомим і незнайомим. Оси. Паші чесноти. Сонети: Вольні сонети. Тюремні сонети. Галицькі образки. Жидівські мелодії. Українська студентська мандрівка. З літ моєї молодости. Великі роковини. П'яниця (поема). (Разом 242 поезії).
Додатки: Уваги.

Т. 16. Поезії: Зб. Мій Ізмарагд: Цикли: Поклони. Паренетікон. Притчі. Легенди. По селах. До Бразилії. Зб. Semper tiro: Цикли: Semper tiro. Лісова ідилія (поема). Наші співомовки. На старі теми. Із книги Кааф. Страшний суд. Зб. Із днів журби: Із днів журби. Спомини. В плен-ері. Зб. Зів'яле листя: Цикли: Перший жмуток. Другий жмуток. Третій жмуток, (разом 202 поезії). Іван Вишенський (поема). На святоюрській горі (поема).

Т. 18. Перекладна лірика.

Т. 19. Перекладні драматичні твори.

Т. 20. Перекладна проза.

Інші видання Видавничого Товариства „Книгоспілка” в Нью-Йорку. 68 East 7th St., New York 3, N. Y.

M. Гоголь. Твори. Українська тематика в українському перекладі за стилістичною редакцією Зерова і Ніковського. Вступна стаття В. Дорошенка.
Томи I-II в одній книзі. 545 сторінок. Формат 5 x 7 інчів. Тверда оправа — імітація шкіри. Видання ілюстроване. Ціна $ 3.75.

М. Коцюбинський. Твори. Томи 1-й і 2-й. Видання вперше ілюстроване. Ілюстрації І. Іжакевича, В. Касіяна, О. Кульчицької, Котляра, Г. Пустовійта та П. П. Холодного.
Том 1-й — 509 сторінок, том 2-й — 486 сторінок. Формат 5 х 7 ¾ інч. Гарно оформлена тверда оправа — імітація шкіри. Ціна за два томи — $ 9.00.

М. Грушевський. Десятитомова Історія України-Руси (в 11 великих книжках — загалом близько 7500 сторінок). Формат 6 x 9 ¼ інчів. Гарна тверда оправа (імітація шкіри) зі золотим тисненням. Ціна за повний комплект (10 томів — 11 книжок) — $ 82.50.
Вже вийшли з друку 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7-й томи.

Г. Голоскевич. Правописний словник, за правописом, що в 1929 році затверджений Всеукраїнською Академією Наук у Києві та Науковим Товариством ім. Т. Г. Шевченка у Львові. На еміграції також схвалений Українською Вільною Академією Наук і Науковим Товариством ім. Шевченка.
Словник містить близько 40.000 слів.
Тверда оправа — імітація шкіри, золоте тиснення. Ціна $ 4.00.

М. Подвезько. Українсько-англійський словник. Близько 60.000 слів. Тверда полотняна оправа, золоте тиснення. Ціна $ 5.00.

Українська кольорова абетка для дітей. Малюнки та оформлення П. П. Холодного. Ціна $ 0.60.

Видавниче Товариство „Книгоспілка” у Нью-Йорку має на продаж довільну кількість книжок з видань інших видавництв. Серед них:

 

М. Подвезько. Англо-український словник. Близько 50.000 слів. Ціна $ 4.00, а з абетковими показниками $ 5.00.

Леся Українка. Збірка творів у 12 томах. Видання гарно оформлене в твердій полотняній оправі. Золоте тиснення. Ціна за комплект (12 томів) $ 24.00.

Т. Г. Шевченко. Кобзар. Портативне ілюстроване видання. Гарна, золотом тиснена, тверда полотняна оправа. Ціна $ 2.00.

Також книжки для дітей шкільного віку:

Склянка. Нова початкова читанка для рідної школи
                                                                                                                                                                                                         
$ 1.40
Лотоцький. Княжа слава. Історичні оповідання
                                                                                                                                                                                                         
$ 1.00
Р. Завадович. Сойка-штукарка та інші оповідання з природи для дітей і молоді. Видання ілюстроване.
                                                                                                                                                                                                         
$ 1.00
Р. Завадович. Медовий телесик. Ілюстрована віршована казка для малих дітей.
                                                                                                                                                                                                         
$ 0.40
Р. Кіплінґ. От так казки! Переказ Ю. Сірого, з ілюстраціями.
                                                                                                                                                                                                         
$ 0.75
Ю. Сірий Світова мандрівка краплини води. Науково-популярне оповідання для дітей.
                                                                                                                                                                                                         
$ 0.40
Ю. Сірий. Про горобця славного молодця. Цікаве, ілюстроване оповідання для дітей.
                                                                                                                                                                                                         
$ 0.40
М. Юркевич. Зима. Збірник для дошкілля та для дітей молодших кляс школи.
                                                                                                                                                                                                         
$ 0.50
О. Цегельська. Петрусева повість. Ілюстроване, захоплююче оповідання для дітей
                                                                                                                                                                                                         
$ 0.25
Б. Грінченко. Олеся. Ілюстроване історичне оповідання для дітей.
                                                                                                                                                                                                         
$ 0.25

ТАКОЖ: видання Української Вільної Академії Наук, видання Наукового Товариства ім. Т. Г. Шевченка та видання інших українських видавництв у вільному світі.

KNYHO-SPILKA Publishing Co.
68 East 7th Street, N. Y. 3, N. Y.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах та Україні.


  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Сполучених Штатах, тому що вона була вперше опублікована в Україні і станом на 1 січня 1996 (дата URAA) перебувала в суспільному надбанні в Україні
  • Ця робота перебуває в суспільному надбанні в Україні, де авторське право діє протягом життя автора плюс 70 років.
  • Автор помер у 1916 році, тому ця робота є в суспільному надбанні в тих країнах, де авторське право діє протягом життя автора плюс 100 років чи менше. Ця робота може бути в суспільному надбанні також у країнах з довшим терміном дії авторського права, якщо вони застосовують правило коротшого терміну для іноземних робіт.