Перейти до вмісту

Оліверъ Твістъ

Матеріал з Вікіджерел
Оліверъ Твістъ
Кароль Дікенсъ
під ред. И. Белея

Льво̂въ: Накладом редакціи «Дѣла», 1891
• Цей текст написаний максимовичівкою‎.
Обкладинка

Літературный додатокъ „Дѣла“


БІБЛІОТЕКА НАЙЗНАМЕНИТШИХЪ ПОВѢСТЕЙ

по̂дъ редакцією И. Белея

Томъ XL.


 

ОЛІВЕРЪ ТВІСТЪ

ПОВѢСТЬ

 

КАРОЛЯ ДІКЕНСА

 

 
У ЛЬВОВѢ

Накладомъ редакціи „Дѣла


Зъ друкарнѣ Товариства имени Шевченка, по̂дъ зар. К. Беднарского

1891.

Глава   1. Де и при якихъ обставинахъ родивъ ся Оліверъ Твістъ.

Глава   2. Перши̂ дитинни̂ лѣта Олівера Твіста.

Глава   3. Якъ то Оліверъ Твістъ туй-туй не до̂ставъ посады, котра зовсѣмъ не була бы синекурою.

Глава   4. Оліверъ Твістъ починає нове житье мѣжь домовинами.

Глава   5. Оліверъ середъ нового окруженя и при одно̂мъ похоронѣ.

Глава   6. Рішучій выступъ Олівера.

Глава   7. Оліверъ остаєсь таки упертымъ.

Глава   8. Оліверъ иде до Лондона и стрѣчає ся зъ особливымъ молодымъ джентельменомъ.

Глава   9. Оліверъ знакомить ся близше зъ старымъ паномъ и зъ єго многонадѣйными учениками.

Глава 10. Оліверъ набуває досвѣду за высоку цѣну.

Глава 11. Якъ то судивъ панъ Фанґъ.

Глава 12. Оліверъ має таку добру опѣку, якои не зазнавъ ще нѣколи въ житю.

Глава 13. Нова особа.

Глава 14. Знакомство зъ паномъ Ґрімвіґомъ.

Глава 15. Що подыбало Олівера на дорозѣ до книгарнѣ.

Глава 16. Що дѣяло ся зъ уведенымъ Оліверомъ?

Глава 17. Доля Олівера все ще незавидна.

Глава 18. Якъ проводивъ Оліверъ сво̂й часъ въ товариствѣ поважаныхъ приятелѣвъ, котри̂ поправляли обычаѣ.

Глава 19. Обговорено и рѣшено фатальный плянъ.

Глава 20. Олівера передають Сайксови.

Глава 21. Вло̂мъ.

Глава 22. Тутъ подана мила розмова пана Бумбля зъ одною дамою. Зъ розмовы видко, що и слуга приходскій дещо дуже добре о̂дчуває.

Глава 23 Коротка, але безъ сумнѣву важна.

Глава 24. Зновъ о Фажинѣ и товаришахъ єго.

Глава 25. Выступає таємнича особа и дѣють ся таки̂ рѣчи, що стоять въ велико̂й звязи зъ оповѣданьемъ.

Глава 26. Ту поправляє ся о ско̂лько можна некречно̂сть попередного уступу.

Глава 27. Що лучилось зъ Оліверомъ по невдало̂мъ вломѢ?

Глава 28. Про мешканцѣвъ дому, въ котро̂мъ Оліверъ находивъ ся, и що о нѣмъ думали?

Глава 29. Выступають панове Блєзерсъ и Дифъ.

Глава 30. О щасливо̂мъ житю, яке Оліверъ зачавъ провадити у своихъ добрыхъ приятелѣвъ.

Глава 31. Щастье Олівера и єго приятелѣвъ наразъ занепокоєне.

Глава 32. Выступає молодый панъ, а Оліверъ зазнає новои пригоды.

Глава 33. Що выйшло зъ тои пригоды Олівера? — и досыть важна розмова межи Гаррімъ Мелімъ а Рожею.

Глава 34. Зновъ маленькій уступъ, може и не такъ дуже важный на своѣмъ мѣсци, але перечитати єго треба, бо о̂нъ обясняє попередне и зачѣпає те, що буде.

Глава 35. Коли читатель зволить заглянути до двацять шестои главы, а о̂дтакъ сю главу перечитає, то побачить контрастъ, якій неразъ въ подружно̂мъ житю можна видѣти.

Глава 36. Що дѣялось межи паномъ и панею Бумбль а Монкомъ, коли въ ночи разомъ зо̂йшли ся?

Глава 37. Выступають давни̂ знакоми̂, а Фажинъ и Монкъ сходять ся разомъ.

Глава 38. Дивни̂ о̂двѣдины, котри̂ суть наслѣдкомъ того, що було росказане въ попередно̂мъ уступѣ.

Глава 39. Тутъ розказани̂ нови̂ одкрытя и показано, що несподѣванки, такъ якъ нещастя, нѣколи не лучають ся сами̂.

Глава 40. Давный знакомый Олівера показуєсь справдешнымъ геніємъ и займаєсь публичною дѣяльностію въ столици.

Глава 41, въ котро̂й розказано, якъ майстеръ заховувавъ ся въ клопотѣ?

Глава 42. Нансі не може додержати обѣцянки, данои Рожи. Фажинъ уживає Ноя Кляйполя за тайного посланця.

Глава 43. Нансі додержує обѣтницѣ.

Глава 44. Нещасливи̂ наслѣдки.

Глава 45. Утеча Сайкса.

Глава 46. Розмова межи Монкомъ а паномъ Бравнльовомъ.

Глава 47. Переслѣдуванье и утеча.

Глава 48. О̂дкрытье бо̂льше якъ однои тайны и проєктъ женитьбы безъ згадки про удержанье до смерти и дро̂бни̂ выдатки.

Глава 49. Послѣдна но̂чь жида.

Глава 50. Конець.


Суспільне надбання

Ця робота перебуває в суспільному надбанні в усьому світі.


Цей твір перебуває в суспільному надбанні в усьому світі, тому що він опублікований до 1 січня 1929 року і автор помер щонайменше 100 років тому.